Giao thoa hai nguồn cùng pha, điểm dao động với biên độ cực tiểu có:d2−d1=k+12λ

Tốc độ truyền sóng:v=λf

Cách giải:

Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy cực đại→ M là cực tiểu thứ2k=2 

Ta có:

d2−d1=k+12λ⇒20−16=2+12λ⇔λ=1,6( cm)

Tốc độ truyền sóng là:v=λf=1,6.15=24( cm/s)

Chọn A
Bạn đang xem: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước

Một vật dao động điều hòa với phương trình x=10cos10πt−π2cm. Vật qua vị trí x = 5 cm lần thứ2020 vào thời điểm


Một vật dao động điều hòa với phương trình x=6cos2πt−π4 cm.Tại thời điểm t1vật có li độ 4 cm. Li độ của vật ở thời điểm t2=t1+4,5 slà


Một con lắc đơn có chiều dài 1m dao động tại nơi có g=π2m/s2. Ban đầu kéo vật khỏi phương thẳng đứng một gócα0=0,1 rad rồi thả nhẹ, chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động thì phương trình li độ dài của vật là:


Một vật dao động điều hòa với theo phương trình x=Acos(ωt+φ)với A,ω,φlà hằng số thì phacủa dao động


Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hoà theo phương vuông góc với dây với tần số có giá trị thay đổi từ 30 Hz đến 100 Hz, tốc độ truyền sóngtrên dây luôn bằng 40 (m/s), chiều dài của sợi dây AB là 1,5 m. Để tạo được sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là


Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số và khác nhau pha ban đầu thì thấy pha của dao động tổng hợp cùng pha với dao động thứ hai. Kết luận nào sau đây đúng?


Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 25 cm, có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa cùng biên độ, cùng pha với tần số 25 Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3 (m/s). Một điểm M nằm trên mặt nước cách A, B lần lượt là 15 cm và 17 cm có biên độ dao động bằng 12 mm.Điểm N nằm trên đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2 cm dao động với biên độ là


Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 20 cm. Sau 112s kể từ thời điểm ban đầu vật đi được10 cm mà chưa đổi chiều chuyển động, vật đến vị trí có li độ 5 cm theo chiều dương.Phương trình dao động của vật là:


Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về dao động của một con lắc đơn trong trường hợp bỏ qua lựccản của môi trường?


Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x=Acosωt. Tính từ t = 0, thời điểm đầu tiên để động năng của vật bằng 34năng lượng dao động là 0,04 s. Động năng của vật biến thiên với chu kỳ


Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 2% so với lượng còn lại. Sau 5 chu kỳ, so với năng lượng ban đầu, năng lượng còn lại của con lắc bằng


Trong hiện tượng giao thoa sóng với hai nguồn đồng pha, những điểm trong vùng giao thoa dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn là


Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn kết hợp AB cách nhau 100cm dao động cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f = 10Hz, vận tốc truyền sóng 3m/s. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A, dao động với biên độ cực đại. Đoạn AM có giá trị nhỏ nhất là:


Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình:x=2cos20πt+π3 trong đó umm, ts.  Biết sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi 1m/s. Gọi M là một điểm trên đường truyền sóng cách O một khoảng 42,5cm. Trong khoảng từ O đến M có bao nhiêu điểm dao động lệch phaπ6 so với nguồn O ?


Con lắc đơn có chiều dài l = 81cm dao động với biên độ góc α0=50ở nơi có g=π2m/s2. Quãng đường ngắn nhất của quả nặng đi được trong khoảng thời gianΔt=6,9s là
Xem thêm: Tổng Hai Vecto - Kiến Thức Và Bài Tập Tổng Và Hiệu Của Hai Vectơ

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam