Tổng hợp cỗ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 tất cả đáp án và lời giải chi tiết. Cung cấp các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất, sẵn sàng tốt cho kỳ thi đặc biệt quan trọng sắp tới.

Bạn đang xem: Toán kì 1 lớp 4


Nội dung bài xích viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề hàng đầu Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 sắp đến tới, yêu cầu tìm tìm nguồn tư liệu ôn thi bao gồm thống gồm lời giải chi tiết của các em học sinh là khôn cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, chúng tôi đã dày công xem thêm thông tin Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được review có cấu trúc chung của đề thi cuối kì trên việt nam , cung cấp các em làm cho quen với kết cấu đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kỹ năng và kiến thức thường xuất hiện. Mời các em thuộc quý thầy cô theo dõi đề trên đây.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong những số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn số 1 là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: nhị mươi bố triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) cực hiếm của chữ số 3 trong những 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kg ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt có những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB với AD; BD cùng BC. B. B. Tía và BC; DB cùng DC. C. C. AB và AD; BD và BC; DA cùng DC. D. D. AB với AD; DA và DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện nay, tuổi của bà bầu và tuổi của nhỏ cộng lại là 45 tuổi. Bà bầu hơn con 29 tuổi.

a. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

b. Từ thời điểm cách đó 2 năm, con từng nào tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) tìm kiếm số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau mà số kia vừa phân tách hết cho 2 với vừa chia hết mang đến 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của con là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của bà bầu là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của nhỏ cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Con 8 tuổi ; bà mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn nhất có 4 chữ số nhưng vừa chia hết mang lại 2 vừa chia hết mang đến 5 gồm tận thuộc là chữ số 0. Mà lại số lớn số 1 ấy có 4 chữ số khác nhau nên số kia là: 9870

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) cực hiếm của chữ số 8 trong những 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính vừa phải cộng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào vị trí chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào khu vực chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho hình vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn trực tiếp BC vuông góc với những đoạn trực tiếp ……và .......

b. Đoạn trực tiếp BC tuy nhiên song cùng với đoạn trực tiếp ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 1-1 vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính quý giá biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả tổng chiều dài cùng chiều rộng bởi 270m, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất đó?

b, Tính diện tích mảnh khu đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì một năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS để tính đúng và tất cả kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận luôn thể nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính quý giá biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số tứ trăm linh nhì nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) quý hiếm của biểu thức 45 m bởi bao nhiêu khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số phù hợp để viết vào khu vực chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của ba số từ bỏ nhiên liên tiếp là 333. Số lớn nhất trong ba số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính cực hiếm biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất gồm chiều nhiều năm 112cm, chiều rộng lớn 80cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa trước tiên thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa đồ vật hai 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học kỳ một năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi câu trả lời đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Từ bỏ luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính đặt và tiến hành đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, tác dụng đúngkhông mang lại điểm. Nếu không viết tác dụng theo mặt hàng ngang, mỗi phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Mỗi phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích s ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa sâu sắc với phép toán hoặc tác dụng phép tính saithì ko được điểm. HS thiếu hoặc không nên tên đơn vị toàn hủy diệt 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- tìm kiếm đúng hai lần số thóc sinh sống thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- tìm đúng số thóc sinh hoạt thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- tìm kiếm đúng số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa với phép toán hoặc hiệu quả phép tính saithì không được điểm. (Học sinh làm cho sai từ đâu thì không chấm tiếp từ bỏ đó)

HS thiếu hoặc không đúng tên đơn vị toàn hủy diệt 0,25 điểm. Ko yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài làm tròn theo phép tắc sau:

+ 5,25 điểm có tác dụng tròn thành 5 điểm.

Xem thêm: Thị Phần Tiếng Anh Là Gì ? Thị Phần Trong Nước Tiếng Anh Là Gì

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm có tác dụng tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ tiếp sau đây để download về Bộ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!