Đối với đoạn mạch song song, điện trở tương tự của đoạn mạch có bằng tổng những điện đổi thay phần như đoạn mạch tiếp nối không?

Bài viết này sẽ cho biết: công thức tính điện trở tương đương, hiệu điện vậy U với cường độ mẫu điện I của đoạn mạch tuy nhiên song viết như thế nào?

I. Cường độ cái điện cùng hiệu điện ráng trong đoạn mạch song song

1. Nhớ lại kỹ năng lớp 7 về I và U của mạch tuy nhiên song

• trong đoạn mạch tất cả hai đèn điện mắc song song

- Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bởi tổng các cường độ mẫu điện chạy qua các mạch rẽ: I = I1 + I2

- Hiệu điện chũm giữa nhì đầu đoạn mạch bởi hiệu điện cầm giữa nhị đầu mỗi mạch rẽ: U = U1 = U2

2. Đoạn mạch gồm hai năng lượng điện trở mắc tuy nhiên song

*

- Cường độ dòng điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở tỉ trọng nghịch với điện trở đó:

II. Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy nhiên song

- công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch song song có hai năng lượng điện trở R1, R2 là:

Như vậy, Đối với đoạn mạch tất cả hai năng lượng điện trở mắc tuy vậy song thìnghịch đảo của năng lượng điện trở tương đương bằng tổng những nghịch đảo của từng điện trở thành phần.

Bạn đang xem: Trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp

- mở rộng đoạn mạch bao gồm n điện trở mắc song song, ta gồm công thức tính năng lượng điện trở tương tự như sau:

> lưu ý: Vôn kế có điện trở Rv không hề nhỏ so với điện trở của đoạn mạch nên đo hiệu điện rứa và được mắc song song với mạch đó, cần dòng điện chạy qua vôn kế có cường độ không đáng kể. Bởi vì đó, lúc tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch này rất có thể bỏ qua số hạng.

III. Vận dụng

* CâuC4 trang 15 SGK đồ Lý 9:Trong phòng học tập đang áp dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có thuộc hiệu điện cố định nấc 220V. Hiệu điện cố của nguồn là 220V. Mỗi đồ gia dụng dùng đều phải sở hữu công tắc và mong chì bảo đảm riêng.

- Đèn với quạt được mắc cố kỉnh nào vào nguồn để chúng chuyển động bình thường?

- Vẽ sơ thứ mạch năng lượng điện đó. Mang lại kí hiêu sơ thiết bị của quạt điện là:

*

- nếu như đèn không chuyển động thì quạt có chuyển động không? vì chưng sao?

> Lời giải:

- Đèn cùng quạt được mắc tuy nhiên song vào nguồn 220V để chúng hoạt động bình thường.

- Sơ đồ gia dụng mạch điện như hình sau:


*

- ví như đèn không hoạt động thì quạt vẫn vận động vì quạt vẫn được mắc vào hiệu điện vậy đã cho.

* CâuC5 trang 16 SGK vật Lý 9:Cho hai năng lượng điện trở R1= R2= 30Ω được mắc như sơ thứ hình 5.2a (SGK).


*

- Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

- giả dụ mắc thêm một năng lượng điện trở R3= 30Ω vào đoạn mạch trên (hình 5.2b SGK) thì năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu?

So sánh điện trở kia với mỗi điện trở nên phần

> Lời giải:

-Theo công thức tính điện trở tương đương (gồm R1 với R2)của đoạn mạch nối tiếp ta có:


- liên tiếp vận dụng phương pháp tính điện trở tương đương (gồm R12 cùng R3) của đoạn mạch nối tiếp ta có:

⇒ Điện trở tương đương Rtd nhỏ tuổi hơn từng điện thay đổi phần.

Trên đây là nội dung về mạch điện tuy nhiên song, sau khi học dứt bài này những em đã biết bí quyết tính điện trở tương tự Rtđtrong đoạn mạch tiếp nối và lưu giữ lại những công thức tính hiệu điện cố kỉnh U với cường độ cái điện I trong mạch tiếp nối này.

* những ý thiết yếu cần nhớ trong bài bác này:Đối với đoạn mạch bao gồm hai năng lượng điện trở mắc song SONG:

1- Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bởi tổng cường độ loại điện chạy qua những mạch rẽ: I = I1+ I2

2- Hiệu điện cầm cố giữa hai đầu đoạn mạch tuy vậy song bởi hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U1= U2

3- Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy nhiên song được xem theo công thức:

4- Cường độ loại điện chạy qua mỗi năng lượng điện trở tỉ trọng nghịc với năng lượng điện trở đó:


Table of Contents

1. Cường độ cái điện cùng hiệu điện nắm trong đoạn mạch nối tiếp


*

+= = + = +

+ Theo định vẻ ngoài Ohm, ta có:


Mà = yêu cầu hay

Trong đó:: cường độ chiếc điện qua đoạn mạch AB (đơn vị A),: cường độ loại điện qua điện trở , (đơn vị A) hiệu điện cố kỉnh giữa nhị đầu đoạn mạch AB (đơn vị V), : hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu năng lượng điện trở , (đơn vị V)

, : giá trị những điện trở (đơn vị Ω)

2. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

Điện trở tương tự (, đơn vị Ω) của đoạn mạch bao gồm nhiều điện trở là một trong những điện trở thay thế cho các điện trở đó, sao cho với cùng một hiệu điện gắng thì cường độ chiếc điện qua đoạn mạch vẫn có mức giá trị như cũ.

