Chuyển vế đổi dấu đem đến dạng (x^2 = aleft( a ge 0 ight) Leftrightarrow left< eginarraylx = sqrt a\x = – sqrt aendarray ight.)

*
Quảng cáo

Ta có (3x^2 – 2 = 0 Leftrightarrow 3x^2 = 2 Leftrightarrow x^2 = dfrac23 \Leftrightarrow left< eginarraylx = sqrt dfrac23 \x = – sqrt dfrac23 endarray ight. \Leftrightarrow left< eginarraylx = dfracsqrt 6 3\x = – dfracsqrt 6 3endarray ight.)

Vậy phương trình gồm hai nghiệm (x = dfracsqrt 6 3;x = – dfracsqrt 6 3.) 

 


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu hỏi 2 bài 8 trang 120 Toán lớp 9 Tập 1 : Hãy chứng minh các xác minh trên.

Bạn đang xem: Toán lớp 9 bài 3


Bài tiếp theoCâu 1 trang 113 SBT Toán hình 11 nâng cao: cho tứ diện ABCD, M cùng N là các điểm thứu tự thuộc AB và CD
Danh sách bài bác tập
Câu hỏi bài xích 9 trang 93 Toán 9 Tập 2 : Hãy điền biểu thức tương thích vào các chỗ trống () vào dãy...
Câu hỏi Toán 9 bài 2 trang 8 Tập 2 : bài bác 2. Hệ nhì phương trình hàng đầu hai ẩn
Câu hỏi bài xích 8 trang 58 Toán lớp 9 Tập 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé nhiều hơn chiều dài...
Câu hỏi bài xích 8 trang 91 Toán 9 Tập 2 : Vẽ đường tròn trung tâm O nửa đường kính R = 2cm.
Câu hỏi bài xích 8 trang 68 Toán 9 Tập 2 : Hãy vẽ một con đường tròn rồi vẽ nhì cung bằng nhau
Câu hỏi bài xích 9 trang 92 Toán lớp 9 Tập 2: vật liệu: Tấm bìa, kéo, compa, thước bao gồm chia khoảng, sợi chỉ.
Mục lục môn Toán 9


Xem đầy đủ: Toán 9


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài C3 trang 114 sgk trang bị lí 9, kiếm tìm hiểu, so sánh độ dày phần rìa
Thấu kính quy tụ - bài bác C3 trang 114 sgk trang bị lí 9. Tra cứu hiểu, đối chiếu độ dày phần rìa...
Bài 3 trang 72 SGK Hóa 9, có ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu cách thức hóa học để dấn biết...
- bài xích 3 trang 72 SGK Hóa 9. Bao gồm ba kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hóa học tập để...
Bài 1 trang 132 Hóa 9, bài bác 1. Để thực hiện nhiên liệu có tác dụng cần phải cung ứng không khí hoặc oxi:
Nhiên liệu - bài bác 1 trang 132 sgk hoá học tập 9. Bài 1. Để thực hiện nhiên liệu có hiệu quả cần đề nghị cung...
Bài 1 trang 36 Tập bạn dạng đồ Địa lí 9: dựa vào nội dung cùng quan giáp hình 26.1 vào SGK, phối hợp với...
Bài 1 trang 36 Tập bạn dạng đồ Địa lí 9. Bài bác 26: Vùng duyên hải nam Trung cỗ (tiếp theo) ...
Những người bạn thông minh đang còn mãi như cuốn sách tốt nhất của cuộc đời, Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, nếu...

Xem thêm: 1Kg Bằng Mấy Gam Và Bao Nhiêu Mg Và Ngược Lại, 1 Lạng Là Bằng Bao Nhiêu Gam


Nghị luận buôn bản hội lớp 9 - những người bạn thông minh sẽ còn mãi như cuốn sách rất tốt của cuộc đời. Trong...