Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 12 bài 26: Cơ cấu ngành công nghiệp (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.


Câu 1: Đây không phải là một đặc điểm quan trọng của các ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay:

A..Có thế mạnh lâu dài để phát triển.B. Đem lại hiệu quả kinh tế cao.C. Có tác động đến sự phát triển các ngành khác.D. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu giá trị sản phẩm.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 26 địa 12

Câu 2: Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta không phải là ngành

A. có thế mạnh lâu dài.B. mang lại hiệu quả cao.C. dựa hoàn toàn vào vốn đầu tư nước ngoài.D. tác động mạnh mẽ đến việc phát triển các ngành kinh tế khác.

Câu 3:Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về cơ khí, khai thác than, vật liệu xây dựng là hướng:

A. Đáp Cầu – Bắc GiangB. Nam Định – Ninh Bình – Thanh HóaC. Việt Trì – Lâm ThaoD. Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả

Câu 4:Từ Hà Nội, hoạt động công nghiệp với chuyên môn hóa về thủy điện là hướng

A. Đáp Cầu – Bắc GiangB. Nam Định – Ninh Bình – Thanh HóaC. Hòa Bình – Sơn LaD. Hải Phòng – Hạ Long – Cẩm Phả

Câu 5: Trong thời kì đầu của quá trình công nghiệp hoá, các ngành công nghiệp nhóm B được chú trọng phát triển vì :

A.Có nhu cầu sản phẩm rất lớn.B. Phục vụ xuất khẩu để tạo nguồn thu ngoại tệ.C. Tạo điều kiện tích luỹ vốn.D. Có điều kiện thuận lợi hơn và đáp ứng được yêu cầu.

Câu 6: Cho biểu đồ

*

Nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo nhóm ngành nước ta năm 2000 và 2013?

A. Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp chế biến.B. Ngành khai thác luôn có tỉ trọng nhỏ nhất.C. Tăng tỉ trọng ngành công nghiệp khai thác.D. Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt và nước ổn định.

Câu 7: Ý nào dưới đây không đúng với sự chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp nước ta hiện nay?

A. Giảm tỉ trọng công nghiệp chế biến.B. Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến.C. Giảm tỉ trọng công nghiệp khai thác.D. Giảm tỉ trọng công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.

Câu 8: Cho bảng số liệu sau

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế nước ta (Đơn vị: %)


Thành phần kinh tế

2005

2007

2010

2012

Nhà nước

24,9

19,9

19,2

16,9

Ngoài Nhà nước

31,3

35,4

38,8

35,9

Có vốn đầu tư nước ngoài

43,8

44,7

42,0

47,2


Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

A. Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp có sự thay đổi.B. Thành phần kinh tế Nhà nước có xu hướng tăng.C. Thành phần kinh tế ngoài Nhà nước có xu hướng giảm.D. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ổn định.

Câu 9: Dựa vào bảng số liệu sau đây về sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp theo hai nhóm A và B.

(Đơn vị : %)

Năm

1985

1989

1990

2000

2005

Toàn ngành

100

100

100

100

100

Nhóm A

32,7

29,9

34,9

44,7

49,2

Nhóm B

67,3

71,1

65,1

55,3

50,8

Nhận định đúng nhất là:

A. Tỉ trọng của các ngành công nghiệp nhóm A tăng liên tục.B. Công nghiệp nhóm A luôn chiếm tỉ trọng cao hơn công nghiệp nhóm B.C. Giai đoạn 1985 - 1990 có biến động phức tạp hơn giai đoạn 1990 - 2005.D. Đã cân đối tỉ trọng về giá trị sản lượng giữa hai nhóm A và B.

Câu 10:Hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta?

A. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp nặngB. Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệC. Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp trọng điểmD. Xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt

Câu 11:Vấn đề được đặt ra cấp bách trong phát triển công nghiệp ở nước ta hiện nay là :

A. Tránh gây mất đất sản xuất nông nghiệpB. Tránh gây ô nhiễm môi trườngC. Giảm tình trạng chênh lệch giàu nghèoD. Tránh làm mất đi các ngành công nghiệp truyền thống

Câu 12: Ngành nào sau đây không được xem là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

A. Luyện kim. B. Năng lượng.C. Chế biến lương thực thực phẩm.D. Vật liệu xây dựng.

Câu 13:Hoạt động công nghiệp của nước ta tập trung chủ yếu ở :

A. Đồng bằng đồng Hồng và đồng bằng sông Cửu LongB. Đông Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung BộC. Đồng bằng sông Hồng và Nam Trung BộD. Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu 14:Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta là do tác động của

A. Kết cấu hạ tầng và vị trí địa líB. Tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là khoáng sảnC. Nguồn lao động có tay nghề và thị trườngD. Tổng hợp các nhân tố

Câu 15:Nhân tố nào dưới đây không tác động trực tiếp đến sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ở nước ta?

A. Vị trí địa líB. Tài nguyên thiên nhiênC. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùaD. Thị trường

Câu 16:Yếu tố đặc biệt quan trọng làm cho các vùng trung du và miền núi của nước ta còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển công nghiệp hiện nay là :

A. Thiếu tài nguyên khoáng sảnB. Vị trí địa không thuận lợiC. Giao thông vận tải kém phát triểnD. Nguồn lao động có trình độ thấp

Câu 17:Cơ cấu công nghiệp phân theo nhóm ngành kinh tế ở nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

A. Mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tếB. Tập trung cho thành phần kinh tế Nhà nướcC. Giảm tỉ trọng của khu vực ngoài Nhà nướcD. Hạn chế thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 18:việc mở rộng sự tham gia của các thành phần kinh tế vào hoạt động công nghiệp nhằm

A. Đa dạng hóa sản phẩmB. Phát huy mọi tiềm năng cho việc phát triển sản xuấtC. Giảm bớt sự phụ thuộc vào nền kinh tế Nhà nướcD. Hạn chế thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 19: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp có ngành sản xuất ô tô ở nước ta ( năm 2005) là :

A. Hải Phòng, TP Hồ Chí MinhB. Hà Nội, Đà NẵngC. Hà Nội, TP Hồ Chí MinhD. TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

Câu 20:Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 21, ngành công nghiệp nào sau đây không có trong cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp Hải Phòng?

A. Chế biến nông sảnB. Đóng tàuC. Sản xuất vật liệu xây dựngD. Luyện kim màu

Câu 21:Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 21, các trung tâm công nghiệp nào sau đây có ngành công nghiệp luyện kim màu?

A. Hà Nội , TP Hồ Chí MinhB. Thái Nguyên, TP Hồ Chí MinhC. TP Hồ Chí Minh, Thủ Dầu MộtD. TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

Câu 22: Các trung tâm công nghiệp nằm ở phía tây bắc Hà Nội có hướng chuyên môn hoá về:

A. Luyện kim, cơ khí. B. Dệt may, vật liệu xây dựng.C. Năng lượng. D. Hoá chất, giấy.

Câu 23: Ngành công nghiệp nào dưới đây là ngành công nghiệp trọng điểm?

A. Đóng tàu, ô tô. B. Luyện kim.C. Năng lượng. D. Khai thác, chế biến lâm sản.

Câu 24: Công nghiệp hoá dầu nằm trong nhóm ngành:

A.Công nghiệp năng lượng. B. Công nghiệp vật liệu.C. Công nghiệp sản xuất công cụ. D. Công nghiệp nhẹ.

Xem thêm: Độ Pô Xe Như Thế Nào Thì Không Bị Phạt Như Thế Nào? Hỏi Thay Pô Có Bị Công An Phạt

Câu 25: Trong phương hướng hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp của nước ta, ngành được ưu tiên đi trước một bước là:

A.Chế biến nông, lâm, thuỷ sản. B. Sản xuất hàng tiêu dùng.C. Điện năng. D. Khai thác và chế biến dầu khí.

Câu 26: Đồng bằng sông Hồng là nơi có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước được thể hiện ở:

A.Là vùng có tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp cao nhất trong các vùng.B. Là vùng có các trung tâm công nghiệp có quy mô lớn nhất nước.C. Là vùng tập trung nhiều các trung tâm công nghiệp nhất nước.D. Là vùng có những trung tâm công nghiệp nằm rất gần nhau.