Lý thuyết vật lý 10 bài 23. Động lượng. Định phép tắc bảo toàn rượu cồn lượng

I. ĐỘNG LƯỢNG

1. Xung lượng của lực

Khi một lực 

*
chức năng lên một vật trong tầm thời gian Δt thì tích 
*
Δt được khái niệm là xung lượng của lực 
*
trong tầm thời gian Δt (với đưa thiết 
*
không thay đổi trong khoảng thời hạn tác dụng Δt).

Bạn đang xem: Vật lí 10 bài 23

Đơn vị xung lượng của lực là niutơn giây (kí hiệu N.s).

2. Động lượng

*

Động lượng của một thứ khối lượng mm đang hoạt động với vận tốc 

*
là đại lượng được khẳng định bởi công thức:

*

Động lượng là một trong những vectơ cùng hướng với tốc độ của vật. Đơn vị cồn lượng là kilôgam mét trên giây (kí hiệu kg.m/s).

Độ biến chuyển thiên hễ lượng của một vật dụng trong một khoảng thời hạn nào đó bởi xung lượng của tổng những lực tính năng lên đồ vật trong khoảng thời gian đó.

II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

1. Hệ xa lánh

Một hệ nhiều vật được điện thoại tư vấn là xa lánh khi không có ngoại lực chức năng lên hệ hoặc nếu bao gồm thì những ngoại lực ấy cân đối nhau. Trong một hệ cô lập, chỉ có các nội lực tác động giữa những vật. Những nội lực này theo định hình thức III Newton trực đối nhau từng đôi một.

2. Định nguyên tắc bảo toàn đụng lượng của hệ cô lập

*

Động lượng của một hệ cô lập là một trong đại lượng bảo toàn.

*

3. Va chạm mềm

*

Va va của nhị vật m1,m2 được hotline là va chạm mềm.

Xem thêm: " Car Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? Car Là Gì, Nghĩa Của Từ Car

4. Hoạt động bằng phản nghịch lực

*

Nếu xem tên lửa là một trong những hệ xa lánh (trong khoảng không vũ trụ, xa các thiên thể) thì hễ lượng của hệ được bảo toàn:

*

Như vậy, những con tàu vũ trụ, thương hiệu lửa,... Hoàn toàn có thể bay trong khoảng không gian vũ trụ, không nhờ vào môi trường bên phía ngoài là ko khí giỏi là chân không.