*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cả ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Trong 800ml của một dung dịch bao gồm chứa 8g NaOH.

Bạn đang xem: Trong 800ml dd naoh có 8g naoh

a)Tính mật độ mol của hỗn hợp này.

b)Phải thêm từng nào ml nước vào 200ml dung chất dịch này để được hỗn hợp NaOH 0,1M?


*

*

a)

*

b)nNaOHcó trong 200ml dung dịch NaOH 0,25M là

*

VH2Ocần dùng để làm pha loãng 200ml dung dịch NaOH 0,25M để dung dịch NaOH 0,1M.

VH2O= 500 - 200 = 300ml H2O.


vào 400ml của một dung dich có chứa 120g NaOH

1) Hãy tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp này

2) phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung chất dịch này để được dung dịch NaOH 0,1gam/mol

 


1) nNaOH=120/40=3(mol)

CM(NaOH)=3/0,4=7,5 M

2)Nếu câu hỏi là NaOH 0,1 M

nNaOH=7,5.0,2=1,5(mol)

Số lít nước vào dung dịch: 1,5/0,1=15 (l)

=> Lượng nước phải thêm vào : 15 - 0,2=14,8 (l)=14800 ml


Trong 800 ml của một dung dịch bao gồm chứa 8 g NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) buộc phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung nhờn này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?


a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM=

*
=0,25 M

b. Thể tích nước nên dùng:

- Số mol NaOH bao gồm trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

nNaOH=

*
=0,05 mol

Thể tích hỗn hợp NaOH 0,1 M có chứa 0,05 NaOH

Vdd=

*
=500 ml

Vậy thể tích nước buộc phải thêm là:

*
= 500 – 200 = 300 ml


a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM=

*
=0,25 M

b. Thể tích nước cần dùng:

- Số mol NaOH bao gồm trong 200 ml hỗn hợp NaOH 0,25 M:

nNaOH=

*
=0,05 mol

Thể tích hỗn hợp NaOH 0,1 M bao gồm chứa 0,05 NaOH

Vdd=

*
=500 ml

Vậy thể tích nước yêu cầu thêm là:

*
= 500 – 200 = 300 ml


Trong 800ml dd NaOH tất cả 8g NaOH.a/ Tính mật độ mol của hỗn hợp NaOH ?b/ đề nghị thêm từng nào ml nước vào 200ml dung dịch NaOH để sở hữu dung dịch NaOH 0,1M?

*
Help với ạ


a) (n_NaOH=dfrac840=0,2left(mol ight))

(C_M_NaOH=dfrac0,20,8=0,25M)

b) (n_NaOH=0,2.0,25=0,05left(mol ight))

(V_dd=dfrac0,050,1=0,5left(l ight)=500left(ml ight))

=> VH2O = 500 - 200 = 300 (ml)


Trong 800 ml của một dung dịch bao gồm chứa 8g NaOH

a) hãy tính mật độ mol của dung dịch này

b) đề xuất pha thêm từng nào ml nước vào 200 ml dung chất dịch này để được hỗn hợp NaOH 0,1M


a) Ta có: 800ml=0,8 lít

nNaOH=m/M=8/40=0,2 (mol)

=> CM=(dfracnV=dfrac0,20,8=0,25left(M ight))

b) Ta có: 200ml=0,2 lít

=> nNaOH=CM.V=0,1.0,5=0,05 (mol)

Gọi x là sô gam nước cần thêm vào:

=> (0,1=dfrac0,05x)

=> x=0,5 lít =500ml

Vậy cần được thêm vào 500 - 200 =300 ml nước


a)đổi 700ml=0,8 lít

nNaOH=8/40=0,2mol

CM=n/V=0,2/0,8=0,25M

b) thay đổi 200ml=0,2 lít

nNaOH=0,25.0,2=0,05mol

gọi x là số gam nước đề xuất thêm vào

=> (0,1=dfrac0,05x=>x=0,5) ( lít )=500ml

Vậy phải thêm vào 500-200=300ml nước


Trong 800 ml của một dung dịch tất cả chứa 8g NaOH a, Hãy tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp này. B, yêu cầu thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1M?


a) nNaOH=8/40=0,2 mol

=> CM=0,2/0,8=0,25 M

b) coi nước làđ NaOH 0M

SƯr dụng pp sơđồđường chéo cánh 200ml NaOH 1 M 0.1-0=0,1

ddNaOH 0,1M

?m H2O 0M 1-0,1=0.9

=>số ml nước cần dùng =(200.0,9)/0,1=1800 ml H2O.


Có 200ml hỗn hợp HCl 0.2M . Để trung hòa dung hỗn hợp axit này cần từng nào ml dung dich NaOH 0.1M . Tính mật độ mol của hỗn hợp muối thu được


(n_HCl=0,2.0,2=0,04left(mol ight))

Để th-nc thì:

(n_NaOH=n_HCl)

(Leftrightarrow0,1.V_NaOH=0,04)

(Leftrightarrow V_NaOH=0,4left(l ight)=400left(ml ight))

PTHH:(HCl+NaOH ightarrow NaCl+H_2O)

(Rightarrow n_NaCl=n_HCl=0,04left(mol ight))

(V_dd=0,2+0,4=0,6left(l ight))

(Rightarrow C_Mleft(NaCl ight)=dfrac0,040,6=0,67M)


Trong 800 ml của một dung dịch gồm chứa 8 g NaOH.

Xem thêm: Lý Thuyết Tính Chất Đường Phân Giác Của Tam Giác Vuông, Đường Phân Giác

a) Hãy tính mật độ mol của dung dịch này.

b) yêu cầu thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung chất dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?


Bài giải:

a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp là:

CM =

*
= 0,25 M

b. Thể tích nước đề nghị dùng:

- Số mol NaOH bao gồm trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

nNaOH =

*
= 0,05 mol

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 NaOH

Vdd =

*
= 500 ml

Vậy thể tích nước bắt buộc thêm là:

*
= 500 – 200 = 300 ml


Trong 800 ml hỗn hợp A bao gồm chứa 8 g NaOH

a, Tính mật độ mol của dung dịch A

b, nên thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml hỗn hợp A và để được dung dịch NaOH 0,1M


a) Số mol của NaOH là : n = 0,2 mol

Nồng độ mol của dung dịch A là: (C_M=dfrac0,2.1000800=0,25M)

b) Thể tích nước đề xuất dùng :

Số mol NaOH bao gồm trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

(n_NaOH=dfrac0,25.2001000=0,05mol)

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M tất cả chứa 0,05 NaOH(V_dd=dfrac0,05.10000,1=500ml)

Vậy thể tích nước đề xuất thêm là:

(V_H_2O=500-200=300ml)


Trong 800 ml của một dung dịch cất 8 g NaOH. A,hãy tính mật độ mol của hỗn hợp này. B, bắt buộc thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung chất dịch này để được hỗn hợp NaOH 0,1 m


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anh định kỳ sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên