Hướng dẫn giải, đáp án bài xích tập 1,2,3 trang 9 sách giáo khoa đại số lớp 10. Các bài tập về mệnh đề.

Bạn đang xem: Toán 10 bài tập 1 trang 9

A. Tóm tắt loài kiến thức

Nếu những em chưa lắm rõ

Lý thuyết về mệnh đề – Chương 1 mệnh đề tập vừa lòng – Đại số lớp 10.

Tóm tắt con kiến thức:

1. Mệnh đề là câu khẳng định rất có thể xác định được tính đúng xuất xắc sai của nó. Một mệnh đề cần thiết vừa đúng, vừa sai.

2. Mệnh đề chứa trở thành là câu khẳng định mà sự đúng đắn, xuất xắc sai của chính nó còn tùy thuộc vào một trong những hay nhiều yếu tố trở thành đổi.

Ví dụ: Câu “Số nguyên n phân chia hết cho 3” chưa phải là mệnh đề, bởi vì không thể xác định được nó đúng xuất xắc sai.

Nếu ta gán mang lại n quý giá n= 4 thì ta có thể có một mệnh đề sai.

Nếu gán cho n cực hiếm n=9 thì ta có một mệnh đề đúng.

*

4. Theo mệnh đề kéo theo

Mệnh đề kéo theo gồm dạng: “Nếu A thì B”, trong những số đó A cùng B là hai mệnh đề. Mệnh đề “Nếu A thì B” kí hiệu là A =>B.Tính đúng, sai của mệnh đề kéo theo như sau:

Mệnh đề A => B chỉ sai khi A đúng với B sai.

5. Mệnh đề đảo

Mệnh đề “B=>A” là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề A => B.

6. Mệnh đề tương đương

Nếu A => B là một trong mệnh đề đúng và mệnh đề B => A cũng là 1 mệnh đề đúng thì ta nói A tương tự với B, kí hiệu: A ⇔ B.

Khi A ⇔ B, ta cũng nói A là điều kiện cần và đủ để sở hữu B hoặc A khi và chỉ khi B tuyệt A nếu còn chỉ nếu B.

7. Kí hiệu ∀, kí hiệu ∃


Quảng cáo


Cho mệnh đề đựng biến: P(x), trong số ấy x là biến nhận giá trị từ tập thích hợp X.

– Câu khẳng định: cùng với x bất cứ tuộc X thì P(x) là mệnh đề đúng được kí hiệu là: ∀ x ∈ X : P(x).

– Câu khẳng định: Có tối thiểu một x ∈ X (hay sống thọ x ∈ X) để P(x) là mệnh đề đúng kí hiệu là ∃ x ∈ X : P(x).

B.Giải bài tập Toán Đại lớp 10 trang 9.

Bài 1. trong các câu sau, câu làm sao là mệnh đề, câu làm sao là mệnh đề đựng biến?

a) 3 + 2 = 7;

b) 4 + x = 3;

c) x + y > 1;

d) 2 – √5 Quảng cáo


Bài 2. Xét tính phải trái của mỗi mệnh đề sau với phát biểu mệnh đề tủ định của nó.

a) 1794 phân chia hết đến 3;

b) √2 là một số hữu tỉ:

c) π 0”.

Bài 3. cho những mệnh đề kéo theo

Nếu a với b cùng phân tách hết mang lại c thì a+b chia hết mang đến c (a, b, c là đông đảo số nguyên).

Các số nguyên có tận cùng bằng 0 đều chia hết đến 5.

Tam giác cân nặng có hai tuyến phố trung tuyến bằng nhau.

Hai tam giác cân nhau có diện tích s bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) vạc biểu từng mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng khái niện “điều khiếu nại đủ”.

Xem thêm: Trị Tuyệt Đối A Bằng Trị Tuyệt Đối B Ất Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối

c) vạc biểu mỗi mệnh đề trên, bằng cách sử dụng khái niện “điều khiếu nại cần”.