You are viewing the article: Lý Thuyết Các Góc Trong Cùng Phía Là Gì, Góc Đồng Vị, Góc So Le Trong, Góc Cùng Phía at briz15.com


Bạn đang xem: Trong cùng phía

({widehat A_4}) và ({widehat B_2}); ({widehat A_1}) và ({widehat B_3})

+ Bốn cặp góc đồng vị

({widehat A_2}) và ({widehat B_2}); ({widehat A_3}) và ({widehat B_3}); ({widehat A_4}) và ({widehat B_4}); ({widehat A_1}) và ({widehat B_1})

+ Hai cặp góc trong cùng phía

({widehat A_1}) và ({widehat B_2}); ({widehat A_4}) và ({widehat B_3})

Quan hệ giữa các cặp góc

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

+ Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau

Bạn đang xem: Góc trong cùng phía là gì

Ví dụ: ({widehat A_1} = {widehat B_1} Rightarrow left{ begin{array}{l}{widehat A_2} = {widehat B_2}\{widehat A_3} = {widehat B_1}\{widehat A_2} + {widehat B_1} = {180^0}end{array} right.)


*

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Xác định các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía

Phương pháp:

Căn cứ vào vị trí của góc so với hai đường thẳng và đường thẳng thứ ba

Dạng 2: Tính số đo góc khi biết một trong bốn góc tạo bởi hai đường thẳng

Phương pháp:

Chú ý đến tính chất các góc đối đỉnh và các góc kề bù

Dạng 3: Tìm các cặp góc bằng nhau, cặp góc bù nhau


READ Cáp Optical Audio Là Gì Và Cách Sử Dụng Như Thế Nào? Chúng Ta Có Nên Sử Dụng Hay Không briz15.com

Phương pháp:

Sử dụng quan hệ giữa các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị và cặp góc trong cùng phía.

Mục lục - Toán 7 CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ Bài 2: Cộng, trừ các số hữu tỉ Bài 3: Nhân, chia các số hữu tỉ Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ Bài 6: Tỉ lệ thức Bài 7: Tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau Bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn Bài 9: Làm tròn số Bài 10: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai Bài 11: Số thực Bài 12: Số hữu tỉ. Số thực CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận Bài 2: Đại lượng tỉ lệ nghịch Bài 3: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ Bài 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0) Bài 5: Ôn tập chương 2: Hàm số và đồ thị CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ Bài 1: Thu thập số liệu, thống kê, tần số Bài 2: Bảng tần số của dấu hiệu Bài 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và mốt của dấu hiệu Bài 4: Ôn tập chương 3: Thống kê CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số Bài 3: Đơn thức Bài 4: Đơn thức đồng dạng Bài 5: Đa thức


Xem thêm: Toán 10 Ôn Tập Chương 3 Toán 10 Ôn Tập Chương 3, Giải Bài Tập Sgk Toán 10 Ôn Tập Chương 3

Bài 6: Cộng trừ đa thức Bài 7: Đa thức một biến Bài 8: Cộng trừ đa thức một biến Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến Bài 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Bài 1: Hai đường thẳng vuông góc Bài 2: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Bài 3: Hai đường thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song Bài 4: Từ vuông góc đến song song Bài 5: Định lý Bài 6: Hai góc đối đỉnh CHƯƠNG 6: TAM GIÁC Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác Bài 2: Hai tam giác bằng nhau Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh-góc-cạnh Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc-cạnh-góc Bài 6: Tam giác cân Bài 7: Định lý Pytago Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông Bài 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC CHƯƠNG 7: QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY TRONG TAM GIÁC Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác Bài 5: Tính chất ba đường phân giác Bài 6: Tính chất đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác Bài 7: Tính chất ba đường cao của tam giác Bài 8: Ôn tập chương 7