Để có thể xong xuôi mẫu phiếu đăng ký nguyện vọng Đại học năm 2022, thí sinh cần phải biết được mã tổ hợp các môn xét tuyển được luật pháp chung của cục GD&ĐT.

*

Mã tổng hợp môn giúp các thí sinh chọn lựa ngành nghề dễ dàng hơn

Mã tổ hợp môn có chân thành và ý nghĩa như chũm nào ?

Mã tổng hợp môn là đa số ký hiệu nhận biết khối thi bao hàm chữ với số. Phần chữ để phân biệt khối thi: A, B, C, D, H,…và phần số để nhận biết tổ thích hợp môn: A01, A02, B01, B02, D01,…Những mã tổ hợp được nguyên lý theo Công văn số 310/KTKĐCLGD-TS của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra giúp những em học sinh thuận lợi lựa chọn đúng đắn khối thi hơn.

*
Mã tổng hợp xét tuyển những môn thi năm 2022

Danh sách 185+ mã tổ hợp môn xét tuyển vào đh năm 2022

Trong phiếu đk thi THPT nước nhà không thể thiếu hụt mã tổ hợp môn xét tuyển, bởi vì vậy những thí sinh rất cần được ghi lưu giữ được mã này bao hàm các tổ hợp xét tuyển chọn mà những thầy cô support đăng cam kết xét tuyển chọn Cao đẳng Dược sử dụng Gòn đang tổng phù hợp như sau:

Bảng Mã tổ hợp khối A xét tuyển vào cao đẳng đại học chính quy

Bảng Mã tổng hợp môn học khối A có 01 môn toán học với 2 môn khác

A00: Toán, vật dụng lí, Hóa họcA01: Toán, đồ dùng lí, giờ đồng hồ AnhA02: Toán, đồ gia dụng lí, Sinh họcA03: Toán, thiết bị lí, kế hoạch sửA04: Toán, đồ dùng lí, Địa líA05: Toán, Hóa học, kế hoạch sửA06: Toán, Hóa học, Địa líA07: Toán, lịch sử, Địa líA08: Toán, lịch sử, giáo dục công dânA09: Toán, Địa lý, giáo dục và đào tạo công dânA10: Toán, Lý, giáo dục công dânA11: Toán, Hóa, giáo dục và đào tạo công dânA12: Toán, công nghệ tự nhiên, KH làng mạc hộiA14: Toán, công nghệ tự nhiên, Địa líA15: Toán, KH từ bỏ nhiên, giáo dục đào tạo công dânA16: Toán, công nghệ tự nhiên, Ngữ vănA17: Toán, thiết bị lý, công nghệ xã hộiA18: Toán, Hóa học, khoa học xã hội

Bảng Mã tổ hợp các môn khối B

Bảng Mã tổng hợp môn học xét tuyển chọn cao đẳng, đh khối B bao hàm 01 môn toán học, 01 môn sinh học và 1 môn học khác

B00: Toán, Hóa học, Sinh họcB01: Toán, Sinh học, lịch sửB02: Toán, Sinh học, Địa líB03: Toán, Sinh học, Ngữ vănB04: Toán, Sinh học, giáo dục đào tạo công dânB05: Toán, Sinh học, kỹ thuật xã hộiB08: Toán, Sinh học, tiếng Anh

Bảng Mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối C

Mã tổ hợp môn khối C hay còn gọi là khối Văn bao gồm 01 môn Ngữ Văn và 2 môn học tập khác

C00: Ngữ văn, định kỳ sử, Địa líC01: Ngữ văn, Toán, vật dụng líC02: Ngữ văn, Toán, Hóa họcC03: Ngữ văn, Toán, định kỳ sửC04: Ngữ văn, Toán, Địa líC05: Ngữ văn, vật dụng lí, Hóa họcC06: Ngữ văn, đồ dùng lí, Sinh họcC07: Ngữ văn, trang bị lí, định kỳ sửC08: Ngữ văn, Hóa học, SinhC09: Ngữ văn, đồ dùng lí, Địa líC10: Ngữ văn, Hóa học, lịch sửC12: Ngữ văn, Sinh học, kế hoạch sửC13: Ngữ văn, Sinh học, ĐịaC14: Ngữ văn, Toán, giáo dục đào tạo công dânC15: Ngữ văn, Toán, kỹ thuật xã hộiC16: Ngữ văn, thiết bị lí, giáo dục đào tạo công dânC17: Ngữ văn, Hóa học, giáo dục và đào tạo công dânC19 Ngữ văn, định kỳ sử, giáo dục và đào tạo công dânC20: Ngữ văn, Địa lí, giáo dục công dân

