Đáp án và khuyên bảo giải bài ôn tập chương 2 đại số 10. Giải bài xích 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 50; Bài 10,11,12,13,14,15 trang 51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2. (Gồm cả đáp án phần trắc nghiệm)

Xem lại kiến thức và hướng dẫn giải bài tập SGK Đại số 10 chương 2:

Hướng dẫn giải bài tập trang 50, 51 ôn tập chương 2 Đại 10.

Bạn đang xem: Toán 10 ôn tập chương 2

Bài 1.Phát biểu quy ước về tập xác định của hàm số cho do công thức. Từ đó hai hàm số

*
 có gì khác nhau?

Giải: Tập xác định của hàm sô cho bởi phương pháp y = f (x) là tập hợp các giá trị của x sao cho biểu thức f (x) gồm nghĩa.

Với quy ước đó,

Bài 2. Thế nào là hàm số đồng biến, nghịch biến đổi trên khoảng chừng (a;b)?

Hàm số đồng trở thành trên khoảng (a;b)

⇔ ∀x1,x2 ∈ (a;b): x1 f(x2)

Bài 3 

Thế làm sao là hàm số chẵn? cố nào là hàm số lẻ?

Đáp án:

Cho hàm số y =f(x) bao gồm tập xác định D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D và f(- x)= f(x) thì f là hàm số chẵn trên D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D cùng f(- x)= -f(x) thì f là hàm số lẻ bên trên D.

Bài 4. Chỉ ra khoảng chừng đồng biến, khoảng tầm nghịch biến của hàm số y = ax + b, trong mỗi trường vừa lòng a > 0 ; a Đồng đổi thay trên (-∞;+∞) nếu như a > 0;Nghịch trở nên trên (-∞;+∞) nếu a

Bài 5. Chỉ ra khoảng chừng đồng biến, khoảng chừng nghịch trở nên y = ax2 + bx + c, trong những trường đúng theo a > 0 ; a Quảng cáo


a > 0 hàm số nghịch trở nên trên (-∞; -b/2a). Với đồng đổi thay trên khoảng tầm (-b/2a; +∞)a

*
Trong đó ∆ = b2 – 4ac.

Bài 6. Xác định tọa độ của đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c

Tọa độ đỉnh (-b/2a; -∆/4a)

Trục đối xứng x = -b/2a

Bài 7 trang 50. Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung. Tìm đk để parabol này giảm trục hoành tại hai điểm phân biệt, trên một điểm và viết tọa độ của các giao điểm trong những trường hợp đó.

Giải: Tọa độ giao điểm của (P): y = ax2 + bx + c với trục tung là (0;c)

Điều kiện nhằm parabol (P) giảm trục hoành tại nhì điểm phân biệt là phương trình ax2 + bx + c = 0 có ∆ >0; giảm tại một điểm khi ∆ = 0;

*

Bài 8. Tìm tập khẳng định các hàm số

*

Đáp án bài xích 8:

*

*


Quảng cáo


Bài 9 trang 50 Đại số 10. Xét chiều biến hóa thiên với vẽ vật thị những hàm số.

Xem thêm: Gợi Ý Tuổi Tỵ Xăm Hình Gì Thì Hợp Tuổi Tân Tỵ 2001 Mang Đến Công Danh Phúc Lộc

a) y=1/2x -1; b) y= 4 – 2x; c) y=√x2; d) y =| x +1 |

Đáp án bài bác 9:

*

*

Bài 10. Lập bảng trở thành thiên cùng vẽ đồ dùng thị các hàm số

a) y = x2 – 2x – 1 b) y = -x2 + 3x + 2

Giải: a) y = x2 – 2x – 1; D = R

Đồ thị là (P) có đỉnh S(1; -2); trục đối xứng x = 1. Cắt Ox tại A(1+√2;0); B(1-√2;0)

Cắt Oy trên C(0;-1) (học sinh từ bỏ vẽ hình)

b) (học sinh từ bỏ giải)

Bài 11. Xác định a,b biết con đường thẳng y = ax + b trải qua hai điểm A(1;3), B(-1;5)

Đường thẳng d: y = ax + b

A(1;3 )∈ d ⇔ 3 = a + b

B(-1;5) ∈ d ⇔ 5 = -a + b

Giải hệ (1) cùng (2) ta được a = -1; b = 4

Bài 12 – ôn tập chương 2. Xác định a b c biết parabol y = ax2 + bx + c

a) Đi qua ba điểm a(0;-1), B(1;-1), C(-1;1);

b) có đỉnh I(1;4) và trải qua điểm D(3;0).

*

Phần bài tập trắc nghiệm chương 2 Đại 10:

Chọn lời giải đúng cho những phần bài bác tập sau