Đều là "used to", vậy ba kết cấu used to,get used to với be used to không giống nhau như cầm nào?Cùng tìm câu vấn đáp trong bài tổng phù hợp này để việc luyện thi TOEIC của người tiêu dùng đạt công dụng tốt nhất nhé!

ÔN THI TOEIC - THAM KHẢO NGAY:KHÓA HỌC THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG TOEIC

Giải thích chi tiết phân biệtused to, get used to với be used to.

Bạn đang xem: Used to và be used to

1. USED khổng lồ + V: ĐÃ TỪNG

1.1.Diễn tả một thói quentrong vượt khứ.

- Cấu trúc:Used khổng lồ + V diễn tảmột thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong thừa khứ mà hiện thời không còn nữa.

- Ví dụ:

+Weused tolive there when I was a child.

(Chúng tôi đã từng sống ở kia khi tôi còn là 1 trong đứa trẻ.)

1.2. Diễn đạt trạng thái trong vượt khứ

-Cấu trúc:Used to+ V còn biểu lộ một chứng trạng trong vượt khứnhưngbây tiếng khôngtồntạinữa được miêu tả bằng một số trong những động từ bỏ như: have, belive, know, like.

- Ví dụ:

+Iused tolikeThe Beatles but now I never listen to them.

(Tôi đã có lần thích nhóm The Beatles nhưng bây giờ tôi không hề nghe nhạc của họ nữa.)

*

2. BE USED to +VING / NOUN: ĐÃ thân quen VỚI

*

- Cấu trúcBe used khổng lồ + Ving / N:Nghĩa là bạn đã từng có lần làm việc gì đấy rất các lần hoặc đã có kinh nghiệm tay nghề với bài toán đó rồi, vì chưng vậy nó không còn lạ lẫm, mới lạ hay khó khăn gì với các bạn nữa)

- Ví dụ:

+I amused khổng lồ gettingup early in the morning.

(Tôi đang quen với vấn đề dậy mau chóng vào buổi sáng.)

+ I am notused to the new systemin the factory yet.

(Tôi vẫn chưa quen với hệ thống mới ở nhà máy.)

TÌM HIỂU THÊM CÁC THÔNG TIN VỀ VIỆC:THI THỬ TOEIC

3. GET USED to + VING / NOUN: DẦN quen VỚI

-Get used tokết hợp với Ving hoặc cụm danh từmang ý nghĩa: sự việc nào đóđang dầntrở nên rất gần gũi với bạn.

- Ví dụ:

+She has started working nights and is stillgetting used khổng lồ sleepingduring the day.

(Cô ấy bắt đầu làm bài toán vào đêm hôm và dần dần quen với câu hỏi ngủ suốt ngày.)

+I gotused lớn gettingup early in the morning.

(Tôi đang quen dần dần với việc dậy nhanh chóng buổi sáng.)

*

BÀI TẬP : Sử dụng kiến thức ở trên để xong xuôi các câu sau

1. European drivers find it difficult khổng lồ _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to lớn school there, but now it"s a factory.

3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they do things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going to lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went khổng lồ discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

Xem thêm: Từ Bất Khuất Trung Hậu Thuộc Loại Từ, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Ngữ Văn 7 Tiếng Việt Học Kì 1

10. When Max went to lớn live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very open minded person.