Lực ma sát là lực cản trở đi lại, xuất ngày nay mặt xúc tiếp giữa 2 bề mặt vật chất, chống lại xu thế thay đổi vị trí tương đối giữa hai bề mặt. Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lực ma sát trượt là gì, công thức tính lực ma sát trượt và một số bài tập về lực ma sát trượt.

Bạn đang xem: Tính lực ma sát


1.Lực ma sát trượt là gì?

Lực ma sát trượt là lực ma sát sinh ra lúc một vật đi lại trượt trên một bề mặt, thì bề mặt tác dụng lên vật tại chỗ xúc tiếp một lực ma sát trượt, cản trở đi lại của vật trên bề mặt đó.

*
*
Ví dụ tính lực ma sát trượt 2

Lực kéo Fk hợp với phương ngang một góc α lực được phân tích thành 2 lực thành phần sở hữu phương hướng lên trên giúp nâng vật lên và giúp vật trượt đều theo phương ngang. Trong trường hợp này lực nâng đã làm giảm sức ép mà vật nén xuống sàn, vì vậy

Công thức tính lực ma sát trượt trong trường hợp này là:

Fmst=µ.N’=µ.N=µ(P – F1)=µ.mg – µ.Fksinα​

Nếu lực Fk sở hữu độ to tăng dần lúc Fk chưa đủ to thì độ to của lực ma sát nghỉ Fmsn=Fk cho tới lúc Fk đủ to vật khởi đầu trượt đều => Fmst=(Fmsn)max

4.Bài tập về lực ma sát trượt

4.1. Bài 1, trang 78 (SGK Vật Lý 10): Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt

*Lời giải:

-Lực ma sát trượt xuất hiện lúc vật này đi lại trượt trên vật khác, sở hữu hướng ngược với hướng của véc tơ vận tốc tức thời, sở hữu độ to ko phụ thuộc vào dung tích mặt xúc tiếp và tốc độ của vật, tỉ lệ với độ to của sức ép, phụ thuộc vật liệu và tình trạng hai mặt xúc tiếp.

-Công thức: Fmst = µt.N, trong đó:

N: sức ép.

µt: hệ số ma sát trượt.

4.2. Bài 2, trang 78 (SGK Vật Lý 10): Hệ số ma sát trượt là gì? Nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức của lực ma sát trượt.

*Lời giải:

Hệ số tỉ lệ giữa độ to của lực ma sát trượt và độ to của sức ép gọi là hệ số ma sát trượt.Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt xúc tiếp và được tiêu dùng để tính lực ma sát trượt.Công thức của lực ma sát trượt: Fmst = µt.N, trong đó: µt là hệ số ma sát nghỉ; N là sức ép lên mặt xúc tiếp.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Quản Lý Nhà Nước Về Quốc Phòng An Ninh Ở Địa Phương

Trên đây là những thông tin về khái niệm, ví dụ, bài tập và cách tính lực ma sát trượt trong vật lý. Hy vọng bài viết này Cốp Pha Việt cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích trong quá trình học tập và nghiên cứu.