Danh sách mã tổ hợp các môn xét tuyển khối D

Khối D bao gồm một môn ngoại ngữ và 2 môn học khác

D01: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ AnhD02: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ NgaD03: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ PhápD04: Ngữ văn, Toán, giờ TrungD05: Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ ĐứcD06: Ngữ văn, Toán, tiếng NhậtD07: Toán, Hóa học, giờ AnhD08: Toán, Sinh học, giờ AnhD09: Toán, định kỳ sử, giờ AnhD10: Toán, Địa lí, giờ AnhD11: Ngữ văn, thiết bị lí, giờ đồng hồ AnhD12: Ngữ văn, Hóa học, giờ đồng hồ AnhD13: Ngữ văn, Sinh học, tiếng AnhD14: Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ AnhD15: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ AnhD16: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ ĐứcD17: Toán, Địa lí, giờ NgaD18: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ NhậtD19: Toán, Địa lí, giờ PhápD20: Toán, Địa lí, giờ đồng hồ TrungD21: Toán, Hóa học, giờ ĐứcD22: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ NgaD23: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ NhậtD24: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ PhápD25: Toán, Hóa học, giờ đồng hồ TrungD26: Toán, trang bị lí, giờ ĐứcD27: Toán, đồ lí, giờ NgaD28: Toán, đồ vật lí, tiếng NhậtD29: Toán, vật lí, giờ PhápD30: Toán, vật lí, giờ TrungD31: Toán, Sinh học, giờ ĐứcD32: Toán, Sinh học, tiếng NgaD33: Toán, Sinh học, giờ đồng hồ NhậtD34: Toán, Sinh học, giờ PhápD35: Toán, Sinh học, giờ TrungD41: Ngữ văn, Địa lí, tiếng ĐứcD42: Ngữ văn, Địa lí, tiếng NgaD43: Ngữ văn, Địa lí, giờ NhậtD44: Ngữ văn, Địa lí, tiếng PhápD45: Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ TrungD52: Ngữ văn, đồ dùng lí, tiếng NgaD54: Ngữ văn, đồ gia dụng lí, giờ đồng hồ PhápD55: Ngữ văn, vật dụng lí, giờ TrungD61: Ngữ văn, lịch sử, giờ đồng hồ ĐứcD62: Ngữ văn, lịch sử, giờ NgaD63: Ngữ văn, định kỳ sử, giờ NhậtD64: Ngữ văn, kế hoạch sử, tiếng PhápD65: Ngữ văn, lịch sử, giờ TrungD66: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, tiếng AnhD68: Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng NgaD69: Ngữ Văn, giáo dục công dân, giờ NhậtD70: Ngữ Văn, giáo dục đào tạo công dân, tiếng PhápD72: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ AnhD73: Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, tiếng ĐứcD74: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, tiếng NgaD75 Ngữ văn, kỹ thuật tự nhiên, giờ đồng hồ NhậtD76: Ngữ văn, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ PhápD77: Ngữ văn, công nghệ tự nhiên, tiếng TrungD78: Ngữ văn, khoa học xã hội, tiếng AnhD79: Ngữ văn, công nghệ xã hội, giờ đồng hồ ĐứcD80: Ngữ văn, công nghệ xã hội, tiếng NgaD81: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ NhậtD82: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, giờ PhápD83: Ngữ văn, khoa học xã hội, giờ TrungD84: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ AnhD85: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ ĐứcD86: Toán, giáo dục đào tạo công dân, giờ đồng hồ NgaD87: Toán, giáo dục công dân, giờ PhápD88: Toán, giáo dục và đào tạo công dân, giờ đồng hồ NhậtD90: Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng AnhD91: Toán, khoa học tự nhiên, giờ đồng hồ PhápD92: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ ĐứcD93: Toán, kỹ thuật tự nhiên, tiếng NgaD94: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ NhậtD95: Toán, công nghệ tự nhiên, giờ đồng hồ TrungD96: Toán, công nghệ xã hội, AnhD97: Toán, khoa học xã hội, giờ đồng hồ PhápD98: Toán, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ ĐứcD99: Toán, kỹ thuật xã hội, giờ đồng hồ Nga

Tổng phù hợp 66 mã tổ hợp môn Khối Năng Khiếu

Dưới đó là các khối H, khối K, khối M, khối N, khối R, khối S, khối T, khối V. Những khối này được điện thoại tư vấn là khối năng khiếu bao hàm từ 1 đến 2 môn năng khiếu trong mã tổ hợp môn.

Danh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối HH00: Ngữ văn, năng khiếu sở trường vẽ thẩm mỹ và nghệ thuật 1, năng khiếu sở trường vẽ nghệ thuật và thẩm mỹ 2H01: Toán, Ngữ văn, VẽH02: Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màuH03: Toán, kỹ thuật tự nhiên, Vẽ Năng khiếuH04: Toán, giờ đồng hồ Anh, Vẽ Năng khiếuH05: Ngữ văn, kỹ thuật xã hội, Vẽ Năng khiếuH06: Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh,Vẽ mỹ thuậtH07: Toán, Hình họa, Trang tríH08: Ngữ văn, lịch sử, Vẽ mỹ thuậtDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển khối KK01: Toán, tiếng Anh, Tin họcDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối MM00: Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, HátM01: Ngữ văn, lịch sử, Năng khiếuM02: Toán, năng khiếu 1, năng khiếu 2M03: Văn, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2M04: Toán, Đọc kể diễn cảm, Hát MúaM09: Toán, NK mần nin thiếu nhi 1( nhắc chuyện, đọc, diễn cảm), NK mần nin thiếu nhi 2 (Hát)M10: Toán, giờ Anh, NK1M11: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ đồng hồ AnhM13: Toán, Sinh học, Năng khiếuM14: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, ToánM15: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, giờ đồng hồ AnhM16: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, đồ lýM17: Ngữ văn, năng khiếu báo chí, định kỳ sửM18: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, ToánM19: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, tiếng AnhM20: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Ảnh báo chí, đồ dùng lýM21: Ngữ văn, năng khiếu Ảnh báo chí, kế hoạch sửM22: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, ToánM23: Ngữ văn, năng khiếu sở trường quay phim truyền hình, giờ đồng hồ AnhM24: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, thứ lýM25: Ngữ văn, năng khiếu quay phim truyền hình, lịch sửDanh sách mã tổ hợp môn khối xét tuyển N (ngữ văn cùng 2 môn năng khiếu âm nhạc)N00: Ngữ văn, năng khiếu Âm nhạc 1, năng khiếu sở trường Âm nhạc 2N01: Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuậtN02: Ngữ văn, ký kết xướng âm, Hát hoặc màn biểu diễn nhạc cụN03: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN04: Ngữ Văn, năng khiếu thuyết trình, Năng khiếuN05: Ngữ Văn, xây dựng kịch phiên bản sự kiện, Năng khiếuN06: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, chăm mônN07: Ngữ văn, Ghi âm- xướng âm, siêng mônN08: Ngữ văn , Hòa thanh, cải tiến và phát triển chủ đề với phổ thơN09: Ngữ văn, Hòa thanh, Bốc thăm đề- chỉ đạo tại chỗDanh sách mã tổng hợp môn xét tuyển chọn khối RR00: Ngữ văn, lịch sử, năng khiếu sở trường báo chíR01: Ngữ văn, Địa lý, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuậtR02: Ngữ văn, Toán, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR03: Ngữ văn, giờ Anh, năng khiếu Biểu diễn nghệ thuậtR04: Ngữ văn, năng khiếu sở trường Biểu diễn nghệ thuật, năng khiếu sở trường Kiến thức văn hóa truyền thống –xã hội – nghệ thuậtR05: Ngữ văn, giờ Anh, Năng khiếu kiến thức và kỹ năng truyền thôngDanh sách mã tổ hợp môn xét tuyển chọn khối SS00: Ngữ văn, năng khiếu SKĐA 1, năng khiếu sở trường SKĐA 2S01: Toán, năng khiếu sở trường 1, năng khiếu 2Danh sách mã tổng hợp môn khối T - Khối năng khiếu sở trường thể dục thể dục thể thao ( 2 môn tự nhiên và 1 môn năng khiếu sở trường thể dục thể thao)T00: Toán, Sinh học, năng khiếu thể dục thể thaoT01: Toán, Ngữ văn, năng khiếu thể dục thể thaoT02: Ngữ văn, Sinh, năng khiếu thể dục thể thaoT03: Ngữ văn, Địa, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT04: Toán, Lý, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoT05: Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, năng khiếu sở trường thể dục thể thaoDanh sách những mã tổng hợp môn khối vẽ V (1 môn năng khiếu vẽ với 2 môn khác)V00: Toán, trang bị lí, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV01: Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuậtV02: VẼ MT, Toán, giờ đồng hồ AnhV03: VẼ MT, Toán, HóaV05: Ngữ văn, vật dụng lí, Vẽ mỹ thuậtV06: Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuậtV07: Toán, giờ đồng hồ Đức, Vẽ mỹ thuậtV08: Toán, giờ Nga, Vẽ mỹ thuậtV09: Toán, giờ đồng hồ Nhật, Vẽ mỹ thuậtV10: Toán, giờ Pháp, Vẽ mỹ thuậtV11: Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Đây là danh sách tổng thích hợp mã tổng hợp môn xét tuyển cần thiết trong kỳ thi THPT giang sơn năm 2022 cơ mà thí sinh rất cần được ghi nhớ, hãy ghi đúng chuẩn mã tổ hợp xét tuyển nhưng thí sinh đk lựa chọn.