Trong phép nhân, những thành phần được hotline là quá số và công dụng được hotline là tích.

Bạn đang xem: Tích là nhân hay chia

Ví dụ: vào phép nhân: (3 imes 2 = 6) bao gồm (3;2) là những thừa số; (6) được hotline là tích.

Dạng 2: Tính cực hiếm của tích.

Từ phép nhân cho trước, em chuyển về tổng của khá nhiều số hạng nhằm nhẩm với tìm quý hiếm của tích.

Ví dụ: (3 imes 2 = 3 + 3 = 6)

Dạng 3: Toán đố.


- Đọc cùng phân tích đề: việc thường đến giá trị các số giống như nhau, yêu ước tìm quý giá của một vài nhóm.

- Tìm phương pháp giải của bài xích toán: hy vọng tìm quý hiếm của một số nhóm, ta thường xuyên lấy quý giá của một đội nhóm nhân cùng với số nhóm.

- trình bày bài toán.

- soát sổ lại giải thuật và kết quả em vừa tìm được.

Xem thêm: Tôi Đi Học Nội Dung Chính Bài Tôi Đi Học, Soạn Bài Tôi Đi Học Nhanh Nhất

Ví dụ:Mỗi nhỏ gà tất cả (2) chân. Năm bé gà như vậy sẽ sở hữu mấy chân ?

Cách giải:

Năm con gà như vậy có số chân là:

(2 imes 5 = 10) (chân)

Đáp số: (10) chân.


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài 1: Ôn tập các số đến 100
bài xích 2: Số hạng - Tổng
bài 3: Đề-xi-mét
bài bác 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài 1: Phép cộng gồm tổng bằng 10
bài bác 2: 26 + 4; 36 + 24
bài xích 3: 9 cùng với một số: 9 + 5
bài bác 4: 29 + 5
bài bác 5: 49 + 25
bài 6: 8 cùng với một số: 8 + 5
bài 7: 28 + 5
bài 8: 38 + 25
bài bác 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài xích 10: câu hỏi về các hơn.
bài xích 11: 7 cộng với một số: 7 + 5
bài bác 12: 47 + 5
bài bác 13: 47 + 25
bài xích 14: việc về thấp hơn
bài bác 15: Ki-lô-gam
bài 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài xích 17: 26 + 5
bài xích 18: 36 + 15
bài 19: Bảng cộng
bài xích 20: Phép cộng có tổng bằng 100
bài bác 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài bác 1: Tìm một vài hạng trong một tổng
bài xích 2: Số tròn chục trừ đi một số trong những
bài bác 3: 11 trừ đi một số : 11 - 5
bài xích 4: 31 - 5
bài bác 5: 51 - 15
bài bác 6: 12 trừ đi một trong những
bài bác 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài xích 9: tra cứu số bị trừ
bài 10: 13 trừ đi một số trong những : 13 - 5
bài bác 11: 33 - 5
bài xích 12: 53 - 15
bài bác 13: 14 trừ đi một số trong những : 14 - 8
bài bác 14: 34 - 8
bài 15: 54 - 18
bài bác 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một vài
bài xích 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài xích 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài 19: Bảng trừ
bài bác 20: 100 trừ đi một trong những
bài 21: search số trừ
bài 22: Đường thẳng
bài 23: Ngày, giờ đồng hồ
bài 24: Ngày, tháng
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài 1: Ôn tập về phép cùng và phép trừ (học kì 1)
bài xích 2: Ôn tập về hình học (học kì 1)
bài xích 3: Ôn tập về đo lường và thống kê (học kì 1)
bài 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân chia
bài xích 1: Tổng của tương đối nhiều số
bài 2: Phép nhân
bài xích 3: quá số - Tích
bài xích 4: Bảng nhân 2
bài bác 5: Bảng nhân 3
bài 6: Bảng nhân 4
bài bác 7: Bảng nhân 5
bài 8: Đường vội vàng khúc - Độ dài đường gấp khúc
bài bác 9: Phép phân tách
bài xích 10: Bảng phân chia 2
bài bác 11: 1 phần hai
bài xích 12: Số bị phân tách - Số phân tách - mến
bài 13: Bảng phân chia 3
bài xích 14: một phần ba
bài 15: tìm một thừa số của phép nhân
bài bác 16: Bảng phân chia 4
bài 17: 1 phần tư
bài 18: Bảng chia 5
bài bác 19: một phần năm
bài bác 20: Giờ, phút - thực hành xem đồng hồ.
bài xích 21: tra cứu số bị chia
bài 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài bác 23: Số 1 trong các phép nhân với phép phân tách
bài bác 24: Số 0 trong phép nhân cùng phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
bài bác 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài 2: So sánh các số tròn trăm
bài 3: các số tròn chục tự 110 cho 200
bài xích 4: các số tự 101 đến 110
bài bác 5: những số trường đoản cú 111 mang lại 200
bài bác 6: các số có cha chữ số
bài bác 7: So sánh những số có tía chữ số
bài xích 8: Mét
bài xích 9: Ki-lô-mét
bài xích 10: Mi-li-mét
bài xích 11: Viết số thành tổng các trăm, chục, đối chọi vị.
bài 12: Phép cùng (không nhớ) vào phạm vi 1000
bài xích 13: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học tập toán trực tuyến, tìm kiếm kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.