Axit Nitric HNO3 là là giữa những axit rất thân thuộc mà các em học tập trong chương trình thcs và THPT, đó là một axit cơ phiên bản và đặc biệt mà các em cần nắm rõ kiến thức. 


Vậy HNO3 - axit nitric và các hợp chất muối nitrat gồm những đặc điểm hoá học và đặc điểm vật lý đặc trưng gì, nội dung bài viết dưới đây họ cùng tìm kiếm hiểu chi tiết về tính hóa học hoá học tập của axit nitric với mối nitrat.

Bạn đang xem: Tính chất vật lý của hno3

> đặc điểm hóa học tập của muối hạt Nitrat - Hóa 11 bài xích 9

I. đặc điểm vật lý của Axit Nitric

+ Axit nitric tinh khiết là hóa học lỏng, không màu, bốc khói dũng mạnh trong không gian ẩm, D=1,53 g/cm3

+ Axit nitric kém bền. Tức thì ở đk thường, khi có hình ảnh sáng, hỗn hợp axit nitric bị phân hủy một trong những phần giải phóng nitơ đioxit. Khí này chảy trong dung dịch axit có tác dụng dung dịch tất cả màu vàng.

+ Axit nitric tung trong nước ở bất cứ tỉ lệ nào. Trong chống thí nghiệm thông thường sẽ có loại HNO3 độ đậm đặc 68%, D=1,40 g/cm3

Về đặc thù hoá học tập của Axit nitric:

Tác dụng cùng với BazơTác dụng với Oxit bazơTác dụng với MuốiTác dụng với Kim loạiTác dụng với phi kim

Dưới đây, bọn họ cùng tra cứu hiểu cụ thể về đặc thù hoá học tập của axit nitric.

*

II. Tính chất hoá học tập của Axit Nitric

1. Axit Nitric biểu lộ tính axit

* HNO3 là 1 trong axit mạnh (do HNO3 phân ly thành H+ và NO3-)

a) Axit Nitric có tác dụng quỳ tím chuyển thành color đỏ.

b) Axit Nitric tính năng với oxit bazơ (trong kia kim loại đã chiếm hữu hóa trị cao nhất) → muối + H2O:

HNO3 + CuO

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

c) Axit Nitric công dụng với bazơ (trong đó kim loại đã chiếm lĩnh hóa trị cao nhất) → muối hạt + H2O:

  HNO3 + NaOH

 HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

 HNO3 + KOH

 HNO3 + KOH → KNO3 + H2O

 HNO3 + Mg(OH)2

 2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

d) Axit Nitric công dụng với muối hạt (trong muối bột kim loại đã dành hóa trị cao nhất) → muối new + axit mới:

  HNO3 + CaCO3

 2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO­3­)2 + CO2↑ + H2O

2. Axit Nitric biểu đạt tính oxi hoá

* HNO3 có số oxi hoá là +5 (có tính oxi hoá mạnh) đề nghị tuỳ vào nồng độ của HNO3 và kỹ năng khử của hóa học tham gia hoàn toàn có thể bị khử thành:

*

a) Axit Nitric công dụng với kim loại:

- HNO3 phản ứng với phần đông các kim vứt bỏ Au và Pt → muối nitrat + H2­O và thành phầm khử của N+5 (NO2, NO, N2O, N2 và NH4NO3).

 PTPƯ: M + HNO3 → M(NO3)n + H2O + NO2 (NO, N2O, N2, NH4NO3)

- sản phẩm khử của N+5 là tùy ở trong vào độ khỏe khoắn của sắt kẽm kim loại và độ đậm đặc của hỗn hợp axit, thường thì thì:

Dung dịch HNO3 đặc chức năng với sắt kẽm kim loại → NO2;Dung dịch HNO3 loãng tính năng với sắt kẽm kim loại khử yếu hèn (như: Cu, Pb, Ag,..) → NO;Dung dịch HNO3 loãng tính năng với sắt kẽm kim loại mạnh (như: Al, Mg, Zn,...) thì N bị khử xuống mức càng sâu → (N2, N2O, NH4NO3).

