*

*

Ngữ văn 12 Toán học tập 12 tiếng Anh 12 đồ vật lí 12
*
hóa học 12
*
Sinh học tập 12
*
lịch sử vẻ vang 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
technology 12
*
Tin học tập 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 giờ đồng hồ Anh 11 vật lí 11

Câu hỏi Có những nhận xét sau:

(1) Tinh bột với xenlulozo là hai đồng phân cấu tạo của nhau.

Bạn đang xem: Tinh bột và xenlulozơ là đồng

(2) Từ nhì đồng phân amino axit của C3H7NO2 rất có thể tạo ra tối đa 4 đipeptit.

(3) Khi đun cho nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 vào NH3 chiếm được Ag.

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozo mỗi chất chỉ cho một loại monosaccarit duy nhất.

(5) độ đậm đặc glucozo trong tiết người bình thường khoảng 5%.

(6) tất cả các dung dịch protein đều phải sở hữu phản ứng màu sắc biure.

Số nhận xét đúng

A 5B 4C 6D 3

Lời giải chi tiết:

(1) Tinh bột và xenlulozo là nhì đồng phân cấu tạo của nhau.

=> Sai, chúng đều có công thức phân tử dạng (C6H10O5)n tuy vậy giá trị n của xenlulozo béo hơn tương đối nhiều so cùng với tinh bột đề nghị chúng chưa phải là đồng phân của nhau.

(2) Từ nhị đồng phân amino axit của C3H7NO2 rất có thể tạo ra tối đa 4 đipeptit.

=> không đúng vì trong những đồng phân amino axit của C3H7NO2 (H2N-CH(CH3)-COOH cùng H2N-CH2-CH2-COOH) thì chỉ tất cả H2N-CH(CH3)-COOH là α-amino axit nên tạo ra tối đa 1 đipeptit.

(3) Khi đun cho nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 vào NH3 nhận được Ag.

=> Đúng

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozo mỗi hóa học chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất.

=> Đúng, thủy phân trọn vẹn tinh bột cùng xenlulozo đều thu được glucozo

(5) độ đậm đặc glucozo trong máu người bình thường khoảng 5%.

Xem thêm: File Excel Download Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ File Word, Download 100 Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ File Excel, Word

=> Sai, mật độ glucozo trong tiết người bình thường khoảng 0,1%

(6) tất cả các hỗn hợp protein đều có phản ứng color biure.

=> Đúng, vì các protein đều phải sở hữu từ 2 links peptit trở lên, vì vậy chúng đều sở hữu phản ứng màu biure