*

Câu 1: vào một năng lượng điện trường những cường độ E=3000V/m gồm tam giác các ABC cạnh a=20cm với $vecBC$ thuộc phương cùng chiều với $vecE$. Một điện tích $q=10^-8$C dịch chuyển từ C đến A, công của lực điện trường thực hiện bằng


A. $6.10^-6$AB. $3.10^-6$AC. $-6.10^-6$A

Câu 2: Công thức xác minh công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích q trong năng lượng điện trường hầu hết E là A = qEd, trong số ấy d là

Bạn Đang Xem: Trường vừa lòng nào tiếp sau đây công của lực chắc hẳn rằng mang giá trị dương

A. Khoảng cách giữa điểm đầu cùng điểm cuối.B. Khoảng cách giữa hình chiếu điểm đầu với hình chiếu điểm cuối lên một mặt đường sức. D. độ lâu năm đại số của đoạn từ hình chiếu điểm đầu đến hình chiếu điểm cuối một con đường sức.

Bạn đang xem: Trường hợp nào sau đây công của lực bằng không

Câu 3: Công của điện trường khác 0 trong lúc điện tích dịch chuyển

B. Trê tuyến phố thăng vuông góc với các đường sức trong điện trường đều.C. Hết quỹ đạo là đường cong bí mật trong điện trường.D. Hết một hành trình tròn trong điện trường.

Câu 4: Một điện tích điểm $q = -2.10^-7$C dịch rời được đoạn đường 5cm dọc từ một đường sức của năng lượng điện trường đều sở hữu cường độ điện trường 5000V/m. Công của lực điện thực hiện trong thừa trình di chuyển của điện tích q là

B. $5.10^-5$JC. $5.10^-3$JD. $-5.10^-3$J

Câu 5: Một năng lượng điện điểm q di chuyển trong một điện trường trường đoản cú điểm C đến điểm D thì lực điện sinh công 1,2J. Nếu nuốm năng của năng lượng điện q tại D là 0,4J thì chũm năng của chính nó tại C là :

A. -1,6J C. 0,8JD. -0,8J

Câu 6: Điện tích trữ q dịch chuyển trong một điện trường đều có cường độ điện trường 800 V/m theo một quãng thẳng AB. Đoạn AB dài 12cm cùng vecto độ dời AB→ hợp với đường sức điện một góc $30^circ$. Biết công của lực điện trong sự dịch rời của năng lượng điện q là $-1,33.10^-4$J. Điện tích q có giá trị bằng

B. $1,6.10^-6$CC. $-1,4.10^-6$CD. $1,4.10^-6$C

Câu 7: lựa chọn phát biểu sai. Công của lực năng lượng điện trường làm dịch rời điện tích q tự điểm A tới điểm B trong điện trường gần như E

A. Tỉ trọng với độ mập điện tích q dịch chuyển C. Chỉ phụ thuộc vào địa chỉ điểm A cùng điểm BD. Bởi độ bớt của cụ năng tĩnh năng lượng điện của q thân A với B

Câu 8: chọn đáp số đúng.Một êlectron dịch chuyển được đoạn đường 1cm, dọc theo một đường sức điện, dưới chức năng của lực điện, vào một điện trường đều sở hữu cường độ điện trường 1000 V/m. Hỏi công của lực năng lượng điện là bao nhiêu?

A. $-1,6.10^-16$J B. $+1,6.10^-16$J D. $+1,6.10^-18$J

Câu 9: Một điện tích $q = 4.10^-8$ C dịch chuyển trong một điện trường đều có cường độ năng lượng điện trường E = 100 V/m theo một con đường gấp khúc ABC. Đoạn AB dài trăng tròn cm và vectơ độ dời AB có tác dụng với những đường sức năng lượng điện một góc 300. Đoạn BC dài 40 cm và vectơ độ dời BC làm với những đường sức điện một góc 1200. Tính công của lực điện.

A. $0,108.10^-6$J C. $1,492.10^-6$JD. $-1,492.10^-6$J

Câu 10: Một electron vận động dọc theo con đường sức của một điện trường đều. độ mạnh điện trường tất cả độ lớn bởi 100V/m. Vận tốc thuở đầu của electron là $3.10^5$ m/s, cân nặng của electron là $9,1.10^-31$kg. Từ bỏ lúc bước đầu chuyển động đến lúc có gia tốc bằng 0 thì electron đã từng đi được quãng đường

A. 5,12mmB. 0,256mC. 5,12m

Câu 11: mang lại điện tích $q = +10^-8$C dịch rời giữa 2 điểm cố định trong một điện trường hồ hết thì công của lực năng lượng điện trường là 60 mJ. Ví như một điện điện tích $q^‘ = + 4.10^-9$ C di chuyển giữa hai đặc điểm đó thì công của lực năng lượng điện trường khi đó là

A. 20mJ C. 120mJD. 240mJ

Câu 12: Một electron hoạt động dọc theo đường sức của một năng lượng điện trường đều. độ mạnh điện ngôi trường E = 100 V/m. Vận tốc lúc đầu của electron bằng 300 km/s. Hỏi electron vận động được quãng đường dài từng nào thì gia tốc của nó bởi không ? Biết trọng lượng của electron là 9,1.10-31kg.

B. $2,6.10^-4$mC. $2,0.10^-3$mD. $2,0.10^-4$m

Câu 13: Một điện tích q hoạt động trong điện trường không số đông theo một mặt đường cong kín. Call công của lực năng lượng điện trong chuyển động đó là A thì

A. A>0 nếu q>0B. A>0 nếu q D. $Aneq 0$ còn dấu của A chưa khẳng định vì chưa biết chiều hoạt động của q

Câu 14: tìm phát biểu sai

A. Cố năng của năng lượng điện q đặt ở điểm M trong điện trường đặc thù cho năng lực sinh công của điện trường tại điểm đóB. Thế năng của điện tích q đặt ở điểm M trong điện trường $W_M = q.V_M$C. Công của lực điện bởi độ giảm thế năng của điện tích trong năng lượng điện trường

Câu 15: trên điểm A trong năng lượng điện trường đều sở hữu một electron được phun ra theo phương vuông góc với con đường sức điện. Dưới công dụng của lực điện, electron này đi đến điểm B. Ta có:

A. $U_AB>0$ C. $U_AB=0$D. Không thể kết luận chắc chắn rằng về lốt của $U_AB$

Câu 16: Xét điện tích +q di chuyển trong điện trường từ M cho N (với OM=r1 với ON=r2) của năng lượng điện +Q để ở O trong môi trường có hằng số năng lượng điện môi $varepsilon $. Công thức tính công của lực điện trong sự dịch chuyển này là

B. $A_MN=kfracQqvarepsilon left ( frac1r1+frac1r2 right )$C. $A_MN=kfracQqvarepsilon left ( frac1r1^2-frac1r2^2 right )$D. $A_MN=fracQqvarepsilon k left ( frac1r1+frac1r2 right )$

Câu 17: lựa chọn phát biểu sai. Điện nạm tại điểm M trong điện trường

A. Là đại lượng đặc thù cho năng lượng điện trường về khía cạnh trữ năng lượngB. Là đại lượng đặc thù riêng cho điện trường về kĩ năng sinh công khi tính năng lên một năng lượng điện q để tại điểm đóC. được xác minh bằng cầm năng tĩnh điện của điện tích 1 culong để tại đặc điểm này

Câu 18: Công của lực năng lượng điện không nhờ vào vào :

A. địa chỉ điểm đầu với điểm cuôỗi đường đi.B. độ mạnh của điện trường. D. độ béo điện tích bị dịch chuyền.

Câu 19: vạc biểu làm sao sau đó là không đúng?

A. Công của lực điện chức năng lên một năng lượng điện không nhờ vào vào dạng đường đi của điện tích mả chỉ dựa vào vào vị trí điểm đầu và điểm cuối của đoạn đường đi trong năng lượng điện trường.B. Hiệu điện cố kỉnh giữa nhì điểm trong năng lượng điện trường là đại lượng đặc trưng cho năng lực sinh công của năng lượng điện trường làm dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó. D. Điện trường tĩnh là một trong những trường thế.

