*

*

Ngữ văn 12 Toán học 12 Tiếng Anh 12 Vật lí 12
*
Hóa học 12
*
Sinh học 12
*
Lịch sử 12
*
Địa lí 12
*
GDCD 12
*
Công nghệ 12
*
Tin học 12
Ngữ văn 11 Toán học 11 Tiếng Anh 11 Vật lí 11

Câu hỏi Có các nhận xét sau:

(1) Tinh bột và xenlulozo là hai đồng phân cấu tạo của nhau.

Bạn đang xem: Tinh bột và xenlulozơ là đồng

(2) Từ hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 có thể tạo ra tối đa 4 đipeptit.

(3) Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozo mỗi chất chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất.

(5) Nồng độ glucozo trong máu người bình thường khoảng 5%.

(6) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure.

Số nhận xét đúng

A 5B 4C 6D 3

Lời giải chi tiết:

(1) Tinh bột và xenlulozo là hai đồng phân cấu tạo của nhau.

=> Sai, chúng đều có công thức phân tử dạng (C6H10O5)n nhưng giá trị n của xenlulozo lớn hơn rất nhiều so với tinh bột nên chúng không phải là đồng phân của nhau.

(2) Từ hai đồng phân amino axit của C3H7NO2 có thể tạo ra tối đa 4 đipeptit.

=> Sai vì trong các đồng phân amino axit của C3H7NO2 (H2N-CH(CH3)-COOH và H2N-CH2-CH2-COOH) thì chỉ có H2N-CH(CH3)-COOH là α-amino axit nên tạo được tối đa 1 đipeptit.

(3) Khi đun nóng glucozo (hoặc fructozo) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được Ag.

=> Đúng

(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozo mỗi chất chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất.

=> Đúng, thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozo đều thu được glucozo

(5) Nồng độ glucozo trong máu người bình thường khoảng 5%.

Xem thêm: File Excel Download Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ File Word, Download 100 Mẫu Hóa Đơn Bán Lẻ File Excel, Word

=> Sai, nồng độ glucozo trong máu người bình thường khoảng 0,1%

(6) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure.

=> Đúng, vì các protein đều có từ 2 liên kết peptit trở lên, do đó chúng đều có phản ứng màu biure