Đường sức từ là các đường cong khép kín, được bố trí theo một quy điều khoản nhất định. Đường 3 không theo quy lao lý chung cần sai.
Bạn đang xem: Trên hình vẽ đường sức từ nào vẽ sai

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

Hay cho thấy thêm nam châm nào có từ trường mạnh khỏe hơn? biết rằng lượng mạt sắt sử dụng cho nhì thí nghiệm là như nhau.
Xem thêm: Tổng Hợp Sách Tham Khảo Toán 10 Nên Mua, Để Dành Được Điểm 9

Nhìn vào mặt đường sức từ của nam châm từ hình chữ U sau:

Hãy cho biết thêm các cực của nam châm hút từ và tại rất nhiều vị trí nào của nam châm hút có sóng ngắn từ trường đều?

*


Có một số trong những pin để lâu ngày với một đoạn dây dẫn. Nếu không tồn tại bóng đèn để thử nhưng chỉ tất cả một kim nam châm. Biện pháp nào tiếp sau đây kiểm tra được pin tất cả còn điện hay không?