Đề thi Toán 4 giữa kì 1 cải thiện năm 2021 - 2022 tất cả đáp án (5 đề)

Với Đề thi Toán 4 giữa kì 1 nâng cao năm 2021 - 2022 tất cả đáp án (5 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên cả nước sẽ giúp học viên có planer ôn luyện từ bỏ đó lấy điểm cao trong những bài thi Toán lớp 4.

Bạn đang xem: Toán nâng cao lớp 4 giữa học kì 1

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: số năm mươi triệu sáu trăm linh sáu ngàn chín trăm nhị mươi lăm viết là:

A: 5 606 925

B: 50 606 925

C: 506 606 925

D: 56 069 205

Câu 2: Số khủng nhất trong những số 8 460 524; 8 549 999; 7 587 542; 8 460 542

A: 8 460 542

B: 8 460 524

C: 8 459 999

D: 7 587 542

Câu 3: trong các số dưới đây, số nào có chữ số 5 thể hiện 5000?

A: 550 000

B: 23 025 356

C: 5 278 855

D: 2 556 505

Câu 4: Số phù hợp để điền vào địa điểm chấm của 10t 10kg = ..............kg là:

A:1010B: 100 010C: 10 010D: 101 000

Câu 5: Số tự nhiên bé nhất bao gồm năm chữ số được viết từ bố chữ số khác nhau là:

A: 10234B: 10002C: 10000D: 10001

Câu 6: Trung bình cộng của nhị số lẻ thường xuyên là 78. Số nhỏ dại là:

A: 156B: 77C: 154D: 80

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

2 tấn 200kg = 2020kg
1 tấn thóc nặng hơn 1 tấn bông
4 tấn đôi mươi kg > 4020kg
1 tấn 3 kilogam = 1003kg

Câu 2: tra cứu số.

*
*
*
*

Câu 3: Số trung bình cùng của 5 số là 162. Số thứ năm gấp đôi số sản phẩm tư, số sản phẩm công nghệ tư bởi trung bình cùng của cha số đầu tiên. Tra cứu số thứ bốn và số sản phẩm công nghệ năm.

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B C B B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

2 tấn 200kg = 2020kg S
1 tấn thóc nặng hơn 1 tấn bông S
4 tấn 20 kg > 4020kg S
1 tấn 3 kg = 1003kg Đ

Câu 2 (2 điểm):

*
*
*
*

Câu 3 (3 điểm):

Số thứ tứ là : 135

Số sản phẩm năm là: 270

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: tìm kiếm x biết x : 3 = 4873

A.14609

B. 14619

C. 14629

D. 14639

Câu 2: kết quả phép tính (47028 + 36720) + 43256 là:

A.127004

B. 40492

C. 53564

D. 32948

Câu 3: Hùng có một trong những tiền, Hùng sẽ tiêu hết 45000 đồng. Bởi thế số tiền còn sót lại bằng 3/5 số tiền đang tiêu. Hỏi thuở đầu Hùng bao gồm bao nhiêu tiền?

A.27000 đồng

B. 36000đồng

C. 72000đồng

D. 10000 đồng

Câu 4: thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức: 224 + 376 : 6 × 4 là:

A.Chia, nhân, cộng

B.Cộng, chia, nhân

C. Nhân, chia, cộng

D. Cộng, nhân, chia

Câu 5: search x biết: 10 * x + x + 5 = 115

A.10 B. 11C. 12D. 13

Câu 6: nhị số có hiệu là 1536. Nếu thêm vào số trừ 264 đơn vị chức năng thì hiệu new là:

A.1800B. 2064C. 1008D. 1272

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): tìm kiếm x

a. 1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

b. 9 × ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (2 điểm): bao gồm hai rổ cam, nếu cung ứng rổ thứ nhất 4 quả thì kế tiếp số cam ở hai rổ bằng nhau, trường hợp thêm 24 trái cam vào rổ đầu tiên thì tiếp nối số cam sống rổ đầu tiên gấp 3 lần số cam sinh hoạt rổ sản phẩm công nghệ hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ bao gồm bao nhiêu trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Một vườn hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 35m. Căn vườn đó được được mở thêm theo chiều rộng làm cho chiều rộng lớn so với trước tăng cấp rưỡi và cho nên vì thế diện tích tăng thêm 280m².Tính chiều rộng và ăn diện tích quần thể vườn sau thời điểm mở thêm.

Câu 4 (1 điểm): Tính nhanh

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A C A A D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

3600 – (17 + x) = 36

17 + x = 3600 -36

17 + x = 3564

x = 3564 – 17

x = 3547

b.9 × ( x + 5 ) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 – 5

x =76

Câu 2 (2 điểm):

Thêm 4 quả vào rổ đầu tiên thì số cam 2 rổ cân nhau nên rổ trang bị hai nhiều hơn thế rổ đầu tiên 4 trái cam.

Nếu cung cấp rổ thứ nhất 24 trái thì rổ trước tiên gấp 3 rổ 2 bắt buộc số trái cam làm việc rổ 2 là: (24 – 4) : (3 – 1) = 10 (quả)

Số cam ngơi nghỉ rổ trước tiên là: 10 – 4 = 6 (quả)

Đáp số: Rổ trang bị nhất: 6 quả

Rổ trang bị hai: 10 quả

Câu 3 (2 điểm):

Diện tích hình chữ nhật tăng 280m² đó là một nửa diện tích s hình chữ nhật ban đầu.

Nên diện tích hình chữ nhật là:

280 × 2 = 560 (m²)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

560 : 35 = 16 (m)

Diện tích hình chữ nhật sau khi mở rộng lớn là:

560 + 280 = 840 (m²)

Đáp số: Chiểu rộng lớn 16m

diện tích sau 840m²

Câu 4 (1 điểm):

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - trăng tròn - 27

= 145 × (99 + 1) – 143 × (102 – 2) + 47 × (54 – 53) – (20 + 27)

= 145 × 100 – 143 × 100 + 47 × 1 – 47

= 100 × (145 – 143) + (47 – 47)

= 100 × 2 + 0

= 200

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trung bình cộng của 4 số là 14, trung bình cùng của 3 vào 4 số đó là 15. Số còn lại là:

A.11B. 12C. 13D. 15

Câu 2: trong những tích bên dưới đây, tích như thế nào gần công dụng 4000 nhất?

A.528 × 7B. 748 × 6C. 812 × 5D. 409 × 10

Câu 3: Một hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 12cm, chiều rộng lớn 8cm. Nếu hình vuông có chu vi bởi chu vi hình chữ nhật thì diện tích s là:

A.40cm²B. 60 cm²C. 80 cm²D. 100 cm²

Câu 4: quý giá của biểu thức: 876 – m cùng với m = 432 là:

A.444 B. 434 C. 424 D. 414

Câu 5: Năm 1459 thuộc núm kỷ thư mấy?

A.XII B. XIII C. XIV D. XV

Câu 6: Một cây bút giá 3500 đồng. Ví như mỗi học sinh mua 2 cây như vậy thì 10 em mua hết từng nào tiền?

A. 70000 đồng

B. 35000 đồng

C. 7000 đồng

D. 3500 đồng

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhanh

a.237 + 357 + 763

b.2345 + 4257 - 345

Câu 2 (2 điểm): cho dãy số: 3,7,11,15,…,143

a.Dãy số trên gồm bao nhiêu số hạng?

b.Tổng những số hạng của dãy trên bởi bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm): sân trường hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 3m, chiều dài gấp hai chiều rộng. Trong sân, người ta đào 9 hố hình vuông vắn cạnh 3 dm nhằm trồng cây. Hỏi diện tích s còn lại trên sảnh là bao nhiêu?

Câu 4 (1 điểm): Ngày 8 tháng 3 năm năm 2016 là máy ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 tháng 3 là thiết bị mấy?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C D A D A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357

= 1000 + 357

= 1357

b.2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257

= 2000 + 4257

= 6257

Câu 2 (2 điểm):

Dãy số bên trên là dãy số phương pháp đều 4 đối chọi vị

a.Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : khoảng cách + 1

= (143 – 3) : 4 + 1

= 36 số

b.Tổng = (Số cuối + Số đầu) × Số số hạng : 2

= (143 + 3) × 36 : 2

= 2628

Câu 3 (2 điểm):

Đổi: 3m = 30dm

Chiều dài hình chữ nhật là:

30 × 2 = 60 (dm)

Diện tích hình chữ nhật là:

30 × 60 = 1800 (dm²)

diện tích 1 hố trồng cây hình vuông là:

3 × 3 = 9 (dm²)

Tổng diện tích s hố trồng cây là:

9 × 9 = 81 (dm²)

Vậy diện tích sân trường còn sót lại là:

1800 – 81 = 1719 (dm²)

Đáp số: 1719 dm²

Câu 4 (1 điểm):

Bài giải

Ta có: một năm thường gồm 365 ngày, một năm nhuận bao gồm 366 ngày ( tháng 2 gồm 29 ngày). Mà cứ 4 năm thì có một năm nhuận, nhưng lại năm năm nhâm thìn (năm nhuận) đang qua tháng 2, nên trong khoảng 60 năm nữa tất cả 60 : 4 = 15 năm nhuận, phải số năm thường xuyên là 60 – 15 = 45 năm

Vậy 60 năm nữa có tổng số ngày là: 15 × 366 + 45 × 365 = 21915 (ngày)

Mà một tuần lễ lễ tất cả 7 ngày, buộc phải ta tất cả số tuần là:

21915 : 7 = 3130 (tuần) và dư 5 ngày

Vậy 8 tháng 3 năm năm nhâm thìn là thứ cha thì 60 năm nữa ngày 8 tháng 3 đang là nhà nhật.

