Bạn đang xem: Toán 9 bài 2 hàm số bậc nhất

Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức \(y=ax+b\), trong đó \(a\) và \(b\) là các số thực, \(a\) khác

*


Bài 1:Xác định đường thẳng đi qua hai điểm \(A\) và \(B\), biết rằng \(A(-2;0)\) và \(B(0,1)\)

Hướng dẫn:Giả sử đường thẳng đó có dạng \(y=ax+b\) với\(a\)khác

*

\(A\) và \(B\) thuộc đường thẳng nên ta có \(0=a.(-2)+b\) và \(1=a.0+b\). Giải hệ ta được \(a=\frac{1}{2}\)và\(b=1\). Vậy\(y=\frac{1}{2}x+1\)

Bài 2:Chứng minh rằng nếu một đường thẳng không đi qua gốc tọa độ, cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng a, cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b thì đường thẳng đó có phương trình là

\(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1\)

Hướng dẫn:Giả sử đường thẳng đó có dạng\(y=mx+n\)với\(m\)khác

*

Đường thẳng đi qua điểm \((0;b)\) nên \(b=m.0+n=>n=b\)

Đường thẳng đi qua điểm \((a;0)\) nên \(0=m.a+b=>m=\frac{-b}{a}\) (chú ý rằng \(a\)khác

*
)

Từ đó: \(y=\frac{-b}{a}x+b\)hay \(\frac{y}{b}=\frac{-x}{a}+1\)tức là \(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1\)
Câu 2:

Xác định\(m\)để hàm số\(y=(m-3)x+1\)nghịch biến
A.2B.4C.3D.Không có m

Câu 3-5:Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và nắm vững hơn về bài học này nhé!


3.2. Bài tập SGK Hàm số bậc nhất


Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phầnHỏiđáp, cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em.-- Mod Toán Học 9 HỌC247


*Toán 9 Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

Toán 9 Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
Toán 9 Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Toán 9 Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
Toán 9 Ôn tập chương 2 Hàm số bậc nhất


*


*

Xem thêm: De Thi Hsg Lý 10 Cấp Trường Hà Nội, Tổng Hợp Các Đề Thi Chọn Hsg


Vật lý 9

Lý thuyết Vật lý 9