Với giải bài 2 trang 99 sgk Vật lí lớp 10 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Vật lí 10. Mời các bạn đón xem:


Giải Vật lí 10 Bài 17: Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song

Video Giải Bài 2 trang 99 Vật lí 10

Bài 2 trang 99 Vật lí 10:Trọng tâm của một vật là gì? Trình bày phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng bằng thực nghiệm.

Bạn đang xem: Trọng tâm của vật là gì

Lời giải:

Trọng tâm của một vật là điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật đó.

Phương pháp xác định trọng tâm của vật phẳng mỏng bằng thực nghiệm:

Buộc dây vào một lỗ nhỏ A ở mép của vật rồi treo vật thẳng đứng (Hình 17.2). Vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng: trọng lực của vật đặt tại trọng tâm và lực căng của dây đặt tại điểm A. Do đó, trọng tâm của vật phải nằm trên đường kéo dài của dây treo, tức là đường AB trên vật. Tiếp theo, buộc dây vào một lỗ khác A, vào lỗ C chẳng hạn rồi treo vật lên. Khi ấy, trọng tâm phải nằm trên đường CD. Như vậy, giao điểm của hai đường thẳng ABvà CDchính là trọng tâm G của vật.

*

Câu hỏi C1 trang 96 Vật lí 10: Có nhận xét gì về giá của hai lực...

Câu hỏi C2 trang 97 Vật lí 10: Em hãy làm như Hình 17.3 và cho biết trọng tâm của thước dẹt ở đâu...

Câu hỏi C3 trang 98 Vật lí 10: Có nhận xét gì về giá của ba lực...

Bài 1 trang 99 Vật lí 10: Phát biểu điều kiện cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực...

Bài 3 trang 100 Vật lí 10: Cho biết trọng tâm của một số vật đồng chất và có dạng hình học đối xứng...

Bài 4 trang 100 Vật lí 10: Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy...

Bài 5 trang 100 Vật lí 10: Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song là gì...

Bài 6 trang 100 Vật lí 10: Một vật có khối lượng m = 2 kg được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng bởi một sợi dây song song với đường dốc chính...

Bài 7 trang 100 Vật lí 10: Hai mặt phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm ngang các góc α = 45o. Trên hai mặt phẳng đó người ta đặt một quả cầu đồng chất...

Xem thêm: Ngữ Văn 7 Liên Kết Trong Văn Bản (Chi Tiết), Soạn Bài Liên Kết Trong Văn Bản Ngắn Gọn

Bài 8 trang 100 Vật lí 10: Một quả cầu đồng chất có khối lượng 3 kg được treo vào tường nhờ một sợi dây. Dây hợp với tường một góc...