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: đến 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số tương thích là:A.700B. 7000C. 70D. 7

Câu 2: lựa chọn câu vấn đáp đúng: Hình mặt có:

A.4 tam giác

B.5 tam giác

C.5 tứ giác

D.3 tứ giác

Câu 3: nhị số tất cả tổng là 390. Số bé nhỏ là số tất cả 2 chữ số, nếu viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số nhỏ nhắn ta được số lớn. Số khủng là:

A.90B. 387C. 345D. 336

Câu 4: mang lại 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được từng nào số có 3 chữ số không giống nhau?

A.6 sốB. 12 sốC. 18 sốD. 24 số

Câu 5: từ bây giờ là đồ vật năm ngày 23 tháng 4, hỏi 100 ngày nữa là lắp thêm mấy:

A.Thứ tưB. Sản phẩm công nghệ nămC. Vật dụng sáuD. Sản phẩm bảy

Câu 6: có 2135 quyển vở được xếp hồ hết vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như vậy có toàn bộ bao nhiêu quyển vở?

A.305B. 350C. 1525D. 525

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính cực hiếm biểu thức

a.25178 + 2357 x 3

b.42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): tìm số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số biết hàng đơn vị chức năng là 7. Nếu gửi chữ số 7 trường đoản cú hàng đơn vị chức năng lên đầu ta được số mới gấp gấp đôi số cũ cùng thêm 21 solo vị.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A có 5 tổ đi trồng cây, số người mỗi tổ là bằng nhau. Mỗi các bạn trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp trồng được 220 cây. Hỏi tất cả bao nhiêu chúng ta trồng được 4 cây, bao nhiêu các bạn trồng được 6 cây, biết số học sinh lớp 4A thấp hơn 50 chúng ta và nhiều hơn 40 bạn.

Câu 4 (1 điểm): Một tín đồ mang cam đi thay đổi lấy hãng apple và lê. Cứ 9 trái cam thì thay đổi được 2 quả táo và 1 trái lê. Cứ 5 quả táo bị cắn thì đổi được 2 quả lê. Nếu fan đó thay đổi hết số cam mang đi thì đổi được 17 quả táo apple và 13 quả lê. Hỏi tín đồ đó đưa đi bao nhiêu trái cam?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A B C C D C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.25178 + 2357 x 3 = 25178 + 7071

= 32249

b.42567 + 12328 : 8 = 42567 + 1541

= 44108

Câu 2 (2 điểm):

Gọi số đề xuất tìm là ab7

Ta có: 7ab = ab7 × 2 + 21

700 + ab = (ab ×10 + 7) × 2 +21

700 + ab = ab ×10 × 2 + 7 × 2 + 21

700 + ab = ab × trăng tròn + 35

ab × 20 - ab = 700 – 35

19 × ab = 665

ab = 665 : 19 = 35

Vậy số phải tìm là 357

Câu 3 (2 điểm):

Vì lớp 4A chia làm 5 tổ nhưng mà số các bạn mỗi tổ đều bằng nhau nên số học viên lớp 4A chia hết đến 5. Cơ mà lớp 4A bao gồm số học tập sinh nhỏ hơn 50 và lớn hơn 40 bắt buộc lớp 4A tất cả 45 bạn.

Giả sử vớ cả các bạn đều trồng được 6 cây thì tổng số cây là:

45 × 6 = 270 (cây)

số cây dư ra so với thực tế là:

270 - 220 = 50 (cây)

Số chúng ta trồng được 4 cây là:

50 : (6 -4) = 25 (bạn)

Số bạn trồng được 6 cây là:

45 – 25 = đôi mươi (bạn)

Đáp số: đôi mươi bạn trồng 6 cây

25 bạn trồng 4 cây

Câu 4 (1 điểm):

bài bác giải

Vì 9 trái cam đổi được 2 quả apple và 1 trái lê buộc phải 18 trái cam đổi được 4 quả táo bị cắn và 2 quả lê.

Mà 5 quả apple lại đổi được 2 quả lê bắt buộc 18 trái cam đổi được toàn bộ 4 + 5 = 9 trái táo, cho nên vì thế cứ 2 trái cam đổi được một quả táo.

Ta lại có: 5 quả hãng apple đổi được 2 quả lê, buộc phải 10 trái cam thay đổi được 2 quả lê, xuất xắc 5 quả cam được 1 quả lê.

