Bài viết cầm tắt định hướng ba định chế độ Niu-tơn. Phương thức giải bài tập cơ phiên bản của đụng lực học chất điểm và những dạng bài xích toán thực hiện ba định biện pháp Niu-tơn. Một số bài tập để bạn đọc tự luyện


 BA ĐỊNH LUẬT NEWTON (HAY VÀ ĐẦY ĐỦ)

1. Định lao lý I Niu –tơn: khi không tồn tại lực tác dụng vào vật dụng hoặc tổng đúng theo lực tính năng vào vật bằng không thì vật vẫn đứng lặng sẽ liên tiếp đứng yên, đồ vật đang hoạt động sẽ tiếp tục hoạt động thẳng đều: (overrightarrowF_he=0 ightarrow overrightarrowa=0)

2. Định phương pháp II Nịu –tơn: 

* (overrightarrowa=fracoverrightarrowF_hem) Hay (overrightarrowF_he=m.overrightarrowa) ((overrightarrowa) luôn luôn cùng chiều cùng với (overrightarrowF_he))

* Độ lớn: F = m.a

3. Định nguyên lý III Niu –tơn: khi đồ gia dụng A tác dụng lên đồ B một lực thì ngược lại vật B cũng tác dụng lại đồ dùng A một lực (overrightarrowF_AB=-overrightarrowF_BA)  hay (m_B.(overrightarrowv_B-overrightarrowv_OB)=-m_A.(overrightarrowv_A-overrightarrowv_OA))

Nếu (overrightarrowF_AB) gọi là lực thì (overrightarrowF_BA) gọi là bội nghịch lực cùng ngược lại.

Bạn đang xem: Tính lực cản

Khối lượng 

* khối lượng không đổi so với mỗi vật.

* trọng lượng có tính cộng được.

TỔNG QUÁT mang đến ĐỊNH LUẬT II NEWTONĐỊNH LUẬT II NEWTON lúc CÓ LỰC CẢN

(KHI CÓ LỰC MA SÁT, LỰC HÃM PHANH)

Phương pháp:

Chọn hệ trục như hình vẽ:

*

- Áp dụng định công cụ II Niu – tơn ta có: (overrightarrowF_K+overrightarrowF_can+overrightarrowN+overrightarrowP=m.overrightarrowa) (*)

Chiếu (*) xuống trục Ox, ta có: (F_K-F_can=m.a)

*Chú ý: chiều dương cùng chiều đưa động.

1. Lực “kéo” thuộc chiều cùng với chiều chuyển động lấy dấu cộng.

2. Lực “cản” ngược chiều với chiều hoạt động lấy vệt trừ .

3. Trọng lực phường và phản lực N vuông góc phương chuyển động nên bằng 0


Lực kéo động cơ xe (lực vạc động) và cùng chiều chuyển động, lực cản tuyệt lực ma sát luôn luôn cùng phương và ngược chiều với chuyển động.

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT II NEWTON

Dạng 1: kiếm tìm lực chức năng (hoặc vừa lòng lực): F = m.a

Phương pháp:

+ sử dụng kết hợp các công thức chuyển động biến đổi đều tương quan gia tốc a

+ công thức tính lực: F = m.a

Dạng 2. Cho gia tốc a, tìm những đại lượng còn lại (F_K); m.

Phương pháp:

+ tìm kiếm a bằng các công thức của chuyển động biến đổi đều

+ rồi cố a vào (F_K-F_can=m.a)

Dạng 3. Cho gia tốc và (F_K), search a và các đại lượng còn lại.

Phương pháp:

+ cố gắng (F_K) vào (F_K-F_can=m.a) để kiếm tìm a

+ rồi dựa vào các công thức của chuyển động biến đổi đều để tìm những đại lượng còn lại.

*CHÚ Ý:

* Nếu vật chuyển động thẳng đều thì a = 0

Khi thắng (phanh): Lực kéo bởi không.

Gia tốc a theo phương chuyển động Ox; viết dưới dạng đại số (âm hoặc dương) và các quy ước về dấu giống với vận động thẳng chuyển đổi đều.


* Các công thức chuyển động biến đổi đều :

+ Vận tốc: (v=v_0+at);

+ Công thức liên hệ giữa đường đi , gia tốc và gia tốc: (v^2-v_0^2=2as)

+ tương quan quãng đường đi: (s=v_0.t+frac12at^2)

BÀI TẬP.

Tìm lực tính năng (hoặc phù hợp lực): F = m.a

Bài 1: a. Một vật khối lượng 10kg chuyển động dưới tác dụng của lực kéo F = 10N. Tính gia tốc và mang đến biết tính chất của chuyển động .

b. Một vật khối lượng 200g chuyển động với gia tốc 2m/s2. Tìm lực công dụng vào vật.

ĐS: 1m/s2; 0,4N.

Bài 2: Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi được 50cm thì đạt vận tốc 0,7m/s. Bỏ qua ma sát , tính lực tác dụng vào vật.

ĐS: 24,5 N.

Bài 3: Một quả bóng có khối lượng 700g vẫn nằm yên trên sảnh cỏ . Sau khoản thời gian bị đá nó đạt vận tốc 10m/s . Tính lực đá của cầu thủ , biết khoảng thời gian va chạm là 0,02s .

ĐS: 350 N.

Bài 4: Một ô –tô khối lượng 1 tấn sau thời điểm khởi hành 10s thì đạt vận tốc 36km/h. Bỏ qua ma sát, tính lực kéo của ô tô.


ĐS: 1 000N .

Bài 5: Một ô –tô có khối lượng 3tấn, sau thời điểm khởi hành 10s đi được quãng đường 25m. Bỏ qua ma sát, tìm:

a. Lực phát động của động cơ xe.

b. Vận tốc và quãng đường xe pháo đi được sau 20s.

ĐS: 1 500N; 10m/s; 100m .

Bài 6: Một xe cân nặng 1 tấn đang hoạt động với tốc độ 36km/h thì hãm phanh (thắng lại) . Biết lực hãm là 250N. Tính quãng mặt đường xe còn chạy thêm được đến khi dừng hẳn.

ĐS: 200m.

Bài 7: Một xe khởi hành với lực phát động là 2 000N , lực cản tác dụng vào xe là 400N , khối lượng của xe là 800kg. Tính quãng đường xe pháo đi được sau khoản thời gian khởi hành 10s.

ĐS: 100m .

Bài 8: Một ô –tô có khối lượng 2 tấn vẫn chuyển động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh. Sau thời điểm hãm phanh , ô –tô chạy thêm được 50m nữa thì dừng hẳn.Tính: 

a. Lực hãm.

b. Thời gian từ lúc ô – tô hãm phanh đến lúc dừng hẳn.

ĐS: 8 000N; 5s .

Bài 9: Một xe có khối lượng 1 tấn sau thời điểm khởi hành 10s đạt vận tốc 72km/h. Lực cản của mặt đường tác dụng lên xe cộ là 500N. Tính :


a. Gia tốc của xe.

b. Lực phát động của động cơ.

ĐS:2m/s2; 2 500N.

Bài 10: Một xe cộ có khối lượng 1 tấn, sau thời điểm khởi hành 10s đi được quãng đường 50m.Tính:

a. Lực phát động của động cơ xe pháo , biết lực cản của mặt đường là 500N.

b. Nếu lực cản của mặt đường không cụ đổi, muốn xe chuyển động thẳng đều thì lực phát động là bao nhiêu?

ĐS: 1 500N; 500N .

Bài 11: Một vật có khối lượng 100g bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và đi được 80cm vào 4s .

a. Tính lực kéo, biết lực cản bằng 0,02N .

b. Sau quãng đường ấy, lực kéo phải bằng từng nào để vật chuyển động thẳng đều?

ĐS: 0,03 N; 0,02 N .

Bài 12: Một lực F không đổi công dụng vào đồ trong khoảng thời gian 0,6s theo phương của gia tốc làm tốc độ của nó thay đổi từ 8m/s còn 5m/s. Tiếp nối tăng độ to của lực lên gấp hai trong khoảng thời hạn 2,2s nhưng vẫn không thay đổi hướng của lực. Xác minh vận tốc của đồ tại thời gian cuối.


ĐS: – 17m/s.

Bài 13: Một lực F = 5N ở ngang tác dụng vào vật cân nặng m = 10kg đang đứng yên làm vật hoạt động trong 10 s. Làm lơ ma sát.

a. Tính gia tốc của vật.

b. Tìm gia tốc của vật khi lực vừa ngừng tác dụng với quãng đường vật đi được trong thời gian này.

c. Sau 10s lực xong xuôi tác dụng thì vật dụng sẽ chuyển động như thay nào, giải thích?

ĐS: 0,5m/s2; 5m/s; 25m.

Bài 14: Một thứ có khối lượng 500g bắt đầu chuyển động cấp tốc dần các dưới tính năng của khả năng kéo 4N, sau 2s thiết bị đạt tốc độ 4m/s. Tính lực cản tính năng vào vật và quãng mặt đường vật đi được trong thời hạn này.

ĐS: 3N; 4m.

TỔNG HỢP

Bài 1: Một ô –tô khối lượng 2 tấn sẽ chạy với vận tốc thì hãm phanh, xe pháo đi thêm được quãng đường 15m trong 3s thì dừng hẳn. Tính: 

a. (v_0)

b. Lực hãm.

ĐS: 10m/s; 6 666,7N .

Bài 2: Lực F truyền đến vật m1 một gia tốc a1 = 2m/s2; truyền đến vật m2 gia tốc a2 = 6m/s2. Hỏi nếu lực F truyền cho vật có khối lượng m = m1+ mét vuông thì gia tốc a của nó là bao nhiêu?


