Mời quý thầy cô cùng những em học sinh tham khảo tài liệu50 câu trắc nghiệm ôn tập Chương 1 Hình học tập 11 có đáp án. Các thắc mắc được tổng hợp cùng phân theo đồ vật từng cấp độ từ dễ mang lại khó, nhằm mục đích giúp các em ôn tập hiệu quả. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích dành riêng cho các em.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 11 chương 1 có đáp án


Câu 1.Cho hình thoi ABCD gồm tâm O (như hình vẽ), trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây đúng?

*

A. Phép quay tâm O, góc (fracpi 2)biến tam giác OBC thành tam giác OCD

B. Phép vị tự trung tâm O, tỷ số k = - 1 thay đổi tam giác ABD thành tam giác CDB

C. Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow AD )biến tam giác ABD thành tam giác DCB

D. Phép vị tự vai trung phong O, tỷ số k = 1 vươn lên là tam giác OBC thành tam giác ODA

Lời giải

Đáp án B

p án A sai vì chưng B ko thành C qua phép trở thành hình

p án C sai vì D không thành B qua phép trở thành hình

p án D sai vị phép vị từ tỷ số k = một là phép đồng nhất

Câu 2.Cho (overrightarrow v left( - 1;5 ight))và điểm M"(4;2). Biết M" là hình ảnh của M qua phép tịnh tiến (T_overrightarrow v ).Tìm M.

A. M(-4;10). B. M(-3;5). C. M(3;7). D. M(5;-3).

Lời giải

Đáp án D

Ta có (T_overrightarrow mv ( mM) m = M" Rightarrow left{ eginarrayl mx = x" - a\y = y" - bendarray ight. Rightarrow left{ eginarrayl mx = 5\y = - 3endarray ight.)vậy M(5;-3).

Câu 3.Cho hai tuyến đường thẳng song song d và d". Vào các xác định sau xác minh nào đúng?

A. Cả ba khẳng định trên hồ hết đúng

B. Bao gồm đúng một phép tịnh tiến biến dthành d"

C. Bao gồm vô số phép tịnh tiến biến hóa d thành d"

D. Phép tịnh tiến theo véc tơ (overrightarrow v) có giá vuông góc với con đường thẳng d trở nên d thành d"

Lời giải

Đáp án C

Câu 4.Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow u left( 1;2 ight))biến A(2;5) thành điểm?

A. A"(3;-7). B. A"(3;7). C. A"(-3;5). D. A"(-3;-7)

Lời giải

Đáp án B

Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u left( a,b ight))biến A(x;y) thành (A"left( x + a;y + b ight)).

Câu 5.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v = left( - 3;2 ight))biến điểm A(1;3) thành

điểm A" bao gồm tọa độ:

A. (1;3) B. (-4;-1) C. (-2;5) D. (-3;5)

Câu 6.Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy mang đến véctơ (overrightarrow v = left( - 1;2 ight))điểm A(3;5). Tra cứu tọa độ của những điểm A" là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo (overrightarrow v).

A. A"(2;7) B. A"(-2;7) C. A"(7;2) D. A"(-2;-7)

Lời giải

Đáp án A

Giả sử(A"left( a;b ight) = T_overrightarrow v left( A ight) Rightarrow overrightarrow AA" = overrightarrow v Leftrightarrow left{ eginarrayla - 3 = - 1\b - 5 = 2endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayla = 2\b = 7endarray ight. Rightarrow A"left( 2;7 ight))

Câu 7. Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho véctơ (vec v = left( l; - 2 ight))và điểm A(3;1). Ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo véctơ (vec v) là vấn đề A" gồm tọa độ

A. A"(-2;-3) B. A"(2;3) C. A"(4;-1) D. A"(-1;4)

Lời giải

Đáp án C

Ta có:(T_vec vleft( A ight) = A" Rightarrow overrightarrow Amkern 1mu A" = vec v Leftrightarrow A"left( 4; - 1 ight))

Câu 8.Cho điểm M(2;-3) cùng (overrightarrow v = left( 4;1 ight)). Tìm tọa độ điểm M" là ảnh của M qua phép tịnh tiến (overrightarrow v).

A. M"(-2;-4). B. M"(6;-2). C. M"(2;4). D. M"(-2;6).

Lời giải

Đáp án B

Ta có: M" là ảnh của M qua phép tịnh tiến (overrightarrow v)nên: (left< eginarraylx_M" = x_M + 4 = 6\x_M" = y_M + 1 = - 2endarray ight. Rightarrow M"left( 6; - 2 ight)).

Câu 9.Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vecto (overrightarrow v = left( - 3;2 ight))biến điểm A(1;3) thành điểm A" bao gồm tọa độ

A. (1;3).

B. (-4;-1).

C. (-2;5).

D. (-3;5).

Lời giải

Đáp án C

Ta có (left{ eginarraylx_A" = - 3 + 1 = - 2\y_A" = 2 + 3 = 5endarray ight.)suy ra A"(-2;5).

Câu 10.Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng (left( d_1 ight):2x - 3y + 1 = 0)và (left( d_2 ight):x + y - 2 = 0).Có từng nào phép tịnh tiến biến đổi d1 thành d2

A. Vô số B. 0 C. 1 D. 4

Lời giải

Đáp án B

Các vector chỉ phương của (d1) với (d2): (overrightarrow u_1 = left( 3;2 ight),overrightarrow u_2 = left( 1;1 ight) Rightarrow overrightarrow u_1 e koverrightarrow u_2 Rightarrow left( d_1 ight))không tuy nhiên song cùng với (d2)

Phép tịnh tiến biến hóa đường thằng thành mặt đường thẳng tuy vậy song với chủ yếu nó. Vì thế ko trường thọ phép tịnh tiến biến hóa (d1) thành (d2)

-- xem tương đối đầy đủ nội dung 50 câu trắc nghiệm ôn tập Chương 1 Hình học tập 11 có đáp ánở phần xem online hoặc tải về --

Trên đây là một trong những phần trích đoạn nội dung50 câu trắc nghiệm ôn tập Chương 1 Hình học 11 tất cả đáp án. Để xem toàn bộ nội dung và câu trả lời đề thi những em chọn tính năng xem online hoặc đăng nhập vào trang briz15.comđể download tài liệu về đồ vật tính.

Xem thêm: Bài Tập Tổng Hợp Các Bài Toán Xác Suất Hay Và Khó Violet Hay Nhất 2022

Hy vọng đề thi này sẽ giúp đỡ các emhọc sinh lớp11ôn tập xuất sắc và đạt các thành tích cao trong kì thi chuẩn bị tới.