Câu hỏi và bài bác tập trắc nghiệm Toán 7 học tập kì II (P2). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm gồm đáp án trực quan sau khoản thời gian chọn kết quả: nếu như sai thì kết quả chọn đang hiển thị red color kèm theo kết quả đúng color xanh. Chúc bạn làm bài xích thi tốt.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 7 học kì 2


Câu 1: Một cửa hàng đem cân một số bao gạo (đơn vị kilogam), kết quả được đánh dấu ở bảng sau:

*

 Chọn tuyên bố sai trong số phát biểu sau

A. Bao gồm 6 giá bán trị khác biệt của tín hiệu B. Khối lượng chủ yếu của một bao gạo: 50kg hoặc 55kgC. Trọng lượng cao nhất của một bao gạo là 60kg D. Cân nặng thấp nhất của một bao gạo là 40kg.

Câu 2: Cho tam giác ABC có: Bˆ=2Cˆ,các đường phân giác của góc B cùng C cắt nhau trên I. Lựa chọn câu đúng.

A. AC = AB + IB B. AC = AB + IAC. AC = AB + IC D. AC = BC + IB

Câu 3: Cho f(x) = $x^5-3x^4+x^2-5$ và g(x) = $2x^4+7x^3-x^2+6$ Tìm hiệu f(x) - g(x) rồi sắp xếp công dụng theo lũy thừa tăng nhiều của biến hóa ta được:

A. $11+2x^2+7x^3-5x^4+x^5$B. $-11+2x^2-7x^3-5x^4+x^5$C. $x^5-5x^4-7x^3+2x^2-11$D. $x^5-5x^4-7x^3+2x^2+11$

Câu 4: Đa thức $frac15xy(x+y)-2(yx^2-xy^2)$ thu gọn gàng thành đa thức như thế nào sau đây?

A. $frac95xy^2+ frac95x^2y$B. $frac115xy^2+ frac115x^2y$C. $frac115xy^2+ frac95x^2y$D. $frac115xy^2- frac95x^2y$

Câu 5: Tập nghiệm của đa thức f(x) = (x + 14)(x − 4) là:

A. 4; 14 B. −4; 14C. −4; −14 D. 4; −14

Câu 6: Cho hai đa thức P(x) = $2x^3 - 3x + x^5 - 4x^3 + 4x - x^5 + x^2 - 2$; Q(x) = $x^3-2x^2+3x+1+2x^2$. Tính P(x) - Q(x)

A. $-3x^3+x^2-2x+1$B. $-3x^3+x^2-2x-3$C. $3x^3+x^2-2x+1$D. $-x^3+x^2-2x-3$

Câu 7: Cho ΔABC cân tại A. điện thoại tư vấn G là giữa trung tâm của tam giác, I là giao điểm của các đường phân giác trong tam giác. Lúc ấy ta có:

A. I bí quyết đều ba đỉnh của ΔABC.B. A, I, G thẳng hàngC. G phương pháp đều tía cạnh của ΔABC.D. Cả 3 câu trả lời trên mọi đúng

Trả lời các câu 8, 9

Điểm thi môn Toán của lớp 7A được đánh dấu bởi bảng sau. 

*

 Câu 8: Lớp 7A bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

A. 35B. 34C. 28D. 32

 Câu 9: Có bao nhiêu bạn đạt điểm dưới trung bình? 

A. 33B. 4 C. 3D. 2

Câu 10: Cho tam giác ABC, những đường trung tuyến đường BD cùng CE. Chọn câu đúng.

A. BD + CE B. BD + CE > $frac32$BCC. BD + CE = $frac32$BCD. BD + CE = BC

Câu 11: Cho P(x) = $5x^2 + 5x -4$; Q(x) = $2x^2 -3x + 1$; R(x) = $4x^2 - x - 3$. Tính 2P(x) + Q(x) - R(x).

A. $16x^2+8x-12$B. $8x^2+8x-12$C. $8x^2+8x-4$D. $8x^2+8x+4$

Câu 12: Cho tam giác ABC có Bˆ=80∘,Cˆ=30∘. Lúc đó ta có:

A. AC > AB > BCB. AC > BC > AB C. AB > AC > BCD. BC > AB > AC

Câu 13: Giả sử p. = x - 1 và Q= 1 - x

A. Phường - Q = 0B. P + Q =0;C. Q - p =0;D. Cả A, B và C những sai

Câu 14: Dựa vào bất đẳng thức tam giác. Hãy đến biết bộ bố nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho dưới đây không thể là bố cạnh của một tam giác 

A. 4cm, 5cm, 8cmB. 3cm, 6cm, 12cmC. 5cm, 6cm, 10cmD. 11cm, 15cm, 21cm

Câu 15: Với a, b, c là các hằng số , thông số tự vày của nhiều thức $x^2+(a+b)x-5a+3b+2$ là:

A. 5a + 3b + 2 B. −5a + 3b + 2 C. 2 D. 3b + 2

Trả lời các câu 16, 17

Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau những lần bắn được khắc ghi trong bảng dưới đây:

*

 Câu 16: Dấu hiệu ở đây là gì?

A. Số điểm đạt được sau 30 lần phun của một xạ thủ phun súngB. Số điểm có được sau những lần bắn của một xạ thủ phun súngC. Số điểm có được sau 5 lần phun của một xạ thủ phun súngD. Tổng cộng điểm đạt được của một xạ thủ phun sung

 Câu 17: Tìm số mức độ vừa phải cộng.

A. 8B. 9 C. 9,57 D. 8,57

Câu 18: Cho hai đa thức P(x) = $-6x^5-4x^4+3x^2-2x$; Q(x) = $2x^5-4x^4-2x^3+2x^2-x-3$. điện thoại tư vấn M(x) = P(x) - Q(x). Tính M(-1).