Câu 20: Một hạt bụi cân nặng $10^-8$g sở hữu điện tích $5.10^-5$C chuyển động trong năng lượng điện trường rất nhiều theo một đường sức điện từ điểm M tới điểm N thì vật vận tốc tăng tự $2.10^4$m/s mang lại $3,6.10^4$m/s. Biết đoạn đường MN dài 5cm, cường độ điện trường phần lớn là

A. 2462 V/mB. 1685 V/mC. 2175 V/m

Câu 21: Điện tích trữ $q = -3.10^-6$C dịch rời được phần đường 2,5cm dọc theo một đường sức điện mà lại ngược chiều của mặt đường sức trong một năng lượng điện trường đều có cường độ điện trường 4000 V/m. Công của lực năng lượng điện trong sự dịch rời của năng lượng điện q là

B. $-3.10^-4$JC. $3.10^-2$JD. $-3.10^-3$J

Câu 22: khi năng lượng điện tích dịch chuyển dọc theo một đường sức vào một điện trường đều, nếu quãng đường dịch rời tăng gấp đôi thì công của lực điện

A. Tăng 4 lần.  C. Ko đổi.D. Giảm

Câu 23: Biểu thức nào tiếp sau đây biểu diễn một đại lượng có đơn vị là jun (J)?

A. QEB. $fracqEd$ D. Ed

Câu 24: Một êlectron được thả không vận tốc đầu làm việc sát bạn dạng âm, trong năng lượng điện trường rất nhiều giữa hai phiên bản kim nhiều loại phẳng, tích năng lượng điện trái dấu. độ mạnh điện trường thân hai phiên bản là 1000 V/m. Khoảng cách giữa hai bạn dạng là 1cm. Tính hễ năng của êlectron khi nó đến đập vào phiên bản dương.

B. $2,6.10^-16$JC. $-1,6.10^-18$JD. $3,6.10^-18$J

Câu 25: Một electron bay với động năng 410eV ($1eV = 1,6.10^-19$J) xuất phát từ một điểm có điện núm V1 = 600V theo phía đường sức điện. Hãy xác minh điện núm tại điểm nhưng mà ở đó electron giới hạn lại. Cho $q_e = -1,6.10^-19$C , $m_e = 9,1.10^-31$kg?

Câu 26: Công của lực năng lượng điện trong sự dịch rời của điện tích q trong điện trường trường đoản cú điểm M tới điểm N không phụ thuộc vào vào yếu hèn tố như thế nào sau đây?

A. Độ lớn của cường độ điện ngôi trường C. Điện tích qD. địa điểm của điểm M và điểm N.

Câu 27: Hai bạn dạng kim loại phẳng tuy nhiên song tích điện trái dấu, bí quyết nhau 2 cm, độ mạnh điện trường thân hai bản là $3.10^3$V/m. Sát phiên bản dương có một năng lượng điện $q=1,5.10^-2$C. Công của lực điện thực hiện lên năng lượng điện khi dịch rời đến phiên bản âm là

A. 9 JB. 0,09 J D. 1,8 J

Câu 28: cho 1 điện tích thử q di chuyển trong một năng lượng điện trường các dọc theo hai đoạn trực tiếp MN với NP. Hiểu được lực điện sinh công dương và MN dài thêm hơn NP. Hỏi công dụng nào sau đây là đúng, lúc so sánh những công $A_MN$ với $A_NP$ của lực điện?

A. $A_MN$ > $A_NP$B. $A_MN$ C. $A_MN$ = $A_NP$

Tải tiện ích VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Lý thuyết đồ Lí 8 bài bác 13: Công cơ học tập (hay, đưa ra tiết)Bài 1: Trường hợp nào dưới đây có công cơ học? Chọn câu trả lời đúng nhất.

