tu luan gdcd 11 giua hoc ki 1

Câu 1: Sản xuất của nả vật hóa học là quá trình

A. Tạo rời khỏi của nả vật hóa học.

Bạn đang xem: tu luan gdcd 11 giua hoc ki 1

B. Sản xuất xã hội.

C. Con người hiệu quả vô đương nhiên muốn tạo rời khỏi những thành phầm phù phù hợp với như cầu của tớ.

D. Tạo rời khỏi cơm trắng ăn, áo đem, dẫn đến tư liệu tạo ra.


Câu 13:

Giá trị của sản phẩm & hàng hóa là

A. Lao động của từng người tạo ra sản phẩm & hàng hóa kết tinh anh vô mặt hàng hóa

B. Lao động xã hội của những người tạo ra sản phẩm & hàng hóa kết tinh anh vô mặt hàng hóa

C. giá cả thực hiện rời khỏi mặt hàng hóa

D. Sức làm việc của những người tạo ra sản phẩm & hàng hóa kết tinh anh vô mặt hàng hóa

Xem thêm: sio2 la nguyen lieu quan trong de san xuat


Câu 14: Giá trị của sản phẩm & hàng hóa được tiến hành khi

A. Người tạo ra đáp ứng sản phẩm & hàng hóa phù phù hợp với yêu cầu thị hiếu của những người chi phí dùng

B. Người tạo ra đem sản phẩm & hàng hóa rời khỏi thị ngôi trường bán

C. Người tạo ra đem sản phẩm & hàng hóa rời khỏi thị ngôi trường chào bán và chào bán được

D. Người tạo ra đáp ứng được sản phẩm & hàng hóa có tương đối nhiều độ quý hiếm sử dụng


Câu 17:

Giá trị dùng của sản phẩm & hàng hóa là

A. Công dụng của thành phầm thỏa mãn nhu cầu yêu cầu này ê của con cái người

B. Sản phẩm thỏa mãn nhu cầu như cầu này ê của con cái người

C. Cửa hàng của độ quý hiếm trao đổi

Xem thêm: loa bluetooth lg ph1 den

Đáp án A. Lao động xã hội của những người tạo ra sản phẩm & hàng hóa kết tinh anh vô mặt hàng hóa