Ta có:

+= =

+ = + = +

Mà = đề xuất IR = +

Vậy: = +

Nếu đoạn mạch có n năng lượng điện trở kiểu như nhau mắc nối tiếp thì = nR với R là quý giá mỗi năng lượng điện trở.

II. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc tuy vậy song

1. Cường độ mẫu điện cùng hiệu điện vậy trong đoạn mạch tuy vậy song


+ = + + = =

+ Theo định giải pháp Ohm, ta có:


2. Điện trở tương đương của đoạn mạch tuy nhiên song

Ta có:+ = + = +

+ = =

Mà I= đề nghị Vậy: xuất xắc

Nếu đoạn mạch có n điện trở giống nhau mắc tuy nhiên song thì = cùng với R là giá trị mỗi năng lượng điện trở.

B. Bài tập vận dụng điện trở mắc thông suốt - điện trở mắc tuy vậy song

Bài 1: Hai năng lượng điện trở , với ampe kế gồm điện trở không đáng chú ý được mắc tiếp nối với nhau vào nhị điểm A và B. Cho = 5 Ω, = 10 Ω, ampe kế chỉ 0,2 A.

a. Vẽ sơ thiết bị mạch điện.

b. Tính năng lượng điện trở tương tự của cả đoạn mạch.

c. Tính hiệu điện nạm giữa nhị đầu đoạn mạch AB và hiệu điện cầm giữa nhị đầu năng lượng điện trở , .

Hướng dẫn:a.


b. Vì nối liền nên = + = 15 Ω.

c. Do nối tiếpnên = = = = 0,2 A+ = = 3 V+ = = 1 V

+ = = 2 V

Bài 2: đến sơ thứ mạch điện như hình vẽ. Biết = 5 Ω, = trăng tròn Ω, ampe kế chỉ 0,6 A. Bỏ qua mất điện trở của các ampe kế.


a. Tính hiệu điện cố gắng giữa hai đầu AB của đoạn mạch.

b. Tính cường độ cái điện ở mạch chủ yếu và cường độ cái điện qua năng lượng điện trở .

Hướng dẫn:

a. Ta gồm = = 0,6 A

Theo định Ohm:

Vì song song nên= = = 3 V

b. Vì tuy vậy song bắt buộc = 4 Ω+ = 0,75 A

+= 0,15 A

Bài 3: Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Biết = = 6 Ω, = 4 Ω.


a. Tính điện trở tương tự của toàn mạch.

b. Biết = 14 V. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính và cường độ chiếc điện qua mỗi năng lượng điện trở.

c. Túa khỏi đoạn mạch điện rồi dùng dây dẫn nối B với C. Tính cường độ chiếc điện qua mỗi năng lượng điện trở và hiệu điện nắm giữa nhì đầu mỗi điện trở.

Hướng dẫn:

a. Vì tuy nhiên song và = = 6 Ω bắt buộc = 3 Ω

Vì thông suốt nên = + = 7 Ω

b. Theo định nguyên lý Ohm:= 2 A


Vì nối liền nên I = = = 2 A

Theo định lý lẽ Ohm:

Vì tuy nhiên song nên:+ = = = 6 V+

c. Cởi khỏi đoạn mạch điện rồi sử dụng dây dẫn nối B với C thì đoạn mạch gồm tuy nhiên song .


Vì song song nên:

+ = = = 14 V không đổi.+

Bài 4: đến nối tiếp sau đó mắc tuy nhiên song cùng một ampe kế mắc thông suốt với . Biết = = = 3 Ω. Biết điện trở của ampe kế không xứng đáng kể.

a. Vẽ sơ vật dụng mạch điện.

b. Tính năng lượng điện trở tương đương của đoạn mạch.

c. Tính hiệu điện thay giữa nhì đầu đoạn mạch khi ampe kế chỉ 1 A.

Hướng dẫn:

a.


b. Vì tiếp nối và = = 3 Ωnên = 2 = 6 Ω.

Vì song song nên = 2 Ω

c. Ta có: = = 1 A

Theo định pháp luật Ohm:

Vì song song phải = = = 3 V

Bài 5: đến sơ thứ mạch năng lượng điện như hình mặt dưới, biết = 25 Ω. Lúc khóa K đóng góp ampe kế chỉ 4 A còn lúc khóa K mở thì ampe kế chỉ 2,5 A. Tính hiệu điện thay giữa nhị đầu đoạn mạch cùng điện trở ? bỏ qua điện trở của ampe kế.


Hướng dẫn:

Khi khóa K đóng, đoạn mạch chỉ tất cả điện trở .

Ta có: = = 4 A

Theo định hiện tượng Ohm:

Khi khóa K mở, đoạn mạch chỉ có điện trở nối tiếp .

Theo định lý lẽ Ohm: Ω.

Xem thêm: Nung Kali Nitrat ( Kno3 Nhiệt Độ, Nhiệt Phân Kno3

Mà = + nên = 15 Ω.

Người biên soạn:Giáo viên. Phù Thị Tiến (Tổ thứ lí - Công nghệ)Trường TH - thcs - trung học phổ thông Lê Thánh Tông


Tải thêm tài liệu tương quan đến nội dung bài viết Viết hệ thức cho đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc tiếp nối mắc song song