Quảng cáo

A. Khi bao gồm lực chức năng vào vật.

B. Khi bao gồm lực chức năng vào vật và vật vận động theo phương vuông góc cùng với phương của lực.

C. Khi bao gồm lực tính năng vào vật và vật vận động theo phương không vuông góc với phương của lực.

D. Khi bao gồm lực tính năng vào vật nhưng vật vẫn đứng yên.

Hiển thị đáp án

Công cơ học sử dụng với trường hòa hợp khi tất cả lực tính năng vào vật cùng vật hoạt động theo phương ko vuông góc với phương của lực

⇒ Đáp án C

Bài 2: trong số trường đúng theo dưới đây, trường thích hợp nào triển khai công cơ học?

A. Đầu tàu hỏa đã kéo đoàn tàu gửi động.

B. Tín đồ công nhân sử dụng ròng rọc cố định kéo thiết bị nặng lên.

C. Ô tô đang hoạt động trên đường nằm ngang.

D. Quả nặng trĩu rơi từ bên trên xuống.

Hiển thị đáp án

Đầu tàu hỏa đã kéo đoàn tàu hoạt động ⇒ Lực kéo

Người công nhân sử dụng ròng rọc cố định và thắt chặt kéo thiết bị nặng lên ⇒ Lực căng

Ô sơn đang vận động trên mặt đường nằm ngang ⇒ khả năng kéo của cồn cơ

Quả nặng nề rơi từ trên xuống ⇒ Trọng lực

⇒ Đáp án D

Quảng cáo

Bài 3: công thức tính công cơ học tập khi lực F có tác dụng vật di chuyển một quãng đường s theo vị trí hướng của lực là:

A. A = F/s B. A = F.s C. A = s/F D. A = F –s

Hiển thị đáp án

Công thức tính công cơ học tập khi lực F làm cho vật dịch chuyển một quãng con đường s theo vị trí hướng của lực là A = F.s

⇒ Đáp án B

Bài 4: trong những trường đúng theo dưới đây, trường hòa hợp nào không có công cơ học?

A. Một tín đồ đang kéo một vật gửi động.

B. Hòn bi đang hoạt động thẳng phần lớn trên mặt sàn nằm ngang coi như tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhẵn.

C. Một lực sĩ sẽ nâng trái tạ từ rẻ lên cao.

D. Sản phẩm công nghệ xúc đất đang làm cho việc.

Hiển thị đáp án

Trường đúng theo hòn bi đang hoạt động thẳng đầy đủ trên phương diện sàn nằm hướng ngang coi như tuyệt vời và hoàn hảo nhất nhẵn

⇒ Đáp án B

Bài 5: Một nhóm học sinh đẩy một xe cộ chở đất từ A cho B trên đoạn đường nằm ngang, tới B đổ hết đất rồi đẩy xe không áp theo đường cũ quay trở lại A. So sánh công có mặt ở lượt đi với lượt về.

A. Công nghỉ ngơi lượt đi bởi công trượt ở lượt về do quãng lối đi được bởi nhau.

B. Công ngơi nghỉ lượt đi to hơn vì lực đẩy lượt đi to hơn lượt về.

C. Công ngơi nghỉ lượt về to hơn vì xe ko thì đi cấp tốc hơn.

D. Công nghỉ ngơi lượt đi nhỏ dại hơn vày kéo xe pháo nặng buộc phải đi chậm.

Hiển thị đáp án

– Công cơ học được tính bởi công thức: A = F.s ⇒ Công cơ học tỉ lệ thuận với lực F.

– trong trường vừa lòng trên, ta thấy khi đẩy xe khu đất từ A đến B bao gồm lực đẩy lớn hơn khi đẩy xe ko từ B về mang đến A ⇒ Công sinh sống lượt đi lớn hơn vì lực đẩy lượt đi lớn hơn lượt về.

⇒ Đáp án B

Quảng cáo

Bài 6: Một ròng rã rọc cố định làm biến hóa hướng vận động của dây đi 900 khi kéo vật lên cao như hình vẽ.

A. Lực kéo đã thực hiện công vì tất cả lực tính năng làm trang bị dịch chuyển.

B. Khả năng kéo không triển khai công vì chưng phương của lực vuông góc với phương di chuyển của vật.

C. Lực kéo không thực hiện công vì lực kéo tác dụng lên đồ gia dụng phải trải qua ròng rọc.

D. Sức kéo không triển khai công vì chưng nếu không tồn tại lực vật vẫn đang còn thể chuyển động theo tiệm tính.

Hiển thị đáp án

Lực kéo không tiến hành công do phương của lực vuông góc với phương dịch chuyển của vật.

Lực triển khai công ở đó là lực căng dây.

⇒ Đáp án B

Bài 7: fan ta dùng một đề xuất cẩu để nâng một thùng sản phẩm có khối lượng 2500 kg lên chiều cao 12 m. Tính công tiến hành được trong trường đúng theo này.

A. 300 kJ B. 250 kJ

C. 2,08 kJ D. 300 J

Hiển thị đáp án

Thùng hàng có khối lượng là 2500 kg nghĩa là nó bao gồm trọng lượng:

P = 2500.10 = 25000N.

Công triển khai khi nâng thùng sản phẩm lên độ cao 12 m là:

A = F.s = 25000.12 = 300000 J = 300 kJ

⇒ Đáp án A

Bài 8: Một đầu máy xe lửa kéo những toa xe bằng lực F = 7500 N. Công của sức lực kéo là bao nhiêu khi những toa xe chuyển động được quãng con đường s = 8km.

A. A = 60000 kJ B. A = 6000 kJ

C. Một kết quả khác D. A = 600 kJ

Hiển thị đáp án

Đổi 8 km = 8000 m

Công của khả năng kéo là:

ADCT: A = F.s = 7500.8000 = 6.107 J = 60000 kJ

⇒ Đáp án A

Bài 9: Một đầu tàu kéo một đoàn tàu vận động từ ga A tới ga B trong 15 phút với tốc độ 30 km/h. Trên ga B đoàn tàu được mắc thêm toa và vì chưng đó chuyển động đều trường đoản cú ga B mang lại C với vận tốc nhỏ hơn trước 10 km/h. Thời gian đi từ ga B mang lại ga C là 30 phút. Tính công của đầu tàu đang sinh ra hiểu được lực kéo của đàu tàu không thay đổi là 40000 N.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Liên Kết Câu Và Đoạn Văn (Luyện Tập, Trang 49)

Hiển thị đáp án

Ta có: S1 = v1.t1 = 30. 1/4 = 7,5 km

S2 = v2.t2 = 20. Một nửa = 10 km

S = S1 + S2 = 7,5 + 10 = 17,5 km = 17500 m

A = F.s = 40000.17500 = 700 000 000 J

Bài 10: Một vận chuyển viên nhảy cao có được thành tích là 2,1 m. Trả sử vận tải viên đó là nhà du hành dải ngân hà lên phương diện Trăng thì xung quanh Trăng tín đồ ấy nhảy đầm cao được từng nào mét? biết rằng lực hút của Trái Đất lên vật dụng ở khía cạnh đất to hơn lực hút của khía cạnh Trăng lên đồ ấy ở cùng bề mặt Trăng 6 lần với ở cùng bề mặt Trăng fan ấy cần mặc thêm cỗ áo gần kề vũ trụ nặng bằng 6/5 thân thể người đó.

Hiển thị đáp án

– gọi trọng lượng của người đó làm việc trên Trái Đất là P

– Trọng lượng của tín đồ đó và bộ áo gần kề trên khía cạnh Trăng là:

– Khi đơn vị du hành ngoài hành tinh nhảy cùng bề mặt đất: A = P.h (1)

– Khi nhà du hành ngoài trái đất nhảy cùng bề mặt Trăng:

Từ (1) với (2) ta có:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!

Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Đã có tiện ích VietJack trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng….miễn phí. Mua ngay ứng dụng trên apk và iOS.