toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Dải color đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím tất cả bước sóng trong khoảng 

(0,38 mu m leq lambda leq 0,76 mu m )

Nên có thể rút ra là bước sóng tia nắng màu lục vào kích cỡ (0,546 mu m =546 pm .)


Trong một thí điểm Y-âng, nhì khe F 1 , F 2  cách nhau 1,2 mm và giải pháp màn quan gần kề 0,8 m. Bước sóng của ánh sáng là 546 nm. Tính khoảng vân.

Bạn đang xem: Trong chân không bước sóng ánh sáng lục bằng


Trong một thể nghiệm Y-âng, nhị khe  F 1 , F 2  cách nhau 1,2 mm và giải pháp màn quan gần kề 0,8 m. Cách sóng của tia nắng là 546 nm. Tại nhì điếm  M 1 , M 2 lần lượt biện pháp vân ở trung tâm 1,07 mm với 0,91 mm gồm vân sáng tuyệt vân buổi tối thứ mấy, kể từ vân ở vị trí chính giữa ?


Tại M 1 : x = 1,07mm = 1,07.i/0,364 = 3i

Vậy trên M 1 bao gồm vân sáng đồ vật 3

Tại M 2 : x 2 = 0,91mm = 0,91.i/0,364 = 2,5i = (3 - 1/2)i

Vậy trên M 2 gồm vân về tối thứ 3


Nguồn sáng solo sắc có năng suất 1,5 W, phạt ra bức xạ gồm bước sóng λ = 546 nm. Số hạt photon mà nguồn sáng phân phát ra trong một phút sát nhất với giá trị làm sao sau đây?

A. 2 , 6 . 10 26 h ạ t

B.  2 , 5 . 10 20 h ạ t

C.  8 , 9 . 10 26 h ạ t

D.  1 , 8 . 10 26 h ạ t


Số béo nhất trong số số 3 546 089; 3 456 890; 3 546 089; 987 675 là:

A. 3 546 089 B. 3 456 890 C. 3 546 089 D. 987 675


Chiếu ánh sáng solo sắc tất cả bước sóng λ = 546 nm vào bề mặt ca xuất sắc của một tế bào quang đãng điện. đưa sử các electron kia được bóc tách ra bởi màn chắn dể đem một chùm nhỏ hướng vào một trong những từ trường đều có B = 10-4T, làm sao cho vec tơ B vuông góc cùng với vân tốc của hạt. Biết quy trình của hạt có phân phối kính cực đại R = 23,32 mm. Tìm độ khủng vận tốc ban sơ cực đại của những electron quang đãng điện.

A. 1,25.105m/s.

B. 2,36.105m/s.

C. 3,5.105m/s.

D. 4,1.105m/s.


Đáp án: D

Khi bước vào từ trường nhưng v 0 ⊥ B thì quang quẻ electron chuyển động tròn đều.

Lực Lo - ren - xơ là lực phía tâm:

*


Giá trị của biểu thức <2167 – 546 – (2107 + 60)>.<400 – (–146)> là:

A. 0

B. 546 mũ 2 

C. (-546) mũ 2 

D. -546 nón 2


Chiếu ánh sáng solo sắc có bước sóng λ = 546 nm vào mặt phẳng catôt của một tế bào quang điện, tất cả Ibh = 2 mA. Hiệu suất phát xạ là p = 1,515 W. Tính năng suất lượng tử.

A.30,03.10-2 %.

B.42,25.10-2 %.

C.51,56.10-2 %.

Xem thêm: Ý Nghĩa Ngày 1 6 - Nguồn Gốc, Ý Nghĩa Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi

D.62,25.10-2 %.


Số electron đến anôt trong 1 s là (n = fracI_bhe= frac2.10^-31,6.10^-19 = 1,25.10^16)

Số phôtôn cho catôt trong một s là (N = fracPvarepsilon= fracPlambdahc= frac1,515.546.10^-96,625.10^-34.3.10^8= 4,16.10^18)

Hiệu suất lượng tử (H = fracnN.100 = frac1,25.10^164,16.10^18.100 = 30,03.10^-2 \%.)