Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là một biểu thức có dạng A/B, trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 chương 2 bài 1

Trong đó:

+ A được gọi là tử thức (hay gọi là tử).

+ B được gọi là mẫu thức (hay gọi là mẫu).

Chú ý:

+ Mỗi đa thức cúng được coi như một phân thức với mẫu thức bằng 1.

+ Số 0, số 1 cũng là một phân thức đại số.

Ví dụ: Ta có các phân thức đại số như: (2x - 1)/(3x + 2), 1/(3x), 4/1, ...

2. Hai phân thức bằng nhau

Hai phân thức A/B và C/D được gọi là bằng nhau nếu: A.D = B.C

Ta viết: 

*
 nếu A.D = B.C.

Ví dụ:

+

*

vì 3x2y.2xy2 = x.6xy3 hay 6x2y3 = 6x2y3.


+

*

vì (x - 1).(x + 1) = 1.(x2 - 1)

B. Một số dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tìm điều kiện để phân thức xác định

Phương pháp:

*

Dạng 2: Tìm giá trị của biến số x để phân thức

*
 nhận giá trị m cho trước

Phương pháp:

Bước 1: Tìm điều kiện để phân thức xác định: B≠0

Bước 2: Từ giả thiết ta có 

*
. Từ đó tìm được x.

Bước 3: So sánh với điều kiện ở bước 1 để kết luận.

Xem thêm: 60 Mẫu Tranh Tô Màu Ngôi Nhà Đẹp Nhất Cho Bé 4 Tuổi, 50 Bức Hình Tô Màu Ngôi Nhà Đẹp Nhất Dành Cho Bé

Dạng 3: Chứng minh hai phân thức bằng nhau. Tìm các giá trị của x để hai phân thức bằng nhau

Phương pháp:Ta sử dụng các kiến thức sau:

+ Với hai phân thức

*


Tải về
Tham khảo các bài học khác
Loạt bài Lớp 8 hay nhất
xemthêm

Trang Web chia sẻ tài liệu, lời giải miễn phí.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật


*

*

Đặt câu hỏi