ĐS: 1,5m/s2 .

Bài 3: Một ô –tô có khối lượng 2 tấn, khởi hành với gia tốc 0,3m/s2. Ô –tô đó chở hàng thì khởi hành với gia tốc 0,2m/s2. Hãy tính khối lượng của hàng hóa,biết rằng hợp lực tác dụng vào ô –tô trong hai trường hợp đều bằng nhau.

ĐS: 1 000kg .

Bài 4: Một xe vẫn chạy với vận tốc 1m/s thì tăng tốc sau 2s có vận tốc 3m/s . Sau đó xe pháo tiếp tục chuyển động đều vào thời gian 1s rồi tắt

máy, chuyển động chậm dần đều sau 2s thì dừng hẳn. Biết xe có khối lượng 100kg.

a) Xác định gia tốc của ô –tô trong từng giai đoạn ?

b) Lực cản tác dụng vào xe.

c) Lực kéo của động cơ trong từng giai đoạn.

ĐS: a) 1m/s2; 0; 1,5m/s2

b) 150N; 250N; 150N; 0N .

Bài 5: Một chất điểm có khối lượng10 kg, chuyển động có đồ thị vận tốc như hình vẽ .

a) Tìm gia tốc của chất điểm và lực tác dụng lên chất điểm ứng với nhì giai đoạn.


b) Tìm quãng đường vật đi được từ lúc t = 5s cho đến khi vật dừng lại.

ĐS: a) a1 = 0,5m/s2; F1 = 5N; a2 = - 1m/s2; F2 = -10N b) 93,75m.

Bài 6: Một xe cộ lăn khối lượng 50kg, dưới tác dụng của một lực kéo theo phương ngang,

chuyển động ko vận tốc đầu từ đầu đến cuối phòng mất 10s. Nếu chất lên xe cộ một kiện hàng, xe cộ phải mất 20s để đi từ đầu phòng đến cuối phòng. Bỏ qua ma sát, tìm khối lượng của kiện hàng?

ĐS:150kg .

Bài 7: a) Một lực (overrightarrowF_1) không đổi , cùng phương với vận tốc , tác dụng vào vật vào khoảng thời gian 0,8s làm vận tốc của nó nắm đổi từ 0,6 m/s đến 1 m/s . Tìm gia tốc a1 vật thu được trong khoảng thời gian (overrightarrowF_1) tác dụng .

b) Một lực (overrightarrowF_2) không đổi , cùng phương với vận tốc , tác dụng vào vật vào khoảng thời gian 2s làm vận tốc của nó nạm đổi từ 1 m/s đến 0,2 m/s . Tìm gia tốc a2 vật thu được trong khoảng thời gian (overrightarrowF_2) tác dụng . Vẽ a2 và (overrightarrowF_2).Tính tỷ số: (fracF_1F_2)


ĐỊNH LUẬT III NEWTON

ĐỊNH LUẬT III NEWTON –LỰC VÀ PHẢN LỰC

 

1. Định luật:

 

+ phát biểu : “ Trong mọi trường hợp, khi đồ dùng A tác dụng lên đồ vật B một lực , thì đồ gia dụng B cũng tính năng lại vật dụng A một lực. Nhị lực này có : cùng giá , cùng độ khủng nhưng ngược chiều .”

*

 

+ Công thức: (overrightarrowF_A ightarrow B=-overrightarrowF_B ightarrow A)

 

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA LỰC VÀ PHẢN LỰC ((overrightarrowN)):

 

* mở ra và mất đi thuộc lúc 

 

* thuộc giá, thuộc độ lớn, tuy thế ngược chiều.

* Không cân bằng vì chúng để lên trên hai đồ gia dụng khác nhau

Phương pháp

*

* Ta có: (overrightarrowF_A ightarrow B=-overrightarrowF_B ightarrow A ightarrow m_B.overrightarrowa_B=-m_A.overrightarrowa_A) (Leftrightarrow m_B(v_B-v_OB)=-m_A(v_A-v_OA))

* chăm chú : cho dấu của vận tốc .

Bài 1: Một sợi dây chịu được lực căng tối nhiều là 100N.

Xem thêm: Bài Tập Tổng Hợp Các Bài Toán Xác Suất Hay Và Khó Violet Hay Nhất 2022

a. Một người cột dây vào tường rồi kéo dây với một lực bằng 80N. Hỏi dây gồm bị đứt không, giải thích ?Bài 1: Một sợi dây chịu được lực căng tối đa là 100N.


b. Hai người thuộc kéo nhị đầu dây với lực kéo của mỗi người bằng 80N. Hỏi dây bao gồm vị đứt không, giải thích ?

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn đồ gia dụng lý lớp 10 - coi ngay