Tìm m để hàm số không tồn tại cực trị là 1 trong trong các dạng toán thông dụng của chủ đề HÀM SỐ. Trong nội dung bài viết này sẽ giới thiệu và phía dẫn các em phương pháp làm so với các hàm số đa thức thường gặp gỡ là hàm đa thức bậc ba, hàm trùng phương bậc bốn.

…………………………………………………


*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đối với những hàm số khác thì chúng ta cần tìm đk để đạo hàm không có nghiệm hoặc đạo hàm có nghiệm mà lại qua nghiệm đó đạo hàm ko đổi vết (nghiệm bội chẵn).

Đề thi Online bao gồm giải: <7-8> search m để hàm số trùng phương tất cả cực trị thỏa mãn nhu cầu điều kiện cho trước