Trung trọng tâm luyện thi, thầy giáo - dạy dỗ kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng trình làng phần TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA ANKEN nhằm mục tiêu hổ trợ cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập tập. Chúc chúng ta học xuất sắc môn học tập này.

Bạn đang xem: Ứng dụng của anken


III. đặc thù hoá học

* dìm xét:Trong phân tử anken tất cả liên kếtπtrong liên kết đôi hèn bền→Ankencó đặc điểm đặc trưng là gia nhập phản ứng cộng, trùng hợp cùng oxi hóa.

1. Phản ứng cộng hợp

a.Cộng vừa lòng H2: (điều kiện phản ứng Ni, t0)→ankan

CH2=CH2 + H2→CH3-CH3

Tổng quát: CnH2n + H2→CnH2n+2

b. Cùng hợp halogen:

Thí nghiệm: Etilen làm mất đi màu dung dịch brom

CH2=CH2+ Br2→ CH2Br-CH2Br

Tổng quát: CnH2n+ Br2→CnH2nBr2

* thừa nhận xét:

- dung dịch brom là thuốc thử dùng làm nhận biết etilen với anken nói chung.

- mức độ phản nghịch ứng của halogen giảm dần trường đoản cú Cl2, Br2, I2.

c. Cùng hợp hiđrohalogenua

CH2=CH2+ HCl→ CH3-CH2Cl

Đồng đẳng của etilen

CH3-CH=CH2 + HCl→CH3-CH2-CH2-Cl

sản phẩm phụ

→CH3-CHCl-CH3

thành phầm chính

* lưu ý:

-Theo hàng HCl, HBr, HI phản ứng dễ dàng dần.

- làm phản ứng cùng HX vào anken bất đối tạo thành hỗn vừa lòng 2 sản phẩm.

- Đối với các anken không giống bất đối xứng khi cộng HX đã tuân theo quy tắc Maccôpnhicôp.

- Nếu thực hiện phản ứng cộng HBr vào anken gồm xúc tác peoxit thì sản phẩm chính lại ngược luật lệ Maccopnhicop.

* nguyên tắc cộngMaccôpnhicôp: Trong phản ứng cùng HX vào liên kết bội, nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc phải chăng hơn, còn nguyên tử hay nhóm nguyên tử X ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

d.Cộng đúng theo H2O(đun nóng, bao gồm axit loãng xúc tác)

CH2=CH2+ H2O→ CH3-CH2OH

- Đồng đẳng của etilen

CH3-CH=CH2+H2O→CH3-CH2-CH2-OH

sản phẩm phụ

→CH3-CHOH-CH3

sản phẩm chính

* lưu giữ ý:Đối với các anken không giống bất đối xứng khi cùng H2O cũng tuân theo luật lệ Maccôpnhicôp: team - OH lắp vào C bậc cao

2. Bội phản ứng trùng hợp: có xúc tác, áp suất cao, đun nóng

nCH2=CH2→(-CH­2–CH2-)n(Polietylen giỏi PE)

nCH2=CH–CH3→(-CH2–CH(CH3)-)n(Polipropilen xuất xắc PP)

- Sơ vật dụng phản ứng trùng hợp:

nA→(B)n(t0, xt, p)

- phản ứng trùng hợp: Là quá trình cộng hợp tiếp tục nhiều phân tử nhỏ dại giống nhau hoặc tựa như nhau sản xuất thành phân tử mập (hợp hóa học cao phân tử).

3. Làm phản ứng oxi hoá

a. Phản bội ứng oxi hóa không trả toàn:

- tạo nên thành ancol đa chức tất cả 2 đội -OH hoặc đứt mạch C khu vực nối đôi tạo thành anđehit hoặc axit.

Ví dụ:

3C2H4+ 2KMnO4+ 4H2O→3C2H4(OH)2+ 2KOH + 2MnO2

Tổng quát:

3CnH2n+ 2KMnO4+ 4H2O→3CnH2n(OH)2+ 2KOH + 2MnO2

* thừa nhận xét:Anken làm mất màu hỗn hợp thuốc tím nên có thể dùng hỗn hợp thuốc tím để nhận ra anken.

- riêng biệt CH2=CH2còn có phản ứng oxi hóa không trọn vẹn tạo CH3CHO.

CH2=CH2+ 1/2O2→CH3CHO (PdCl2, CuCl2, t0)

b.Phản ứng cháy:

- Phương trình tổng quát:

CnH2n+ 3n/2O2→nCO2+ nH2O

- Đặc điểm phản ứng đốt cháy anken: nCO2= nH2O.

II. Điều chế

1. Điều chế trong chống thí nghiệm

- tách bóc nước từ ancol etylic:

C2H5OH→C2H4+ H2O (H2SO4đặc, ≥1700C)

Tổng quát:

CnH2n+1OH→CnH2n+ H2O (H2SO4đặc, ≥1700C)

2. Điều chế vào công nghiệp

-Thu từ nguồn khí bào chế dầu mỏ.

- bóc tách H2khỏi ankan:

CnH2n+2→CnH2n+ H­2(Fe, t0)

- bóc HX từ bỏ dẫn xuất CnH2n+1X:

CnH2n+1X + NaOH→CnH2n+ NaX + H2O (ancol)

(trong 2 phản nghịch ứng tách bóc này cần chú ý quy tắc bóc tách Zaixep để xác định sản phẩm chính: -OH với -X được ưu tiên bóc cùng nguyên tử H của C bậc cao).

- bóc X2từ dẫn xuất đihalogen (2 nguyên tử halogen gắn với 2 nguyên tử C nằm bên nhau):

CnH2nX2+ Zn→CnH2n+ ZnBr2(t0)

- cùng H2có xúc tác Pd/PbCO3vào ankin hoặc ankađien:

CnH2n-2+ H2→CnH2n

III. Ứng dụng

*

- dùng để làm sản xuất rượu, những dẫn xuất halogen và các chất khác.

- Để trùng phù hợp polime: polietilen, poliprpilen.

Xem thêm: Phương Pháp Tính Khoảng Cách Từ 1 Điểm Đến 1 Mặt Phẳng Trong Không Gian Có Vd

- Etilen còn được sử dụng làm trái mau chín.

Trung trung khu luyện thi, thầy giáo - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ ngay VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN chi TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC