Chương này củng cố, mở rộng hiểu biết của học sinh về Lí thuyết tập hợp đã có học nghỉ ngơi lớp dưới, cung cấp các con kiến thức thuở đầu về logic và các khái niệm số ngay sát đúng, sai số sản xuất sơ sở để học tốt các chương sau. Bài bác này là bài mở đầu của chương.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

A. Lí thuyết

I. Mệnh đề, mệnh đề đựng biến

1. Mệnh đề

Khái niệm: Mệnh đề là câu khẳng định rất có thể xác định được tính đúng xuất xắc sai của nó. Một mệnh đề thiết yếu vừa đúng, vừa sai.

Bạn đang xem: Toán 10 bài 1: mệnh đề

Ví dụ:

1+3=4 là mệnh đề.

“Cô giáo xinh quá” không phải là mệnh đề.

2. Mệnh đề cất biến

Khái niệm: Mệnh đề chứa đổi mới là câu xác định mà sự đúng tốt sai của nó còn tùy thuộc vào một trong những hay các yếu tố biến đổi.

Ví dụ: Xét câu “n phân tách hết mang đến 3” là mệnh đề cất biến.

Ta chưa xác định được tính đúng sai của câu này. Tuy vậy với mỗi cực hiếm của n ở trong tập hòa hợp số nguyên đến ta một mệnh đề.

Chẳng hạn cùng với “n=4” ta được mệnh đề “4 phân chia hết mang lại 3”- sai.

Với “n=6” ta được mệnh đề “6 phân tách hết đến 3”- đúng.

II. Tủ định của một mệnh đề

Phủ định của một mệnh đề A, là một trong những mệnh đề, kí hiệu là $overlineA$. Nhì mệnh đề A với $overlineA$ có những xác định trái ngược nhau.

nếu như A đúng thì $overlineA$ sai. Nếu như A không nên thì $overlineA$ đúng.

Để che định một mệnh đề, ta thêm hoặc sút từ ko hoặc không phải vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Ví dụ:

A: “$pi$ là số hữu tỉ.” -sai

$overlineA$: “$pi$ không là số hữu tỉ.”-đúng.

III. Mệnh đề kéo theo

Khái niệm: Mệnh đề “Nếu p. Thì Q” được hotline là mệnh đề kéo theo cùng kí hiệu là $P Rightarrow Q$. Ta nói phường là trả thiết, Q là kết luận của định lí hoặc phường là điều kiện đủ để sở hữu Q hoặc Q là điều kiện cần để sở hữu P

Chú ý: Mệnh đề $P Rightarrow Q$ chỉ sai khi phường đúng với Q sai.

Ví dụ: Mệnh đề “-3>-2” $Rightarrow (-3)^2> (-2)^2$”- đúng.

IV. Mệnh đề đảo- nhì mệnh đề tương đương

Mệnh đề $Q Rightarrow P$ được call là mệnh đề đảo của mệnh đề $P Rightarrow Q$.

Nếu cả hai mệnh đề $P Rightarrow Q$ cùng $Q Rightarrow P$ những đúng ta nói p và Q là nhị mệnh đề tương đương. Kí hiệu $P Leftrightarrow Q$.

Ví dụ: Tam giác ABC cân nặng và bao gồm một góc $60^0$ là điều kiện cần cùng đủ nhằm tam giác ABC đều.

Xem thêm: Keep Up Definition And Meaning, Keep Up Definition & Meaning

 V. Kí hiệu $forall$ với $ exists$

Kí hiệu $forall$ đọc là "với mọi", $exists$ gọi là tất cả một (tồn tại một) tốt có ít nhất một (tồn tại tối thiểu một).