Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, các dạng bài bác tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Kim chỉ nan & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài xích tậpToán 8 Tập 1I. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bài bác họcII. Các dạng bài tập
Cách tìm điều kiện để phân thức được xác minh cực hay, gồm đáp án
Trang trước
Trang sau

Cách tìm đk để phân thức được khẳng định cực hay, gồm đáp án

A.Phương pháp giải

*

B.Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tìm đk để phân thức sau bao gồm nghĩa


*

a, Để phân thức gồm nghĩa: x + 3 ≠ 0 ⇔ x ≠ - 3

b, Để phân thức có nghĩa: x – 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ 1

c, Để phân thức tất cả nghĩa: 2x + 6 ≠ 0 ⇔ 2x ≠ - 6 ⇔ x ≠ - 3

Ví dụ 2: Tìm điều kiện để phân thức sau xác định

*

a, Ta có:

*

Vậy đk để phân thức xác minh là x ≠ 0 cùng x ≠ 1.

Bạn đang xem: Tìm điều kiện xác định lớp 8

b,Ta có: x2 – 4x + 4 ≠ 0 ⇔ (x - 2)2 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2

Vậy điều kiện để phân thức xác định là x ≠ 2

c, Để phân thức xác định:

*

Vậy đk để phân thức xác minh là x ≠ -2 với x ≠ 1

Ví dụ 3: Tìm điều kiện của những biến để các phân thức sau gồm nghĩa


*

a, Để phân thức bao gồm nghĩa:

x2 + 3x – 4 ≠ 0

⇔ (x + 4)(x – 1) ≠ 0

⇔ x ≠ -4 với x ≠ 1

Vậy điều kiện để phân thức có nghĩa là x ≠ - 4 cùng x ≠ 1

b, Để phân thức gồm nghĩa:

x2 + 5x + 4 ≠ 0

⇔ (x + 4)(x + 1) ≠ 0

⇔ x ≠ -4, x ≠ -1

Vậy điều kiện để phân thức xác minh là x ≠ -4 với x ≠ -1

c, Để phân thức xác minh ta có:

*
tất cả nghĩa:

*

Vậy cùng với x ≠ -3 cùng x ≠ ½ thì phân thức đã đến được xác định

C.Bài tập vận dụng

Bài 1: Phân thức khẳng định khi

 A. X = -3

 B. X ≠ 3

 C. X ≠ 0

 D. X ≠ -3


Quảng cáo
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phân thức xác minh khi x + 3 ≠ 0 ⇔ x ≠ -3


Bài 2: Điều khiếu nại của x để phân thức được xác minh là:

 A. X ≠ 7

 B. X ≠ 0

 C. X = 0 và x = 7

 D. X ≠ 0 cùng x ≠ 7

Hiển thị đáp án

Đáp án: A.

phân thức được khẳng định khi x – 7 ≠ 0 ⇔ x ≠ 7


Bài 3: Điều kiện nhằm phân thức được xác định là:

*

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

phân thức được xác minh khi 2x +1 ≠ 0 ⇔ 2x ≠ -1 ⇔

*


Bài 4: Điều kiện nhằm phân thức

*
khẳng định là


Bài 5: Điều kiện nhằm phân thức

*
xác định là

 A. X ≠ 0, x ≠ 5

 B. X ≠ 0, x ≠ -5

 C. X ≠ 2, x ≠ 5

 D. X ≠ -2, x ≠ -5

Hiển thị đáp án

a, Điều kiện nhằm phân thức khẳng định là x - 5 ≠ 0 ⇔ x ≠ 5

b, Điều kiện nhằm phân thức khẳng định là x2 - 9 ≠ 0 ⇔ x2 ≠ 9⇔ x ≠ 3, x ≠ -3


a, Điều kiện để phân thức khẳng định là:

*

Vậy với x ≠ 3y với x ≠ -3y thì phân thức đang cho có nghĩa

b, Điều kiện nhằm phân thức xác định là:

*


a, ta có: x3 – 1 ≠ 0 ⇔ x3 ≠ 1 ⇔ x ≠ 1

Vậy với x ≠ 1 phân thức đã mang đến được xác định

b, Ta có:

x3 + 2x2 - x - 2 ≠ 0

⇔ x2(x + 2) – (x + 2) ≠ 0

⇔ (x + 2)(x2 -1) ≠ 0

⇔ x + 2 ≠ 0 cùng x2 – 1 ≠ 0

⇔ x ≠ - 2, x ≠ -1, x ≠ 1.

Xem thêm: Biệt Danh Hay Cho Tên Hùng ❤️✔️ Tên Hùng Đẹp, Biệt Danh Hay Cho Tên Hùng

Vậy với x ≠ - 2, x ≠ -1, x ≠ 1 thì phân thức đã đến được xác định.


Ta có:

(a + b+ c)2 – (ab + bc + ca) = 0

⇔ a2 + b2 + c2 + ab + bc + ca = 0 ⇔ 2.(a2 + b2 + c2 + ab + bc + ca) = 0

⇔ (a2 + 2ab + b2) + (b2 + 2bc + c2) + (a2 + 2ac + c2) = 0

⇔ (a + b)2 + (b + c)2 + (c + a)2 = 0

⇔ a + b = b + c = c + a = 0

⇔ a = b = c = 0

Vậy đk để phân thức được xác định là a, b, c ko đồng thời bằng 0


Giới thiệu kênh Youtube briz15.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, briz15.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa huấn luyện và đào tạo lớp 8 mang đến con, được tặng ngay miễn phí khóa ôn thi học tập kì. Phụ huynh hãy đk học thử cho con và được support miễn phí. Đăng ký kết ngay!