Giải bài tập trang 6 bài biểu thức bao gồm chứa một chữ SGK Toán 4. Câu 1: Tính quý giá biểu thức (theo mẫu)...
Bạn đang xem: Tính giá trị biểu thức lớp 4 trang 6

Bài 1, bài bác 2 máu 4 trang 6 sgk Toán 4

Bài 1:Tính quý giá biểu thức (theo mẫu)

a) 6 - b với b = 4;

b) 115 - c cùng với c = 7;

c) a + 80 vơí a = 15.

Hướng dẫn giải:

b) giả dụ c = 7 thì 115 - c = 115 - 7 = 108

c) trường hợp a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Bài 2: Viết vào ô trống (theo mẫu)

a) 

x

8

30

100

125 + x

125 + 8

  

b)

y

200

960

1350

y - 20

   

 Hướng dẫn giải:

a) 

x

8

30

100

125 + x

125 + 8 = 133

125 + 30 = 155

125 + 100 = 225

b)

y

200

960

1350

y - 20

200 – 20 = 180

960 – 20 = 940

1350 – trăng tròn = 1330

Bài 3 máu 4 trang 6 sgk Toán 4

a) Tính quý hiếm biểu thức: 250 + m với: m = 10; m = 0; m = 80; m = 30.

b) Tính giá trị biểu thức: 873 - n với: n = 10; n = 0; n = 70; n = 30

Hướng dẫn giải:

a) nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

giả dụ m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b) Nếu n = 10 thì 873 - n = 873 - 10 = 863

giả dụ n = 0 thì 873 - n = 873 - 0 = 873

giả dụ n = 70 thì 873 - n = 873 - 70 = 803

giả dụ n = 30 thì 873 - n = 873 - 30 = 573


comment
Bài tiếp theo
Gửi bài tập yêu cầu giải - Nhận vấn đáp trong 10 phút

Góp ý - Báo lỗi


Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai bao gồm tả

Giải nặng nề hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp briz15.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ

Bài giải bắt đầu nhất


Bài giải tiên tiến nhất các môn khác


*

Liên hệ với chúng tôi:Gmail: briz15.com


Xem thêm: Cách Tính Điểm Vào Lớp 10 Đà Nẵng 2019 2020, Cách Tính Điểm Vào Lớp 10 Đà Nẵng 2019

gmail.com