Vậy tín đồ đó đổi được tất cả 17 quả táo bị cắn dở và 13 quả lê thì mang theo số cam là:

17 × 2 + 13 × 5 = 99 (quả)

Đáp số: 99 quả

*

Phòng giáo dục và Đào sinh sản .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số lớn số 1 có 5 chữ số nhưng tổng các chữ số bằng 27 là:

A.98765B. 98730C. 99900D. 99999

Câu 2: Biểu thức nào sau đây có tác dụng bằng 34 x 78?

A.(30 × 78) × (4 × 78)

B. (30 × 78) + (4 × 78)

C. (30 + 78) × (4 × 78)

D. (30 + 78) + (4 + 78)

Câu 3: Để số 196* chia hết cho cả 2 cùng 3 thì chữ số nên điền vào địa điểm * là:

A.2B. 4C. 3D. 6

Câu 4: Hình bên gồm bao nhiêu đoạn thẳng:

*

A.9

B.10

C.11

D.12

Câu 5: Khi bé 1 tuổi thì bà bầu 25 tuổi, cha 29 tuổi. Hỏi khi bé 10 tuổi thì toàn bô tuổi bố, mẹ, nhỏ là bao nhiêu?

A.55 tuổiB. 63 tuổiC. 82 tuổiD. 72 tuổi

Câu 6: Hình chữ nhật tất cả chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm. Hỏi đường chéo cánh hình chữ nhật chia hình đó thành 2 hình tam giác bằng nhau có diện tích là bao nhiêu?

A.24cm²B. 12cm²C. 12cmD. 24cm

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất:

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125

Câu 2 (2 điểm): một nhóm thợ mộc 3 tín đồ trong 5 ngày làm được 75 chiếc ghế. Hỏi giả dụ 5 bạn làm vào 7 ngày được bao nhiêu cái ghế. Biết năng suất mỗi cá nhân như nhau.

Câu 3 (2 điểm): Một cái đồng hồ cứ 45 phút lại cấp tốc 3 giây. Buổi sáng, cơ hội 6h chỉnh đồng hồ đeo tay về giờ đúng. Hỏi 6h chiều (theo giờ đúng) thì đồng hồ đó chỉ từng nào giờ?

Câu 4 (1 điểm): Một người có 56 ngàn đồng gồm những tờ tiền 5000; 2000 và 1000. Biết số tờ 1000 gấp hai số tờ 5000. Hỏi mỗi loại tiền có bao nhiêu tờ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A D C B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312 = 312 × (425 + 574 + 1)

= 312 × 1000

= 312000

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125 = (2 × 50) × (8 × 125) × 25

= 100 × 1000 × 25

= 100000 × 25

= 2500000

Câu 2 (2 điểm):

Bài giải

1 bạn trong 5 ngày có tác dụng được số mẫu ghế là:

75 : 3 = 25 (cái)

1 người trong 1 ngày làm cho được số loại ghế là:

25 : 5 = 5 (cái)

5 người trong 1 ngày làm cho được số dòng ghế là:

5 × 5 = 25 (cái)

5 người trong 7 ngày làm cho được số mẫu ghế là:

25 × 7 = 175 (cái)

Đáp số: 175 loại ghế

Câu 3 (2 điểm):

Bài giải

vì chưng 1 giờ tất cả 60 phút, nên 1 giờ đồng hồ thời trang sẽ chạy nhanh:

3 × 60 : 45 = 4 (giây)

tự 6 giờ sáng cho 6 giờ chiều là 12 giờ, nên đồng hồ thời trang sẽ chạy nhanh:

4 × 12 = 48 (giây)

Vậy thời gian đó đồng hồ đeo tay chỉ 6 giờ 48 giây chiều.

Câu 4 (1 điểm):

Ta có: Số tờ tiền 1000 gấp hai số tờ 5000 yêu cầu số tờ 1000 nên là số chẵn, đề xuất tổng số tiền một số loại 1000 là số chẵn.

Dù số tờ 2000 là chẵn tuyệt lẻ thì số tiền các loại 2000 là số chẵn.

Mà tổng số tiền là 56000 đồng là số chẵn nên số tiền các loại 5000 cũng yêu cầu là số chẵn, suy ra số tờ 5000 cũng chính là số chẵn.

Ta thấy: số tờ 5000 phải bé dại hơn 8 bởi vì nếu là 8 thì sẽ có 16 tờ 1000 buộc phải tổng số chi phí 5000 với 1000 là: 5000 × 8 + 1000 × 16 = 56000 (đồng). Phải sẽ không tồn tại tờ 2000, không đúng với đề bài.

Xem thêm: Công Thức Diện Tích Tam Giác Vuông, Cân, Đều, Công Thức Tính Diện Tích Tam Giác

Vậy số tờ 5000 là 2 tờ, 4 tờ hoặc 6 tờ. Thử 3 trường hòa hợp ta thấy trường hợp và đúng là 6 tờ 5000; 12 tờ 1000 và còn sót lại là 7 tờ 2000.