*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cả ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Trong 800ml của một dung dịch có chứa 8g NaOH.

Bạn đang xem: Trong 800ml dung dịch naoh có 8g naoh

a)Tính nồng độ mol của dung dịch này.

b)Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung chất dịch này để được dung dịch NaOH 0,1M?


*

*

a)

*

b)nNaOHcó vào 200ml hỗn hợp NaOH 0,25M là

*

VH2Ocần dùng để pha loãng 200ml hỗn hợp NaOH 0,25M nhằm dung dịch NaOH 0,1M.

VH2O= 500 - 200 = 300ml H2O.


trong 400ml của một dung dich gồm chứa 120g NaOH

1) Hãy tính mật độ mol của dung dịch này

2) đề nghị thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung chất dịch này để được dung dịch NaOH 0,1gam/mol

 


1) nNaOH=120/40=3(mol)

CM(NaOH)=3/0,4=7,5 M

2)Nếu thắc mắc là NaOH 0,1 M

nNaOH=7,5.0,2=1,5(mol)

Số lít nước vào dung dịch: 1,5/0,1=15 (l)

=> Lượng nước đề nghị thêm vào : 15 - 0,2=14,8 (l)=14800 ml


Trong 800 ml của một dung dịch bao gồm chứa 8 g NaOH.

a) Hãy tính mật độ mol của dung dịch này.

b) phải thêm từng nào ml nước vào 200 ml dung nhờn này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?


a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp là:

CM=

*
=0,25 M

b. Thể tích nước nên dùng:

- Số mol NaOH gồm trong 200 ml hỗn hợp NaOH 0,25 M:

nNaOH=

*
=0,05 mol

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M gồm chứa 0,05 NaOH

Vdd=

*
=500 ml

Vậy thể tích nước đề nghị thêm là:

*
= 500 – 200 = 300 ml


a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp là:

CM=

*
=0,25 M

b. Thể tích nước cần dùng:

- Số mol NaOH bao gồm trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

nNaOH=

*
=0,05 mol

Thể tích hỗn hợp NaOH 0,1 M tất cả chứa 0,05 NaOH

Vdd=

*
=500 ml

Vậy thể tích nước buộc phải thêm là:

*
= 500 – 200 = 300 ml


Trong 800ml dd NaOH gồm 8g NaOH.a/ Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH ?b/ bắt buộc thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml hỗn hợp NaOH để có dung dịch NaOH 0,1M?

*
Help với ạ


a) (n_NaOH=dfrac840=0,2left(mol ight))

(C_M_NaOH=dfrac0,20,8=0,25M)

b) (n_NaOH=0,2.0,25=0,05left(mol ight))

(V_dd=dfrac0,050,1=0,5left(l ight)=500left(ml ight))

=> VH2O = 500 - 200 = 300 (ml)


Trong 800 ml của một dung dịch bao gồm chứa 8g NaOH

a) hãy tính mật độ mol của dung dịch này

b) cần pha thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung chất dịch này để được hỗn hợp NaOH 0,1M


a) Ta có: 800ml=0,8 lít

nNaOH=m/M=8/40=0,2 (mol)

=> CM=(dfracnV=dfrac0,20,8=0,25left(M ight))

b) Ta có: 200ml=0,2 lít

=> nNaOH=CM.V=0,1.0,5=0,05 (mol)

Gọi x là sô gam nước bắt buộc thêm vào:

=> (0,1=dfrac0,05x)

=> x=0,5 lít =500ml

Vậy cần được thêm vào 500 - 200 =300 ml nước


a)đổi 700ml=0,8 lít

nNaOH=8/40=0,2mol

CM=n/V=0,2/0,8=0,25M

b) đổi 200ml=0,2 lít

nNaOH=0,25.0,2=0,05mol

gọi x là số gam nước phải thêm vào

=> (0,1=dfrac0,05x=>x=0,5) ( lít )=500ml

Vậy đề nghị thêm vào 500-200=300ml nước


Trong 800 ml của một dung dịch tất cả chứa 8g NaOH a, Hãy tính nồng độ mol của hỗn hợp này. B, đề xuất thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung nhờn này để được hỗn hợp NaOH 0,1M?


a) nNaOH=8/40=0,2 mol

=> CM=0,2/0,8=0,25 M

b) coi nước làđ NaOH 0M

SƯr dụng pp sơđồđường chéo 200ml NaOH 1 M 0.1-0=0,1

ddNaOH 0,1M

?m H2O 0M 1-0,1=0.9

=>số ml nước buộc phải dùng =(200.0,9)/0,1=1800 ml H2O.


Có 200ml dung dịch HCl 0.2M . Để th-nc dung dung dịch axit này cần từng nào ml dung dich NaOH 0.1M . Tính nồng độ mol của hỗn hợp muối thu được


(n_HCl=0,2.0,2=0,04left(mol ight))

Để trung hòa thì:

(n_NaOH=n_HCl)

(Leftrightarrow0,1.V_NaOH=0,04)

(Leftrightarrow V_NaOH=0,4left(l ight)=400left(ml ight))

PTHH:(HCl+NaOH ightarrow NaCl+H_2O)

(Rightarrow n_NaCl=n_HCl=0,04left(mol ight))

(V_dd=0,2+0,4=0,6left(l ight))

(Rightarrow C_Mleft(NaCl ight)=dfrac0,040,6=0,67M)


Trong 800 ml của một dung dịch gồm chứa 8 g NaOH.

Xem thêm: Nóng: Công Bố Điểm Sàn Lớp 10 Năm 2020, Nóng: Công Bố Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Tp

a) Hãy tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp này.

b) phải thêm từng nào ml nước vào 200 ml dung chất dịch này để được hỗn hợp NaOH 0,1 M ?


Bài giải:

a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của hỗn hợp là:

CM =

*
= 0,25 M

b. Thể tích nước phải dùng:

- Số mol NaOH có trong 200 ml hỗn hợp NaOH 0,25 M:

nNaOH =

*
= 0,05 mol

Thể tích hỗn hợp NaOH 0,1 M có chứa 0,05 NaOH

Vdd =

*
= 500 ml

Vậy thể tích nước yêu cầu thêm là:

*
= 500 – 200 = 300 ml


Trong 800 ml hỗn hợp A bao gồm chứa 8 g NaOH

a, Tính độ đậm đặc mol của hỗn hợp A

b, yêu cầu thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml hỗn hợp A để được dung dịch NaOH 0,1M


a) Số mol của NaOH là : n = 0,2 mol

Nồng độ mol của dung dịch A là: (C_M=dfrac0,2.1000800=0,25M)

b) Thể tích nước cần dùng :

Số mol NaOH có trong 200 ml hỗn hợp NaOH 0,25 M:

(n_NaOH=dfrac0,25.2001000=0,05mol)

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M bao gồm chứa 0,05 NaOH(V_dd=dfrac0,05.10000,1=500ml)

Vậy thể tích nước cần thêm là:

(V_H_2O=500-200=300ml)


Trong 800 ml của một dung dịch cất 8 g NaOH. A,hãy tính nồng độ mol của hỗn hợp này. B, nên thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung chất dịch này để được hỗn hợp NaOH 0,1 m


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên