Công thức bình thường CnH2n+2(n≥1" id="MathJax-Element-1-Frame" role="presentation" style="border: 0px; box-sizing: border-box; direction: ltr; display: inline-block; float: none; line-height: 0; margin: 0px; max-height: none; max-width: none; min-height: 0px; min-width: 0px; overflow-wrap: normal; padding: 1px 0px; position: relative; white-space: nowrap; word-spacing: normal;" tabindex="0">n≥1n≥1)

*

Hình 1: mô hình phân tử

- nhận xét về phân tử C4H10:

+ Chứa những liên kết đơn

+ mỗi nguyên tử C tạo ra 4 link đơn nhắm tới 4 đỉnh của một hình tứ diện đều

+ những nguyên tử C không nằm trên cùng 1 đường thẳng.

Bạn đang xem: Ứng dụng của ankan

- nhấn xét thông thường về ankan:

+ vào phân tử ankan chỉ có link C-C với C-H

+ mỗi nguyên tử Cacbon tạo được 4 liên kết đơn hướng từ nguyên tử C (nằm ở vai trung phong hình tứ diện) về 4 đỉnh của hình tứ diện với góc liên kếtCCC^,HCH^,CCH^" id="MathJax-Element-2-Frame" role="presentation" style="border: 0px; box-sizing: border-box; direction: ltr; display: inline-block; float: none; line-height: 0; margin: 0px; max-height: none; max-width: none; min-height: 0px; min-width: 0px; overflow-wrap: normal; padding: 1px 0px; position: relative; white-space: nowrap; word-spacing: normal;" tabindex="0">ˆCCC,ˆHCH,ˆCCHCCC^,HCH^,CCH^khoảng 109,5o

⇒ các nguyên tử Cacbon vào phân tử ankan (trừ C2H6) không thuộc nằm bên trên một mặt đường thẳng.

b. Đồng phân

- từ bỏ C4H10trở đi gồm đồng phân cấu tạo (đồng phân mạch C).

- Bậc C:Bậc của nguyên tử C nghỉ ngơi phân tử ankan ngay số nguyên tử C links trực tiếp với nó.

*

Hình 2: Bậc Cacbon

- Ankan chỉ đựng C bậc I và C bậc II là ankan ko phân nhánh, chứa C bậc III với C bậc IV là ankan phân nhánh.

- ví dụ như 1:Viết đồng phân của C5H12

*

Đồng phân C5H12

- lưu giữ ý: giả dụ làm bài bác trắc nghiệm hoàn toàn có thể đếm số đồng phân bằng cách:

+ Vẽ ra sườn cacbon, bỏ qua mất bước điền -H vì điều này làm hình rối. Sau đó dùng mũi tên ghi lại các địa điểm nhánh là ta đếm đầy đủ số đồng phân. Nhớ chăm chú đến tính đối xứng của phân tử để tránh đụng hàng công thức.


+ Hoặc rất có thể sử dụng bí quyết tính số đồng phân của ankan là 2n-4+ 1 (với 3

Ví dụ 2:Viết đồng phân của C6H14

Áp dụng cách làm tính cấp tốc thì C6H14có 2(6 - 4)+ 1 = 5 đồng phân. Thử kiểm soát lại bằng phương pháp vẽ với đếm nhé!

*

Đồng phân của C6H14

c. Danh pháp

Tên khối hệ thống theo danh pháp IUPAC

a) Ankan ko phân nhánh

Tên ankan = tên C mạch bao gồm + an

Ví dụ:H3C-CH3(etan); H3C-CH2-CH2-CH3(Butan)

​b)Ankan phân nhánh: Gọi theo phong cách tên rứa thế.

Tên ankan =Số chỉ vị trí nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch bao gồm + an

Tên nơi bắt đầu ankyl: Đổi đuôianthànhyl

CnH2n+2→ CnH2n+1

(ankan) (gốc ankyl)

Nhóm nguyên tử còn lại sau thời điểm lấy giảm 1 nguyên tử H tự phân tử ankan, bao gồm công thức CnH2n+1,được điện thoại tư vấn là đội ankyl. Tên của tập thể nhóm ankyl mang từ thương hiệu của ankan tương ứng đổi đuôianthành đuôiyl

Một số quy tắc hotline tên:

Mạch Cacbon đó là mạch C nhiều năm nhất.

Đánh số đồ vật tự các nguyên tử Cacbon mạch chính từ phía ngay gần nhánh hơn.

Gọi tên nhánh theo thứ tự alphabe. Ví dụ: nhánh CH3- (metyl) với nhánh C2H5- (etyl) thì điện thoại tư vấn tên nhánh etyl trước metyl vì chữ cái e đứng trước m trong máy tự anphabe.


Nếu có rất nhiều nhánh tương đương nhau, ta thêm “đi” , “tri”, “tetra”, “penta”....


Lưu ý:không rước kí từ bỏ đầu của tự chỉ số lượng nhánh nhằm xét máy tự hotline tên.

Ví dụ: (CH3)2- : Đimetyl ; C2H5- :Etyl

Tuyệt đối không rước kí từ bỏ Đ trong từ chỉ con số "đi" để xét. Vào trường vừa lòng này, ta dùng vần âm đầu của tên nhánh là m với e, như vậy vẫn luôn là gọi tên nhánh etyl trước, metyl sau.

Ví dụ 1:Gọi tên chất sau đây

*

đimetylpentan

Có 2 giải pháp đánh số mạch thiết yếu như sau:

*

Cách đánh số mạch chính

Cách 1:(Sai) bởi hai nhánh bao gồm số là 3 và 4 thì sẽ lớn hơnCách 2(đúng) có số của hai nhánh là 2 cùng 3

Trong đó tất cả chứa 2 nhánh CH3- (metyl) ta hiểu tên là2,3- Đimetylpentan

Ví dụ 2:Gọi tên hóa học sau đây

*

Ta khắc số thứ từ bỏ trước

*

Trên đây có chứa 1 nhómEtyl (C2H5-)và 1 nhómmety (CH3-), vày chữ e đứng trước chữ m đề xuất ta đọc nhánh etyl trước

Tên gọi:4-etyl-2-metylheptan


a. ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi, cân nặng riêng

Trạng thái: sống đk thường các ankan từ bỏ C1→ C4ở trạng thái khí, từ C5→ C18ở trạng thái lỏng, C19trở đi ngơi nghỉ trạng thái rắn.


t0nc,t0scủa ankan nói bình thường đều tăng theo số nguyên tử C vào phân tử có nghĩa là tăng theo phân tử khối.

Khối lượng riêng tăng theo số nguyên tử C trong phân tử cơ mà luôn bé dại hơn khối lượng riêng của nước (ankan nhẹ nhàng hơn nước)

b. Tính tan

Không tan trong nước.

Là đa số dung môi không phân cực.

Hoà rã được vào phần đông chất không phân cực. An kan lỏng rất có thể thấm qua da hoặc màng tế bào.


Do chỉ gồm liên kếtδ" id="MathJax-Element-3-Frame" role="presentation" style="border: 0px; box-sizing: border-box; direction: ltr; display: inline-block; float: none; line-height: 0; margin: 0px; max-height: none; max-width: none; min-height: 0px; min-width: 0px; overflow-wrap: normal; padding: 1px 0px; position: relative; white-space: nowrap; word-spacing: normal;" tabindex="0">δδtương đối bền vững, trơ về phương diện hóa học, ở đk thường bọn chúng không làm phản ứng được với axit, bazo, những chất oxi hóa mạnh

Dưới chức năng của nhiệt độ và ánh sáng ankan tham gia các phản ứng thế, bội phản ứng tách, phản bội ứng oxi hoá.

a. Phản ứng thế

CH4+ Cl2→ CH3Cl + HCl

clometan (metylclorua)

CH3Cl + Cl2→ CH2Cl2 + HCl

điclometan (metylenclorua)

CH2Cl2+ Cl2→ CHCl3 + HCl

triclometan (clorofom)

CHCl3+ Cl2→ CCl4 + HCl

tetraclometan (cacbontetra clorua)

Nhận xét:Sản phẩm thay ưu tiên với H ngơi nghỉ C bậc cao

*

b.Phản ứng tách

Gãy liên kết C-C, C-H; chất xúc tác thường được sử dụng là Cr2O3, Fe, Pt.

- bóc tách H2(Đề hidro hóa)

CH3-CH3→CH2=CH2+ H2

- bội nghịch ứng crackinh(bẻ gãy mạch cacbon)

C4H10→ (CH4+ CH3-CH=CH2) hoặc (C2H6+ CH2=CH2)

CH3-CH2-CH2-CH3→ (CH4+ C3H6) hoặc (C2H4+ C2H6) hoặc (C4H8+ H2)

c. Phản bội ứng Oxi hóa hoàn toàn

Phương trình bội phản ứng tổng thể đốt cháy:

CnH2n+2+ (3n+1)/2 O2→ nCO2+ (n + 1)H2O

số mol H2O luôn luôn lớn hơn CO2

Nếu thiếu Oxi, bội phản ứng cháy của ankan xảy ra không trả toàn, sản phẩm cháy quanh đó CO2, H2O còn tồn tại CO, C ...


a.Phòng thí nghiệm

Làm thí nghiệm pha chế CH4từ Natri axetat cùng với vôi tôi xút.

CH3COONa+NaOH→ CH4+Na2CO3

Al4C3+12H2O → 3CH4­ + 4Al(OH)3

*

Điều chế metan vào PTN

Hình 2:Điều chế Metan trong phòng thí nghiệm

Video:Điều chế Metan

b. Trong Công nghiệp

Metan và những đồng đẳng được tách từ khí thiên nhiên và dầu mỏ

*

Metan cùng đồng đẳng

Hình 3:Metan và những đồng đẳng được tách bóc từ khí vạn vật thiên nhiên và dầu mỏ


Từ C1đến C20được áp dụng làm nhiên liệu

Nhiều Ankan được sử dụng làm dung môi với dầu chất trơn tru máy.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 62, 63 Bài 131: Luyện Tập, Bài 131 : Luyện Tập

Điều chế chất sinh hàn.

Nhờ tác dụng của sức nóng và các phản ứng oxy hoá không trọn vẹn →HCHO, rượu metylic , axitaxetic…v..v…