Tổng hợp kỹ năng cần vắt vững, những dạng bài xích tập và thắc mắc có năng lực xuất hiện trong đề thi HK2 môn hoá học sắp tới


CHƯƠNG IV: OXI – KHÔNG KHÍ

I/ TÍNH CHẤT CỦA OXI:

1/ tính chất vật lý: Oxi là hóa học khí, ko màu, không mùi, ít tan vào nước, nặng rộng không khí. Thoái hóa lỏng sinh sống -183 0C . Oxi lỏng có greed color nhạt.

Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức hóa 8 học kì 2

2/ đặc thù hóa học: Khí oxi là một trong đơn chất phi kim cực kỳ hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, tiện lợi tham gia bội nghịch ứng hóa học với tương đối nhiều phi kim, nhiều kim loại và đúng theo chất. Trong các hợp chất hóa học, nguyên tố oxi gồm hóa trị II.

VD: S + O2 → SO2; 3Fe + 2O2 → Fe3O4

II/ SỰ OXI HÓA – PHẢN ỨNG HOÁ HỢP - ỨNG DỤNG CỦA OXI:

 - Sự chức năng của oxi với cùng một chất là sự oxi hóa

- phản nghịch ứng hoá thích hợp là bội phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất bắt đầu (sản phẩm) được tạo thành từ nhị hay nhiều chất ban đầu.

VD: CaO+H2O → Ca(OH)2

- Ứng dụng của oxi: Khí oxi cần cho việc hô hấp của bạn và hễ vật, bắt buộc để đốt xăng trong đời sống và sản xuất. 

III/ OXIT:

1.Định nghĩa oxit: Oxit là hợp hóa học của 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi

Vd: K2O, Fe2O3, SO3, CO2….

2.Công thức dạng chung của oxit MxOy

- M: kí hiệu một nguyên tố không giống (có hóa trị n)

- công thức MxOy theo đúng quy tắc về hóa trị.

=> n.x = II.y

3. Phân loại: bao gồm 2 một số loại chính: oxit axit và oxit bazơ

Vd:Oxit axit: CO2, SO3, P2O5…

. Oxit bazơ: K2O,CaO, ZnO…

(*) phương pháp gọi thương hiệu oxit :

a. Oxit bazơ: 

Tên oxit = thương hiệu kim loại(kèm theo hóa trị) + oxit. 

VD: CuO: đồng (II) oxit

b. Oxit axit

Tên oxit = thương hiệu phi kim (kèm chi phí tố chỉ số nguyên tử phi kim) + oxit (kèm chi phí tố chỉ số nguyên tử oxi)

VD: :  Đinito pentaoxit: N2O5


IV/ ĐIỀU CHẾ OXI – PHẢN ỨNG PHÂN HỦY:


1/ Điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm:

- nhiệt phân đều chất nhiều oxi và dễ bị phân hủy ra oxi (KMnO4, KClO3 …

- biện pháp thu: Đẩy nước hoặc đẩy ko khí

2KClO3 (xrightarrowt^o)2KCl+3O2

2/ thêm vào khí oxi vào công nghiệp: dùng nước hoặc không khí.

- giải pháp điều chế:

+ Hoá lỏng không gian ở ánh nắng mặt trời thấp với áp suất cao, kế tiếp cho không khí lỏng bay hơi đã thu được khí nitơ làm việc -1960C sau đó là khí oxi sinh sống -1830C

+ Điện phân nước

- (2H_2Oxrightarrowdp2H_2+O_2)

V/ KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY:

1.Thành phần của ko khí: bầu không khí là tất cả hổn hợp nhiều hóa học khí. Yếu tố theo thể tích của không

khí là: 78 % khí nitơ, 21% khí oxi, 1% các chất khí không giống ( khí cacbonic, tương đối nước, khí hiếm…)

2. Sự cháy: là sự việc oxi hóa gồm tỏa nhiệt với phát sáng

3. Sự oxi hoá chậm: là sự oxi hóa bao gồm tỏa nhiệt tuy nhiên không phạt sáng

CHƯƠNG V: HIĐRO – NƯỚC

I/ TÍNH CHẤT CỦA HIĐRO :

1/ tính chất vật lý: Hiđro là chất khí, ko màu, không mùi, tan vô cùng ít trong nước, dịu nhất trong số khí

2/ đặc điểm hóa học: Khí hiđro tất cả tính khử, ở ánh nắng mặt trời thích hợp, hiđro không những kết hợp được với đối kháng chất oxi, nhưng nó còn có thể kết hợp với nguyên tố oxi trong 1 số ít oxit kim loại. Những phản ứng này những tỏa nhiều nhiệt.

2H2 +O2(xrightarrowt^0)2H2O

H2(k) +CuO(r) (xrightarrowt^0)Cu(r) +H2O(h)

II/ PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ:

- Sự khử là sự bóc oxi ra khỏi hợp chất.

- Sự lão hóa là sự tính năng của oxi với cùng một chất

- hóa học chiếm oxi của hóa học khác là hóa học khử. Chất nhường oxi cho hóa học khác là hóa học oxi hóa.

- phản bội ứng thoái hóa – khử là bội nghịch ứng hoá học trong những số đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

*

III/ ĐIỀU CHẾ KHÍ HIĐRO – PHẢN ỨNG THẾ:

1/ Trong phòng thí nghiệm:Khí H2 được điều chế bằng phương pháp cho axit ( HCl hoặc H2SO4 loãng) công dụng với kim loại kẽm (hoặc sắt, nhôm)

PTHH: Zn+2HCl → H2 +ZnCl2

- Thu khí H2 bằng bí quyết đẩy nước tuyệt đầy không khí.

- nhận biết khí H2 bằng que đóm đang cháy, H2 cháy cùng với ngọn lửa màu sắc xanh 

2/ vào công nghiệp:

- Điện phân nước: 

(2H_2Oxrightarrowdp2H_2+O_2)

- Khử oxi của nước vào khí than

H2O+ C (xrightarrowt^o) CO+H2

3/Phản ứng thế: Là phản ứng chất hóa học giữa 1-1 chất với hợp chất, trong những số ấy nguyên tử của đối kháng chất thay

 thế nguyên tử của 1 nguyên tố không giống trong đúng theo chất

 VD: fe + H2SO4 → FeSO4+ H2

IV/ NƯỚC:

 1/ Thành phần hóa học của nước: 

Nước là hợp chất tạo vì chưng 2 nhân tố là hiđro và oxi.

+ Theo tỉ trọng về thể tích là 2 phần hiđro và một phần oxi 

+ Theo tỉ lệ thành phần về trọng lượng là một trong những phần hiđro và 8 phần oxi

2/ đặc điểm của nước:

a/ tính chất vật lý: Nước là chất lỏng, ko màu, ko mùi, ko vị, sôi nghỉ ngơi 1000C, hóa rắn sinh sống 00C, d=1g/ml, hòa tan được rất nhiều chất rắn, lỏng, khí 

b/ đặc điểm hóa học:

* công dụng với kim loại: Nước tính năng với một số ít kim nhiều loại ở ánh sáng thường ( như Na, K, Ca,…) tạo thành bazơ cùng hiđro. 

2Na + 2H2O→2NaOH + H2

* tính năng với một số ít oxit bazơ

- Nước tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành bazơ. Dung dịch bazơ làm thay đổi màu sắc quì tím thành xanh.

VD: CaO + H2O→Ca(OH)2

*/ công dụng với một số ít oxit axit:

- Nước công dụng với một số ít oxit axit tạo thành axit. Hỗn hợp axit làm thay đổi màu sắc quì tím thành đỏ.

VD: P2O5 + 3H2O→2H3PO4


V/ AXIT – BAZƠ – MUỐI:

1/ AXIT: 

1/ Định nghĩa: Axit là hợp hóa học mà phân tử gồm một hay những nguyên tử hiđro link với cội axit

2/ Phân loại và gọi tên:

a/ Axit không tồn tại oxi: HCl, HBr, HF… 

Tên axit = Axit + thương hiệu phi kim + hiđric

VD: HCl: axit clohiđric

b/ Axit có oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3….. 

** Axit có nhiều nguyên tử oxi:

Tên axit = Axit + tên phi kim + ic

VD:H2SO4: axit sunfuric

** Axit bao gồm ít nguyên tử oxi:

Tên axit = Axit + thương hiệu phi kim + ơ

VD: H2SO3: axit sunfurơ

2/ BAZƠ:

1/ Định nghĩa: Bazơ là hợp hóa học mà phân tử gồm một nguyên tử kim loại liên kết với cùng một hay nhiều nhóm hiđroxit (- OH)

2/ Phân một số loại và hotline tên:

- phụ thuộc vào tính tan trong nước, bazơ chia thành 2 loại:

+ Bazơ tan gọi là kiềm ( Vd: NaOH, KOH, ,…..)

+ Bazơ không tan (Vd: Cu(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3,…..)

- thương hiệu bazơ = tên kim loại (kèm hóa trị trường hợp kim loại có rất nhiều hóa trị) + hiđrôxit.

Xem thêm: Những Màu Tóc Nào Hợp Với Da Ngăm Hot Nhất Không Thể Bỏ Qua, Da Ngăm Đen Nên Và Không Nên Nhuộm Tóc Màu Gì

VD: NaOH : natri hiđroxit

3/ MUỐI

1/ Định nghĩa: muối là hợp chất mà phân tử gồm có nguyên tử kim loại links với cội axit

2/ Phân nhiều loại và hotline tên:

- nhờ vào thành phần phân tử, muối chia làm 2 loại:

+ muối bột trung hòa: là muối nhưng mà trong gốc axit không có nguyên tử hiđro (Vd: NaCl,CaCO3,…)

+ muối bột axit: là muối mà trong cội axit còn có nguyên tử hiđro (Vd:NaH2PO4, Na2HPO4,…)

- Tên muối bột = tên sắt kẽm kim loại (kèm hóa trị nếu sắt kẽm kim loại nhiều hóa trị) + tên gốc axit 

VD: Al2(SO4)3: nhôm sunfat

I/ DUNG DỊCH:

- dung dịch là lếu láo hợp đồng điệu của dung môi và chất tan

- Ở ánh sáng xác định:

+ Dung dịch không bão hòa là dung dịch rất có thể hòa tung thêm chất tan

+ hỗn hợp bão hòa là dung dịch quan trọng hòa rã thêm chất tan


- mong muốn chất rắn tan cấp tốc trong nước, ta triển khai 1, 2 hoặc cả 3 giải pháp sau:khuấy dung dịch, làm cho nóng dung dịch, nghiền bé dại chất rắn. 

II/ ĐỘ rã CỦA MỘT CHẤT trong NƯỚC:

- Độ chảy (S) của 1 chất là số gam hóa học đó chảy được trong 100g nước để sinh sản thành dung dịch bão hòa ở 1 nhiệt độ xác định.

- Độ tan của hóa học rắn sẽ tăng trường hợp tăng nhiệt độ. Độ rã của chất khí đã tăng nếu giảm nhiệt độ cùng tăng áp suất