briz15.com mời quý thầy cô cùng xem thêm tài liệu Giải bài bác tập SGK Toán 9 Tập 1 trang 10, 11, 12 nhằm xem gợi nhắc giải những bài tập của bài bác 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức thuộc chương 1 Đại số 9.

Bạn đang xem: Toán 9 tập 1 bài 2

Tài liệu được biên soạn với nội dung bám đít chương trình sách giáo khoa trang 10, 11, 12 Toán lớp 9 tập 1. Qua đó, các em sẽ biết phương pháp giải cục bộ các bài xích tập của bài 2 Chương một trong những sách giáo khoa Toán 9 Tập 1. Chúc chúng ta học tốt.


Giải bài xích tập Toán 9: Căn thức bậc hai cùng hằng đẳng thức

Giải bài tập toán 9 trang 10, 11, 12 tập 1Giải bài bác tập toán 9 trang 11, 12 tập 1: Luyện tập

Lý thuyết Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
*

1. Căn thức bậc hai

Với

*
là một trong những biểu thức đại số, người ta điện thoại tư vấn là căn thức bậc nhị của A. Khi đó, A được gọi là biểu thức mang căn xuất xắc biểu thức dưới lốt căn.

*
khẳng định hay tất cả nghĩa lúc A lấy giá trị không âm.

2. Hằng đẳng thức

*

Với đều số a, ta gồm

*

* Một cách tổng quát, cùng với A là 1 trong những biểu thức ta có

*
nghĩa là

*
ví như
*
cùng
*
nếu như A 2 ta có:
*


Giải bài xích tập toán 9 trang 10, 11, 12 tập 1

Bài 6 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1)

Với quý hiếm nào của a thì các căn thức sau có nghĩa:


*

*


*

*


Gợi ý đáp án

a) Ta có:

*
bao gồm nghĩa lúc
*

b) Ta có:

*
gồm nghĩa lúc
*

c) Ta có:

*
tất cả nghĩa lúc
*

d) Ta có:

*
gồm nghĩa lúc
*

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1)

Tính:


*

*


c.

*

d.

*


Gợi ý đáp án

a)

*

Ta có:

*

b)

*

Ta có:

*

c)

*

Ta có:

*

d)

d.

*

Ta có:

*

= - 0,16

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 9 Tập 1)

Rút gọn các biểu thức sau:


a)

*

c)

*
với a ≥ 0


b)

*

d)

*
cùng với a

Ta có:

*

(Vì 4>3 đề xuất

*

*

b)

*

Ta có:

*

(Vì 9

Ta có:

*

Vậy

*

Bài 10 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1)

Chứng minh


a)

*


b)

*


Gợi ý đáp án

a)

*

Ta có:

*

*

Vậy

*

b)

*

Ta có:

*

*

*

*

*

*

*

(do

*

*

Giải bài bác tập toán 9 trang 11, 12 tập 1: Luyện tập

Bài 11 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1)

Tính:


a)

*

b)

*


c)

*

d)

*


Gợi ý đáp án

a) Ta có:

*

*

*

=4.5+14:7

=20+2=22 .

b) Ta có:

*

*

*

*

=36:18-13

=2-13=-11.

c) Ta có:

*

*

d) Ta có:

*

Bài 12 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1)

Tìm x để các căn thức sau bao gồm nghĩa:


a)

*

c)

*


c.

*

d)

*


Gợi ý đáp án

a) Ta có:

*
gồm nghĩa khi và chỉ còn khi:
*


*

*

b) Ta có

*
bao gồm nghĩa khi còn chỉ khi:
*

*

*

*

c) Ta có:

*
bao gồm nghĩa khi và chỉ khi:

*

*

d)

*

Ta có:

*
, với đa số số thực x

*
, (Cộng cả hai vế của bất đẳng thức trên với 1)

*
, nhưng mà 1 >0

*

Vậy căn thức trên luôn luôn có nghĩa với đa số số thực x.

Bài 13 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1)

Rút gọn những biểu thức sau:

a)

*
cùng với a 2 – 3 ;

b) x2 – 6


c) x2 + 2√3 x + 3 ;

d) x2 - 2√5 x + 5


Gợi ý đáp án

a) x2 - 3 = x2 - (√3)2 = (x - √3)(x + √3)

b) x2 - 6 = x2 - (√6)2 = (x - √6)(x + √6)

c) x2 + 2√3 x + 3 = x2 + 2√3 x + (√3)2

= (x + √3)2

d) x2 - 2√5 x + 5 = x2 - 2√5 x + (√5)2

=

*

*

Bài 15 (trang 11 SGK Toán 9 Tập 1)

Giải những phương trình sau:

a) x2 – 5 = 0 ;

b) x2 – 2√11 x + 11 = 0


Gợi ý đáp án

a) x2 – 5 = 0 ⇔ x2 = 5 ⇔ x1 = √5; x2 = -√5

Vậy phương trình tất cả hai nghiệm x1 = √5; x2 = -√5

Cách khác:

x2 – 5 = 0 ⇔ x2 – (√5)2 = 0

⇔ (x - √5)(x + √5) = 0

hoặc x - √5 = 0 ⇔ x = √5

hoặc x + √5 = 0 ⇔ x = -√5

b) x2 – 2√11 x + 11 = 0

⇔ x2 – 2√11 x + (√11)2 = 0

⇔ (x - √11)2 = 0

⇔ x - √11 = 0 ⇔ x = √11

Vậy phương trình tất cả một nghiệm là x = √11

Bài 16 (trang 12 SGK Toán 9 Tập 1)

Đố. Hãy tìm vị trí sai vào phép chứng tỏ "Con loài muỗi nặng bởi con voi" dưới đây:

Giả sử bé muỗi nặng m (gam), còn bé voi nặng V (gam). Ta có:

m2 + V2 = V2 + m2

Cộng cả nhị vế với -2Mv, ta có:

m2 – 2mV + V2 = V2 – 2mV + m2

hay (m - V)2 = (V - m)2.

Xem thêm: Cot Bằng Gì - Công Thức Lượng Giác Sin, Cos, Tan, Cot Đầy Đủ


Gợi ý đáp án

Sai lầm sinh hoạt chỗ: sau khi lấy căn nhì vế của (m – V)2 = (V – m)2 ta đề nghị được công dụng |m – V| = |V – m| chứ không thể gồm m – V = V – m (theo hằng đẳng thức √A2 = |A|.