tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Các ước nguyên của -15 : - 1; 1; -3; 3; -5; 5; 15; -15

Năm bội nguyên âm của 14 : -28; -56; -84; - 60; -140 

( 5 bội nguyên của 4 bạn có thể chọn những số khác nha )


*

a) Tìm những ước nguyên của 7

b) Tìm những ước nguyên của 20 

c) tra cứu 5 bội nguyên âm của 6

Làm ơn góp mk nha. Mk cảm ơn nhìu

 


Câu 52: vào các xác định sau xác minh nào ĐÚNG?

A.7 là bội của 3 B.4 là ước của -8

C.3 là mong của 5. D.1 là bội của toàn bộ các số nguyên


Cho tập thích hợp M= < -5 ; -7 ; 0 ; 9 ; 12 ; -48 ; -6 ; 12 >a, Viết tập đúng theo A những số nguyên âm theo lắp thêm tự từ bé dại đến lớn b, Viết tập đúng theo B những số là số đối của tập đúng theo M c, Viết tập đúng theo C những số là bội của 4 

d, Viết tập hợp D những số là cầu của 48 


Câu 1: Các số là bội của 3 là: 0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24; 27; 30; 33; 36; 39; 42; 45;48;51;54;57;....

Bạn đang xem: Ước nguyên âm lớn nhất của 13

Các số là mong của 54 là: 1;2;3;6;9;18;27;54.

Các số vừa là bội của 3 vừa là ước của 54 là: 3;6;9;18;27;54

Vậy bao gồm 6 số vừa là bội của 3 vừa là mong của 54

Câu 2: 180 = 22 x 32 x5

Số mong 180 là: 3 x 3 x 2= 18 ước.

Các ước nguyên tố của 180 là: 2;3;5;15 có 4 ước.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý Bài 8 Lớp 11, Lý Thuyết Vật Lý 11: Bài 8

Số cầu ko yếu tắc của 180 là: 18 - 4 = 14 ước.

Câu 3: ba số nguyên tố có tổng là 106 -1 số chẵn đề xuất trong tổng này có 1 số hạng là 2. Vậy tổng 2 số tê là 104 = 101+3 yêu cầu số nguyên tố lớn nhất thỏa mãn có thể là 101

 


Lớp 6 Toán
0
0

Bài 2 : a)Tìm các Bội to hơn -40 và nhỏ hơn 100 của 8

b)Tìm các Bội to hơn -35 và nhỏ dại hơn 10 của 5

Bài 3 : Tìm những số nguyên n để:

3n - 5 phân chia hết đến n-3

Bài 4 : search sô nguyên x vừa là ước của -72 vừa là bội của 18


Lớp 6 Toán
1
0

​Câu hỏi 1:

(-4).(-25).(-5).(-20) = 

Câu hỏi 2:

Số nguyên âm lớn nhất là bội của 4 và 6 là 

Câu hỏi 3:

Tìm x biết 9 - x = - 11. Trả lời:x = 

Câu hỏi 4:

Cho a và b là hai số nguyên dương nguyên tố cùng nhau. Tập hợp các ước tầm thường là số nguyên của a và b là . (Nhập những giá trị theo sản phẩm tự tăng dần,cách nhau vì dấu ";")

Câu hỏi 5:

Biết a;b là những số nguyên cùng a - b = 5.Khi kia A = 3b - 3a + 1= 

Câu hỏi 6:

Có bao nhiêu số nguyên âm là bội của 5 và lớn hơn -99. Trả lời:Có số​


Lớp 6 Toán
0
0

a)tìm tứ bội của -5,trong đó gồm cả bội âm

b) tìm tất cả các ước của -15

 

 


Lớp 6 Toán
3
1

4

a, tìm những ước của -6

b, kiếm tìm 6 bội của 9 là số nguyên âm

c, search n thuộc Z làm sao để cho 3 phân chia hết cho (2n+1)

help chiều nay mik phải òi T-T


Lớp 6 Toán
3
0

Lớp học tập trực đường

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

Ngữ Văn 6- Cô Thảo KHTN 6- Cô Quyên, cô mùi hương Toán 6- Thầy Đô

Khoá học trên OLM (olm.vn)