Nội dung bài học kinh nghiệm sẽ trình làng đến những em khái niệm và bí quyết xác định những phép toán tập hợp. Thuộc với số đông hình ảnh và lấy ví dụ như minh họa có hướng dẫn giải chi tiết các em sẽ thuận lợi nắm vững câu chữ phần này.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 3


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Phép giao

1.2. Phép hợp

1.3. Phép hiệu

1.4. Phần bù

2. Bài bác tập minh hoạ

3.Luyện tập bài 3 chương 1đại số 10

3.1. Trắc nghiệmcác phép toán tập hợp

4.Hỏi đáp vềbài 3 chương 1đại số 10


Giao của hai tập đúng theo A cùng B, kí hiệu (A cap B) là tập hợp gồm các thành phần vừa ở trong A, vừa thuộc B.

(A cap B = left x ight\)

*


Hợp của hai tập hòa hợp A và B, kí hiệu (A cup B) là tập vừa lòng các bộ phận thuộc A hoặc nằm trong B.

(A cup B = left x in A,,hoac,,x in B ight.)

*


Hiệu của tập đúng theo A cùng với tập đúng theo B, kí hiệu AB là tập gồm các thành phần thuộc A và không ở trong B.

Xem thêm: Lỗi Giao Diện Trong Fifa Online 3, Lỗi Giao Diện Fifa Online 3

(Aackslash B = left x ight.)

*


Nếu (B subset A) thì AB được gọi là phần bù của B vào A, kí hiệu (C_AB.)

*


Ví dụ 1:

Cho (A = left 1;2;3;5;6 ight;,B = left x in mathbbZ ight\)

(C = left 2x^2 - 3x = 0 ight\)

a) Dừng phương pháp liệt kê thành phần xác định các tập hòa hợp B và C.

b) xác minh các tập vừa lòng sau: (A cap B,B cap C,A cap C.)

c) xác minh các tập vừa lòng sau: (A cup B,B cup C,A cup C.)

d) xác định các tập vừa lòng sau: (Aackslash B,Backslash C,Aackslash C.)

Hướng dẫn giải:

a) (B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2 ight;,,C = left 0;frac32 ight.)

b) (A cap B = left 1;2 ight;B cap C = left 0 ight;A cap C = emptyset .)

c) (A cup B = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4;5;6 ight.)

(B cup C = left - 3; - 2; - 1;0;1;2;frac32 ight\)

(A cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;frac32 ight\)

d) (Aackslash B = left 3;4;5;6 ight;,,Backslash C = left - 3; - 2; - 1;1;2 ight;)

(Aackslash C = left 1;2;3;4;5;6 ight.)

Ví dụ 2:

Cho (A = left 0;2;4;6;8;10 ight;B = m 0;1;2;3;4;5;6 ;C = left 4;5;6;7;8;9;10 ight.)

Hãy liệt kê các bộ phận của các tập đúng theo dưới đây?

a) (A cap (B cap C);)

b) (A cup (B cup C);)

c) (A cap left( B cup C ight);)

d) (A cup (B cap C).)

e) (left( A cap B ight) cup C.)

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cap C ight) = left 4;6 ight.)

b) (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cup left( B cup C ight) = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight.)

c) Ta gồm (B cup C = left 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 ight\)

( Rightarrow A cap left( B cup C ight) = left 0;2;4;6;8;10 ight.)

d) Ta có: (B cap C = left 4;5;6 ight\)

( Rightarrow A cup (B cap C) = left 0;2;4;5;6;8;10 ight.)

e) Ta có: (A cap B = left 0;2;4;6 ight\)

( Rightarrow left( A cap B ight) cup C = left 2;4;5;6;7;8;9;10 ight.)