D.

Bạn đang xem: Vai trò của lực lạ bên trong nguồn điện là

làm các điện tích dương dịch chuyên ngược chiều điện trường bên trongnguồn điện


*

*

*

*

*

Dòng điện không đổi. Nguồn điện

I. Dòng điện

+ Dòng điện là dòng chuyển động có hướng của các điện tích.+ Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron tự do.+ Qui ước chiều dòng điện là chiều chuyển động của các diện tích dương (ngược với chiều chuyển động của các điện tích âm).+ Các tác dụng của dòng điện: Tác dụng từ, tác dụng nhiệt, tác dụng hoá học, tác dụng cơ học, sinh lí, …+ Cường độ dòng điện cho biết mức độ mạnh yếu của dòng điện. Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế. Đơn vị cường độ dòng điện là ampe (A).

II. Cường độ dòng điện. Dòng điện không đổi

1. Cường độ dòng điện

Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện. Nó được xác định bằng thương số của điện lượng Dq dịch chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong khoảng thời gian Dt và khoảng thời gian đó.


2. Dòng điện không đổi

- Dòng điện không đổi là dòng điện có chiều và cường độ không đổi theo thời gian.

- Cường độ dòng điện của dòng điện không đổi:

3. Đơn vị của cường độ dòng điện và của điện lượng

- Đơn vị của cường độ dòng điện trong hệ SI là ampe (A).


- Đơn vị của điện lượng là culông (C).

1C = 1A.1s

III. Nguồn điện

+ Nguồn điện duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nó.

+ Lực lạ bên trong nguồn điện: Là những lực mà bản chất không phải là lực điện. Tác dụng của lực lạ là tách và chuyển electron hoặc ion dương ra khỏi mỗi cực, tạo thành cực âm (thừa nhiều electron) và cực dương (thiếu hoặc thừa ít electron) do đó duy trì được hiệu điện thế giữa hai cực của nó.

IV. Suất điện động của nguồn điện

1. Suất điện động của nguồn điện

a) Định nghĩa

Suất điện động E của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện và được đo bằng thương số giữa công A của lực lạ thực hiện khi dịch chuyển một điện tích dương q ngược chiều điện trường và độ lớn của điện tích đó.


b) Đơn vị

- Đơn vị của suất điện động trong hệ SI là vôn (V).

- Suất điện động của nguồn điện có giá trị bằng hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi mạch ngoài hở.

- Mỗi nguồn điện có một điện trở gọi là điện trở trong của nguồn điện.

Dạng Bài Tập

Dạng 1: Xác định dòng điện trong một đoạn mạch theo công thức định nghĩa.

Sử dụng công thức hoặc

Dạng 2: tính công của lực lạ, điện lượng chạy qua nguồn điện hoặc công suất nguồn


Trong nguồn điện lực lạ có tác dụng

A.

làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn điện.


B.

làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện.

C.

làm dịch chuyển các điện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện.

D.

làm dịch chuyển các điện tích âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện.


A.làm dịch chuyển các điện tích âm ngược chiều điện trường trong nguồn điện.

B.làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực dương của nguồn điện sang cực âm của nguồn điện.

C.làm dịch chuyển các điện tích dương theo chiều điện trường trong nguồn điện.

D.làm dịch chuyển các điện tích dương từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện.

Đáp án chính xác

Giải thích: Đáp án DTrong nguồn điện, lực lạ có tác dụng, làm dịch chuyển các điện tích dương ngược chiều điện trường, tức là từ cực âm của nguồn điện sang cực dương của nguồn điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Các lực lạ bên trong nguồn điện không có tác dụng

Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với

Đơn vị của suất điện động là

Cường độ dòng điện không đổi được xác định bằng công thức nào sau đây?

Pin nhiệt điện gồm

Dòng điện không đổi là dòng điện có

Chọn câu đúng nhất. Điều kiện để có dòng điện

Bên trong nguồn điện

Phát biểu nào sai? Nguồn điện có tác dụng.

Xem thêm: Cách Tạo Bảng Ở Word 2010 Đơn Giản Nhất, Định Dạng Bảng

Công của dòng điện có đơn vị là

Đơn vị của cường độ dòng điện, suất điện động, điện lượng lần lượt là.

Pin là nguồn điện hóa học có cấu tạo gồm hai điện cực nhúng vào dung dịch điện phân. Hai điện cực đó

Điểm khác nhau chủ yếu giữa acquy và pin Vôn ta là

Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r, điện trở ngoài R. Biểu thức định luật ôm cho toàn mạch là