Bạn vẫn đọc: Trắc nghiệm vật dụng lí 11 bài 26: Định phương pháp khúc xạ tia nắng cực hay bao gồm đáp án | vật lí lớp 11


Trắc nghiệm thứ lí 11 bài 26: Định vẻ ngoài khúc xạ ánh nắng cực hay có đáp án

Bài 1.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lý 11 bài 26

Một bản mặt song song tất cả bề dày 10cm, phân tách suất n = 1,5 được để trong ko khí. Chiếu tới phiên bản một tia sáng với góc tời bởi 45o. Khoảng cách giữa phương của tia tới với tia ló là

Quảng cáo

A. 6,16 cmB. 4,15 cmC. 3,25 cmD. 3,29 cmHiển thị đáp án

Đáp án: D

*

Bề dày e = 10 centimet ; tách suất n = 1,5Ta gồm : sini1 = n. Sinr1→ sinr1 = sini1 / n = sin45o / 1,5 = 0,471→ r1 = 28,125 o .Từ hình vẽ, khoảng cách giữa giá của tia ló với tia tới bởi đường cao I2H của tam giác vuông I1I2H

*

*

Vậy khoảng cách giữa giá của tia ló cùng tia cho tới là I2H = 3,29 cm

Bài 2. Một bản mặt tuy nhiên song bao gồm bề dày 6cm, chiết suất n = 1,5 được để trong ko khí. Ảnh S’ của S qua phiên bản mặt tuy nhiên song biện pháp S một đoạn

A. 1 cmB. 2 cmC. 3 cmD. 4 cmHiển thị đáp án

Đáp án: B

*

Ta thấy tia ló I2R tuy nhiên song cùng với tia cho tới SI1, giao của con đường lê lâu năm của tia I2R cắt tia sáng SJ tại S ’, S ’ là hình ảnh của S qua phiên bản mặt .Tứ giác SS’MI một là hình bình hành → SS ’ = I1MXét 2 tam giác vuông MNI2 và I1NI2 ta có :

NI2 = I1N.tanr1 = MN.tani1 (do góc NMI2 = i1)

*

Vì ta sẽ xét góc tới i1 rất bé dại nên r1 cũng rất bé dại → tani1 ≈ sini1 với tanr1 ≈ sinr1

*
(theo định chế độ khúc xạ tại I1: sini1 = n.sinr1)

→ khoảng cách giữa vật dụng và ảnh là :SS ’ = I1M = I1N – MN = e – e / n = 6 – 6/1, 5 = 2 cm

Bài 3. Một bản mặt tuy nhiên song gồm bề dày 6cm, chiết suất n = 1,5 được đặt trong ko khí. Điểm sáng S cách bản 20cm. Ảnh S’ của S qua bản mặt song song biện pháp S một đoạn

A. 10 cmB. 14 cmC. 18 cmD. 22 cmHiển thị đáp án

Đáp án: C

Tương tự câu 12Ảnh S ’ cách phiên bản mặt trên một đoạn S’I = mê man – S’S = đôi mươi – 2 = 18 centimet .

Quảng cáo

Bài 4. Chiếu tia nắng từ bầu không khí vào nước bao gồm chiết suất n = 4/3. Ví như góc khúc xạ r là 30o thì góc tới i (lấy tròn) là

A. đôi mươi o .B. 36 o .C. 42 o .D. 45 o .Hiển thị đáp án

Đáp án: C

*

Bài 5. Một tia sáng sủa truyền từ môi trường A vào môi trường thiên nhiên B bên dưới góc tới 9o thì góc khúc xạ là 8o. Lúc góc tới là 60o thì góc khúc xạ là?

A. 47,3 o .B. 56,4 o .C. 50,4 o .D. 58,7 o .Hiển thị đáp án

Đáp án: C

*

Bài 6. vận tốc ánh sáng sủa trong chân không là 3.108 m/s. Kim cương gồm chiết suất 2,42. Tốc độ truyền ánh sáng trong kim cương cứng là

A. 242000 km / sB. 124000 km / sC. 72600 km / sD. 62700 km / sHiển thị đáp án

Đáp án: B

Ta có

*

Bài 7. Một tia sáng sủa truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc cho tới 9o thì góc khúc xạ là 8o. Vận tốc ánh sáng trong môi trường B là 2.105 km/s. Vận tốc ánh sáng trong môi trường A là bao nhiêu?

A. 225000 km / s .B. 230000 km / s .C. 180000 km / s .D. 250000 km / s .Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Ta có

*

Bài 8. Ba môi trường xung quanh trong xuyên suốt (1), (2), (3) hoàn toàn có thể đặt tiếp liền kề nhau. Với thuộc góc cho tới 60o; nếu ánh sáng truyền tự (1) vào (2) thì góc khúc xạ là 45o; nếu tia nắng truyền từ (1) vào (3) thì góc khúc xạ là 30o. Nếu tia nắng truyền từ (2) vào (3) vẫn với góc tới 60o thì góc khúc xạ là?

Quảng cáo

A. 38 o .B. 34 oC. 43 o .D. 28 oHiển thị đáp án

Đáp án: A

Ta có

*

Bài 9. Một quả mong trong xuyên suốt có nửa đường kính 14 cm, chiết suất n. Tia tới SA tuy nhiên song song và cách đường kính MN của quả cầu đoạn 7 cm cho tia khúc xạ AN như hình. Phân tách suất của quả cầu là?

*

A. 1,3 .B. 1,93C. 1,54 .D. 1,43 .Hiển thị đáp án

Đáp án: B

*

*

Bài 10. Một tia sáng được chiếu điến giữa của phương diện trên của khối lập phương vào suốt, tách suất n = 1,50 (hình vẽ). Kiếm tìm góc cho tới i lớn số 1 để tia khúc xạ vào trong khối còn chạm mặt mặt lòng của khối.

*

A. 45 o .B. 60 oC. 54 o .

D. 43o.


Hiển thị đáp án

Đáp án:

Gọi a là cạnh của khối lập phương. Áp dụng định cách thức khúc xạ ở khía cạnh trên ta bao gồm : sini = n.sinr ( 1 )Điều khiếu nại góc tới i = imax nhằm tia khúc xạ vào vào khối còn gặp gỡ mặt đáp của khối là tia khúc xạ trùng cùng với phương IJ cùng với J là đỉnh của hình hộp như hình vẽ : r = rmax

Trong đó:

*

*

Từ ( 1 ) cùng ( 2 ) suy ra :

*

Bài 11. Khi nói tới chiết suất của môi trường. Vạc biểu làm sao sau đấy là đúng?

A. Tách suất tỉ đối của môi trường xung quanh tự nhiên tách quang lớn hơn so với thiên nhiên và môi trường chiết quang nhỏ thì nhỏ dại hơn đối chọi vị tính năng .B. Môi trường chiết quang quẻ kém có chiết suất giỏi đối nhỏ hơn 1 .C. Tách suất tỉ đối của vạn vật thiên nhiên và môi trường xung quanh 2 so với môi trường thiên nhiên tự nhiên 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt vời n2 của môi trường tự nhiên 2 với chiết suất tuyệt đối hoàn hảo n1 của môi trường xung quanh tự nhiên 1D. Phân tách suất tỉ đối của 2 thiên nhiên và môi trường luôn lớn hơn đơn vị chức năng vì tốc độ ánh sáng trong chân không là vận tốc lớn nhấtHiển thị đáp án

Đáp án: C

Chiết suất tỉ đối ( n21 ) của môi trường tự nhiên 2 so với môi trường tự nhiên 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt vời n2 của vạn vật thiên nhiên và môi trường thiên nhiên 2 với chiết suất hoàn hảo n1 của môi trường thiên nhiên tự nhiên 1 .

Bài 12. Nước với thuỷ tinh có chiết suất thứu tự là n1 và n2. Phân tách suất tỉ đối thân thuỷ tinh với nước là

A. N21 = n1 / n2B. N21 = n2 / n1C. N21 = n2 – n1D. N12 = n1 – n2Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Chiết suất tỉ đối thân thuỷ tinh cùng nước là : n21 = n2 / n1

Bài 13. lúc chiếu tia nắng từ bầu không khí vào nước thì

A. Góc khúc xạ luôn nhỏ tuổi hơn góc tớiB. Góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tớiC. Góc khúc xạ luôn bằng góc tớiD. Khi góc cho tới tăng thì góc khúc xạ bớt .Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Khi chiếu tia nắng từ bầu không khí vào nước thì n1 = 1, n2 > n1 đề xuất n21 > 1 .Mà

*

Nên sini > sinr ↔ i > r. Vậy tia khúc xạ bị lệch gần pháp tuyến hơn tia tới

Bài 14. Chiếu một tia sáng 1-1 sắc đi từ không gian vào môi trường thiên nhiên có tách suất n với góc cho tới i. Tia bức xạ vuông góc cùng với tia khúc xạ. Hệ thức làm sao sau đấy là đúng?

A. Sini = nB. Sini = 1 / nC. Tani = nD. Tani = 1 / nHiển thị đáp án

Đáp án: C

Ta bao gồm : sini = n.sinr, nhưng sinr = cosi ( vị tia bức xạ vuông góc cùng với tia khúc xạ đề xuất i + r = 90 o )

*

Bài 15. Chiếu một tia sáng 1-1 sắc đi từ không khí vào môi trường thiên nhiên có phân tách suất n cùng với góc tới i bao gồm tani = n. Quan hệ giữa tia bức xạ và tia khúc xạ nào sau đây là đúng?

A. Song songB. Phù hợp với nhau góc 60 oC. Vuông gócD. Phù hợp với nhau góc 30 oHiển thị đáp án

Đáp án: C

Ta có : sini = n.sinr mà

*

Suy ra sinr = cosi ↔ i + r = 90 o, do vậy tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ .

Bài 16. Một bể chứa bao gồm thành cao 80cm với đáy phẳng nhiều năm 120cm. Biết độ dài mực nước vào bể là 60cm, chiết suất của nước là 4/3. Ánh ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 30o so với phương ngang thì độ lâu năm bóng của thành bể tạo nên ở lòng bể là

A. 85,9 cmB. 34,6 cmC. 63,7 cmD. 44,4 cmHiển thị đáp án

Đáp án: A

Theo đề bài bác HI = 60 cm. AM = 80 – 60 = trăng tròn cmTa tất cả : sini = nsinr với i = 90 – 30 = 60 o ( hình mẫu vẽ )

*

*

*

Bóng của thành bể tạo thành dưới mặt đáy bể là : CR = CH + HR = 85,9 cm

Bài 17. Một điểm lưu ý O nằm trong chất lỏng có chiết suất n, cách mặt chất lỏng một quãng 12cm, phát ra chùm ánh nắng hẹp đến chạm mặt mặt ngăn cách với không gian tại điểm B với góc tới khôn cùng nhỏ, tia ló truyền theo phương BE. Đặt mắt trên phương BE chú ý thấy hình ảnh ảo O’của O bên cạnh đó cách mặt chất lỏng một khoảng chừng 10cm. Phân tách suất của chất lỏng đó là

A. 1,12B. 1,2C. 1,33D. 1,4Hiển thị đáp án

Đáp án: B

*

Do i rất nhỏ nên r cũng rất nhỏ tuổi nên sin ≈ i ; sinr ≈ r cùng i = n. R

Góc tới

*

Ta có : n.sini = n’sinr ⇒ n. I = n ’. R ( 1 )Mặt không giống : AB = OA.tani = O’A. Tanr ⇒ OA.i = O’A. R ( 2 )

Từ (1) cùng (2) ⇒

*

Bài 18. Một người nhìn một hòn sỏi bé dại O nằm ở đáy một bồn nước sâu 1,2m theo phương gần vuông góc với mặt nước. Biết tách suất của nước là 4/3. Tín đồ này thấy ảnh O’ của O nằm phương pháp mặt nước một khoảng chừng bằng

A. 1,5 mB. 80 cmC. 90 cmD. 10 dmHiển thị đáp án

Đáp án: C

Tương tự bài xích 7 :

*

Bài 19. Một tín đồ nhìn một hòn sỏi nhỏ tuổi O nằm giải pháp đáy một bồn tắm sau theo phương gần vuông góc với phương diện nước. Bạn này thấy hình ảnh O’ của O nằm biện pháp mặt nước một khoảng tầm bằng 1,2m. Biết phân tách suất của nước là 4/3. Độ sâu của nước trong bể là

A. 90 cmB. 10 dmC. 16 dmD. 1,8 mHiển thị đáp án

Đáp án: C

Tương tự bài xích 7 :

*

Bài 20. một lớp thuỷ tinh bao gồm hai mặt giới hạn là nhì mặt phẳng song song với nhau (gọi là bản mặt tuy vậy song), bề dày của chính nó là 10cm, tách suất là 1,5 được để trong không khí. Chiếu tới một mặt của bạn dạng mặt song song một tia sáng gồm góc tới bởi 45o, lúc ấy tia ló khỏi phiên bản sẽ đi xuất hiện còn lại. Phương của tia ló có điểm lưu ý nào tiếp sau đây ?

A. Tia ló hợp với tia tới một góc 45 oB. Tia ló vuông góc với tia tớiC. Tia ló tuy vậy song với tia tớiD. Tia ló vuông góc với bạn dạng mặt tuy vậy song .

Xem thêm: Kiện Hàng Đến Kho Trung Chuyển Là Gì ? Nhập Kho Trung Chuyển Là Gì

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

*

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có phầm mềm VietJack trên điện thoại cảm ứng thông minh cảm ứng, giải bài xích tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, bài xích giảng …. Bên cạnh tiền. Sở hữu ngay vận dụng trên app android và game ios .

*
*