*

*

Lý thuyết vật lý 11 bài bác 11. Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch

I. Những chú ý trong phương pháp giải

- Toàn mạch là mạch điện gồm một nguồn điện bao gồm suất điện động E và điện trở trong r, hoặc gồm nhiều nguồn điện được ghép thành bộ nguồn có suất điện động Eb, điện trở vào rb và mạch quanh đó gồm những điện trở. Cần phải nhận dạng một số loại bộ nguồn và vận dụng công thức tương ứng để tính suất điện động với điện trở trong của bộ nguồn.

Bạn đang xem: Vật lí 11 bài 11

- Mạch ngoại trừ của toàn mạch gồm thể là các điện trở hoặc các vật dẫn được đánh giá như các điện trở (ví dụ như những bóng đèn dây tóc) nối liền hai rất của nguồn điện. Cần phải nhận dạng cùng phân tích xem những điện trở này được mắc cùng nhau như thế làm sao (nối tiếp hay tuy vậy song). Tự đó áp dụng định luật Ôm đối cùng với từng nhiều loại đoạn mạch tương ứng cũng giống như tính điện trở tương tự của mỗi đoạn mạch và của mạch ngoài.

- Áp dụng định luật Ôm đối cùng với toàn mạch để tính cường độ dòng điện mạch chính, suất điện động của nguồn điện xuất xắc của bộ nguồn, hiệu điện thế mạch ngoài, công với công suất của nguồn điện, điện năng tiêu tốn của một đoạn mạch, … cơ mà đề bài bác yêu cầu.

- những công thức cần sử dụng:

*
E = I(RN+r)E = I(RN+r) U = IRN = E−IrU = IRN = E−Ir Ang = EItAng = EIt Png= EIPng = EI A= UItA= UIt P= UIP =UI

II. Bài xích tập ví dụ

1. Bài bác tập 1

- Một mạch điện bao gồm sơ đồ như hình vẽ, trong số ấy nguồn điện gồm suất điện động E = 6 V và có điện trở vào r = 2Ω, những điện trở R1= 5Ω, R2 = 10Ω và R3= 3 Ω.

*

a) Tính điện trở RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ mẫu điện I chạy qua nguồn điện và hiệu điện thế mạch ngoài U.

c) Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1.

Hướng dẫn giải

a) Điện trở mạch ngoài là RN = 18 Ω.

b) Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, tính được cái điện mạch chủ yếu chạy qua nguồn điện

đương của mạch ngoại trừ này là I = 0,3 A.

Từ kia tính được hiệu điện thế mạch quanh đó là U = 5,4 V.

c) Áp dụng định luật Ôm, tính được U1 = 1,5 V.

2. Bài xích tập 2

- Một mạch điện gồm sơ đồ như hình vẽ, trong những số đó nguồn điện có suất điện động E = 12,5 V và có điện trở vào r = 0,4 Ω; bóng đèn Đ1 có ghi số 12V – 6W ; đèn điện Đ2 loại 6 V – 4,5 W; Rb là một biến trở.

*

a) chứng tỏ rằng khi điều chỉnh biến trở Rb có trị số là 8 Ω thì những đèn Đ1 và Đ2 sáng bình thường.

b) Tính công suất Png và hiệu suất H của nguồn điện khi đó.

Hướng dẫn giải

a) Để các đèn sáng thông thường thì hiệu điện thế mạch ngoài bắt buộc là U= 12 V. Áp dụng định luật Ôm, ta kiếm được dòng điện chạy qua nguồn điện tất cả cường độ I = 1,25 A.

Từ đó suy ra dòng điện chạy qua mỗi đèn có cường độ đúng bằng cường độ định nút I1 = 0,5 A; I2 = 0,75 A. Vậy những đèn sáng bình thường.

b) Công suất của nguồn điện khi ấy là Png=15,625 W.

Hiệu suất là H = 0,96 = 96%.

3. Bài tập 3

- có tám nguồn điện cùng nhiều loại với thuộc suất điện động E = 1,5 V và điện trở vào r = 1 Ω. Mắc những nguồn này thành bộ nguồn hỗn thích hợp đối xứng gồm nhì dãy tuy vậy song để thắp sáng bóng loáng đèn các loại 6V – 6W.

Coi rằng trơn đèn có điện trở như những lúc sáng bình thường.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện bí mật gồm bộ nguồn và bóng đèn mạch ngoài.

b) Tính cường độ I của chiếc điện thực thụ chạy qua đèn điện và công suất điện phường của đèn điện khi đó.

c) Tính công suất Pb của bộ nguồn, công suất Pi của mỗi nguồn trong bộ nguồn cùng hiệu điện thế Ui giữa hai cực của mỗi nguồn đó.

Hướng dẫn giải

a) Vẽ sơ đồ mạch điện như đề bài yêu cầu.

b) Áp dụng định luật Ôm đến toàn mạch, ta tính được: I = 0,75 A; p. = 3,375 W.

Xem thêm: Lý Lẽ Của Trái Tim Có Những Quy Luật Riêng Mà Lý Trí Không Thể Hiểu Nổi

c) Áp dụng những công thức phù hợp, tính được:

Pb = 4,5 W; Pi = 0,5625 W; Ui = 1,125 V.