 Ví dụ: HNO3 tác dụng cùng với kim loại

  HNO3 + Cu

 Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

 • HNO3 + Fe

 Fe + 4HNO3 (loãng) → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

 • HNO3 + Na

 8Na + 10HNO3 → 8NaNO3 + NH4NO3 + 3H2O

Lưu ý: Nếu mang đến Fe hoặc các thành phần hỗn hợp Fe cùng Cu tác dụng với dung dịch HNO3 mà sau làm phản ứng còn dư kim loại → trong dung dịch Fe nhận được chỉ sinh hoạt dạng muối hạt Fe2+. 

b) tính năng với phi kim → NO2 + H2O + oxit của phi kim.

  HNO3 + C

 C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

  HNO3 + S

 S + 4HNO3 → SO2 + 4NO2 + 2H2O

  HNO3 + P

 P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

c) Axit Nitric tác dụng với các chất khử khác (oxit bazơ, bazơ và muối trong những số đó kim loại chưa xuất hiện hóa trị cao nhất).

 4HNO3 + FeO → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O

 4HNO3 + FeCO3 → Fe(NO3)3 + NO2↑ + 2H2O + CO2↑

> lưu giữ ý:

Khí N2O là khí tạo cười, khí vuiN2 không duy trì sự sống, sự cháyKhí NO2 có gray clolor đỏNH4NO3 không có mặt ở dạng khí, khi mang đến kiềm vào sắt kẽm kim loại thấy giữ mùi nặng khaiHNO3 đặc nguội tiêu cực (không làm phản ứng) cùng với Al, Fe, Cr.

III. Bài tập về Axit nitric

* Bài 1 trang 45 SGK Hóa 11: Viết cách làm electron cùng công thức cấu trúc của axit nitric. Cho thấy thêm nguyên tố nitơ bao gồm hoá trị với số oxi hoá bằng bao nhiêu?

* giải thuật Bài 1 trang 45 SGK Hóa 11:

- Công thức electron của axit nitric:

*
- Công thức kết cấu của axit nitric:
*
- yếu tố nitơ bao gồm hoá trị 4 với số oxi hoá +5.

* bài xích 2 trang 45 sgk hoá 11: Lập các phương trình hoá học

a) Ag + HNO3, đặc → NO2↑ + ? + ? 

b) Ag + HNO3, loãng → NO↑ + ? + ? 

c) Al + HNO3 → N2O↑ + ? + ? 

d) Zn + HNO3 → NH4NO3↑ + ? + ? 

e) FeO + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ? 

f) Fe3O4 + HNO3 → NO↑ + Fe(NO3)3 + ? 

* giải mã Bài 2 trang 45 sgk hoá 11:

Ta có các PTPƯ sau (cân bởi PTPƯ bằng cách thức Electron):

 a) Ag + 2HNO3, đặc → NO2↑ + AgNO3 + H2O

*

 b) 3Ag + 4HNO3, loãng → NO↑ + 3AgNO3 + 2H2O

*

 c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O↑ + 8Al(NO3)3 + 15H2O

*

 d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3↑ + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

*

 e) 3FeO + 10HNO3 → NO↑ + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

 f) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO↑ + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

* bài bác 3 trang 45 SGK Hóa 11: Hãy chỉ ra rằng những đặc thù hoá học thông thường và khác hoàn toàn giữa axit nitric và axit sunfuric. Viết những phương trình hoá học để minh hoạ?

* Lời giải Bài 3 trang 45 SGK Hóa 11:

 Những tính chất biệt lập giữa axit nitric với axit sunfuric

- Axit H2SO4 loãng có tính axit, chỉ H2SO4 đặc mới tất cả tính oxi hoá mạnh. Còn axit HNO3 dù là axit quánh hay loãng đều có tính oxi hoá bạo gan khi chức năng với các chất có tính khử.

Xem thêm: Bối Cảnh Giao Tiếp Hẹp Được Hiểu Là, Bài Học: Ngữ Cảnh

- Axit H2SO4 loãng không tác dụng được với các kim các loại đứng sau hiđro trong dãy hoạt động hoá học tập như axit HNO3.

sắt + H2SO4 (loãng) → FeSO4 + H2↑

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

 Những tính chất chung của axit sunfuric và axit nitric:

+ với axit H2SO4 loãng cùng HNO3 đều tất cả tính axit bạo dạn như:

- Đổi màu chất chỉ thị: Quỳ tím đưa thành color hồng

- công dụng với bazơ, oxit bazơ không có tính khử (các nguyên tố bao gồm số oxi hoá cao nhất):