A. 11B. -10C. -11D. 10

Câu 19: Cho tam giác ABC bao gồm góc A tù. Bên trên cạnh AB đem điểm E, bên trên cạnh AC rước điểm F. Chọn câu đúng.

A. BF > EFB. EF C. BF D. Cả A, B, C số đông đúng

Trả lời các câu 20, 21

Cho bảng “tần số” sau: 

*

 Câu 20: Tìm y và tìm mốt M0 của vệt hiệu.

A. Y = 11; M0 = 24 B. Y = 10; M0 = 18 C. Y = 11; M0 = 18 D. Y = 9; M0 = 18

 Câu 21: Tìm x biết số trung bình cộng của tín hiệu là 19

A. X = 18B. X = 16C. X = 19D. X = 25

Câu 22: Cho ΔABC, những tia phân giác của góc B cùng A giảm nhau tại điểm O. Qua O kẻ mặt đường thẳng song song cùng với BC cắt AB tại M, cắt AC sinh hoạt N. Mang đến BM = 3cm, công nhân = 4cm. Tính MN?

A. 7cm B. 10cmC. 11cm D. 12cm

Câu 23: Cho tam giác ABC có Aˆ=120∘. Các đường phân giác AD cùng BE. Tính số đo góc BED.

A. 55∘ B. 45∘ C. 60∘D. 30∘

Câu 24: Tập nghiệm của nhiều thức f(x) = (2x − 16)(x + 6) là:

A. 8; 6 B. −8; 6C. −8; −6 D. 8; −6

Câu 25: Hiệu giữa nghiệm mập và nghiệm nhỏ của đa thức 2x2−18 là:

A. 6 B. 18C. −6 D. 0

Câu 26: Cho tam giác ABC, con đường trung đường BD. Trên tia đối của tia DB rước điểm E làm thế nào để cho DE = DB. Call M, N theo vật dụng tự là trung điểm của BC; CE. Hotline I; K theo máy tự là giao điểm của AM, AN với BE. Chọn câu đúng.

A. BI = IK > KEB. BI > IK > KEC. BI = IK = KED. BI

Câu 27: Tìm đa thức f(x) = ax + b. Biết f(0) = 7; f(2) = 13.

A. F(x) = 7x + 3B. F(x) = 3x − 7C. F(x) = 3x + 7D. F(x) = 7x − 3

Câu 28: Cho ΔABC, hai đường cao BD cùng CE. Hotline M là trung điểm của BC. Em nên lựa chọn câu sai:

A. BM = MCB. ME = MDC. DM = MBD. M không thuộc con đường trung trực của DE.

Trả lời những câu 29, 30, 31

Theo dõi thời gian làm 1 việc (tính bởi phút) của lớp 7A, giáo viên lập được bảng sau: 

*

 Câu 29: Số các giá trị không giống nhau của dấu hiệu là:

A. 8B. 9 C. 18 D. 36

 Câu 30: Số học viên làm bài xích trong 6 phút là:

A. 8 B. 4 C. 5 D. 3

 Câu 31: Số trung bình cùng là:

A. 7 phútB. 8 phútC. 7, 5 phút D. 8, 5 phút

Câu 32: Trong những biểu thức đại số sau, biểu thức nào không hẳn đơn thức?

A. 2 B. 5x + 9 C. $x^3y^2$ D. 3x

Câu 33: Cho ΔABC cân nặng tại A bao gồm một cạnh bằng 5cm. Tính cạnh BC của tam giác kia biết chu vi của tam giác là 17cm.

A. BC = 7 cm hoặc BC = 5 cm.B. BC = 7 cm C. BC = 5 cm. D. BC = 6 cm

Câu 34: Viết solo thức $21x^4y^5z^6$ dưới dạng tích hai đối kháng thức, vào đó có một đơn thức là $3x^2y^2z$

A. $(3x^2y^2z).(7x^2y^3z^5)$B. $(3x^2y^2z).(7x^2y^3z^4)$C. ($(3x^2y^2z).(18x^2y^3z^5)$D. $(3x^2y^2z).(-7x^2y^3z^5)$

Câu 35: Bậc của nhiều thức $x^3y^2-xy^5+7xy-9$ là:

A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

Câu 36: Cho tam giác ABC có hai đường trung tuyến BD; CE sao cho BD = CE. Lúc ấy tam giác ABC

A. Cân nặng tại B.B. Cân nặng tại C.C. Vuông tại A. D. Cân tại A.

Câu 37: Cho biểu thức đại số B = $x^3+6x-35$. Cực hiếm của B tại x = 3, y = -4 là:

A. 16 B. 86 C. -32 D. -28

Câu 38: Cho tam giác ABC vuông trên A, kẻ con đường cao AH. Trên cạnh AC lấy điểm K sao để cho AK = AH. Kẻ KD⊥AC (D ∈ BC). Chọn câu đúng.

Xem thêm: Fruit Là Danh Từ Đếm Được Hay Không Đếm Được, Danh Từ Đếm Được Và Không Đếm Được

A. ΔAHD = ΔAKDB. AD là đường trung trực của đoạn thẳng HK.C. AD là tia phân giác của góc HAK.D. Cả A, B, C phần nhiều đúng.

Câu 39: cùng với a, b, c là những hằng số , thông số tự vì của đa thức $x^2 + (a + b)x -5a + 3b + 2$ là:

A. 5a + 3b + 2 B. -5a + 3b + 2 C. 2 D. 3b + 2

Câu 40: Thu gọn đối kháng thức A = $(-frac13xy)(-3xy^2)(-x)$ ta được kết quả là