I - SỰ BIẾN ĐỔI TÍNH KIM LOẠI, TÍNH PHI KIM CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC1. Tính kim loại, tính phi kimTính kim loại là đặc điểm của một nguyên tố nhưng mà nguyên tử của chính nó dễ nhịn nhường electron để thay đổi ion dương.

Bạn đang xem: Tính kim loại tăng dần

Nguyên tử của nguyên tố làm sao càng dễ dàng nhường electron, tính kim loại của nguyên tố đó càng mạnh.Tính phi kim là đặc điểm của một nguyên tố nhưng mà nguyên tử của nó dễ nhấn thêm electron để phát triển thành ion âm.Nguyên tử của nguyên tố nào càng dễ thừa nhận electron, tính phi kim của nguyên tố kia càng mạnh.Thực ra không tồn tại ranh giới rõ rệt giữa tính sắt kẽm kim loại và tính phi kim. Một giải pháp tương đối, trong bảng tuần hoàn những nguyên tố sắt kẽm kim loại và phi kim được phân làn bằng mặt đường kẻ đậm (xem bảng tuần hoàn trang $41$) . Bên nên là những nguyên tố phi kim, bên trái là những nguyên tố kim loại.2. Sự biến hóa tính kim loại, tính phi kimTrong từng chu kì, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân, tính kim loại của các nguyên tố bớt dần, đôi khi tính phi kim tăng dần.Thí dụ: Chu kì $3$ ban đầu từ yếu tố $natri (Z=11)$ , một sắt kẽm kim loại điển hình, rồi lần lượt đến $magie (Z=12)$ là kim loại mạnh nhưng hoạt động kém $natri$. Nhôm $(Z=13)$ là sắt kẽm kim loại nhưng hiđroxit của nó đã tất cả tính lưỡng tính.$Silic (Z=14)$ là phi kim.Từ $photpho (Z=15)$ cho lưu huỳnh $(Z=16)$, tính phi kim mạnh dạn dần, $clo (Z=17)$ là 1 trong những phi kim điển hình.Quy cơ chế trên được lặp lại so với mỗi chu kì.Có thể lý giải quy luật thay đổi tính chất trên như sau:Trong một chu kì, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân (từ trái lịch sự phải) thì tích điện ion hóa, độ âm điện tăng nhiều đồng thời nửa đường kính nguyên tử giảm dần làm cho kỹ năng nhường electron giảm đề xuất tính sắt kẽm kim loại giảm, kĩ năng nhận electron tăng nên tính phi kim tăng.Trong một đội $A$, theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, đồng thời tính phi kim giảm dần.Thí dụ: nhóm $IA$ cùng nhóm $VIIA$.Trong team $IA:$ Tính sắt kẽm kim loại tăng rõ rệt từ $liti (Z=3)$ đến $xesi (Z=55)$ có nghĩa là khả năng nhịn nhường electron tăng dần. đội $VIIA$ (nhóm halogen) gồm những phi kim điển hình: Tính phi kim giảm dần từ $flo (Z=9)$ cho $iot (Z=53)$, có nghĩa là khả năng dìm electron sút dần.Quy luật này được lặp lại so với các team $A$ khác với được lý giải như sau:Trong một đội $A$, theo hướng tăng của năng lượng điện hạt nhân (từ trên xuống dưới) thì năng lượng ion hóa, độ âm điện bớt dần đồng thời bán kính nguyên tử tăng nhanh làm cho kỹ năng nhường electron tăng, bắt buộc tính sắt kẽm kim loại tăng, kĩ năng nhận electron giảm, cần tính phi kim giảm.Tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố phụ thuộc vào chủ yếu ớt vào thông số kỹ thuật electron nguyên tử. Thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố vào bảng tuần hoàn tất cả tính đổi khác tuần hoàn đề xuất tính kim loại, tính phi kim đổi khác tuần hoàn.Nhận xét: Tính kim loại, tính phi kim của những nguyên tố nhóm $A$ biến hóa tuần trả theo chiều tăng của năng lượng điện hạt nhân.

Xem thêm: Bài Thơ Về Côn Trùng - Thơ : Dế Và Đom Đóm ( Chủ Đề Thế Giới Côn Trùng)

II - SỰ BIẾN ĐỔI VỀ HÓA TRỊ CỦA CÁC NGUYÊN TỐTrong một chu kì, đi trường đoản cú trái thanh lịch phải, hóa trị tối đa của các nguyên tố với oxi tăng lần lượt từ $1$ đến $7$, còn hoá trị cùng với hiđro của các phi kim giảm từ $4$ mang đến $1$.Thí dụ: vào chu kì $3$, cha nguyên tố đầu chu kì $(Na, Mg, Al)$ sinh sản thành hợp chất oxit trong các số ấy các nguyên tố có hóa trị theo lần lượt là $1, 2, 3$. Những nguyên tố tiếp theo $(Si, P, S, Cl)$ gồm hóa trị theo lần lượt là $4, 5, 6, 7$ vào oxit cao nhất.Các yếu tắc phi kim $Si, P, S, Cl$ tạo nên hợp hóa học khí cùng với hiđro, trong số đó chúng bao gồm hóa trị lần lượt là $4, 3, 2, 1$.Đối với những chu kì khác, sự chuyển đổi hóa trị của những nguyên tố cũng diễn ra tương từ (bảng $2.4$)Bảng $2.4$Sự chuyển đổi tuần trả hóa trị của những nguyên tố sống chu kì $2$ cùng $3$ -->