Bài có đáp án. Câu hỏi và bài xích tập trắc nghiệm học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài trắc nghiệm, gồm phần xem công dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1: trước khi đo độ nhiều năm của một vật, rất cần được ước lượng độ dài đề xuất đo để

A. CHọn nguyên lý đo ưa thích hợpB. Lựa chọn thước đo thích hợpC. Đo chiều dài cho bao gồm xácD. Tất cả cách để mắt mang lại đúng cách

Câu 2: Một các bạn dùng thước đo độ cao của một chiếc cốc hình trụ. Công dụng đo là 10,4cm. ĐCNN của thước có mức giá trị nào trong những giá trị sau

A. 2mmB.1cmC.10dmD.1m

Câu 3: trong các các thước bên dưới đây, thước nào thích hợp nhất nhằm đo độ dài sân ngôi trường em

A.Thước thẳng bao gồm GHĐ 1m cùng ĐCNN 1mmB. Thước cuộn tất cả GHĐ 5m với ĐCNN 5mmC.Thước dây tất cả GHĐ 150cm với ĐCNN 1mmD.Thước thẳng có GHĐ 1m với ĐCNN 1cm

Câu 4:Điền số đam mê hợp: 6,5km = ........ M = ......... Dm

A. 6500; 65000B. 65000; 650000C. 650; 6500D. 65000; 650

Câu 5: Một cái bàn có chiều dài to hơn 0,5m và bé dại hơn 1m . Dùng thước nào dưới đây để đo chiều nhiều năm của bàn là thuận lợi nhất và đúng chuẩn nhất?

A. Thước bao gồm GHĐ là 1m cùng ĐCNN là 1mmB. Thước gồm GHĐ là 20cm cùng ĐCNN là 1mmC. Thước tất cả GHĐ là 0,5m và ĐCNN là 1cmD. Thước tất cả GHĐ là 1m và ĐCNN là 1cm

Câu 6: Đơn vị đo độ dài hợp pháp hay sử dụng ở việt nam là:

A. Đềximét (dm)B. Mét (m)C. Xentimét (cm)D. Milimét (mm)

Câu 7: Hãy cho biết thêm GHĐ với ĐCNN của thước dùng để kẻ trong hình sau đây.

Bạn đang xem: Vật lý 6 bài 1

*

A. GHĐ = 30 cm; ĐCNN = 1mmB. GHĐ = 20cm; ĐCNN = 10mmC. GHĐ = 10cm; ĐCNN = 0,1mmD. GHĐ = 15cm; ĐCNN = 1cm

Câu 8: giới hạn đo (GHĐ) của thước là:

A. Độ dài lớn số 1 ghi trên thước.B. Độ dài nhỏ nhất ghi trên thước.C. Độ nhiều năm giữa 2 vun chia liên tiếp trên thước.D. Độ nhiều năm giữa 2 gạch chia bé dại nhất trên thước.

Câu 9: trong những các thước bên dưới đây, thước nào phù hợp nhất nhằm đo độ nhiều năm sân trường em?

A. Thước thẳng tất cả GHĐ 1m với ĐCNN 1mm.B. Thước cuộn bao gồm GHĐ 5m với ĐCNN 5mm.C. Thước dây có GHĐ 150cm cùng ĐCNN 1mm.D. Thước thẳng tất cả GHĐ 1m và ĐCNN 1cm.

Câu 10: chọn thước đo phù hợp để đo bề dày cuốn thiết bị lí 6:

A. Thước thẳng bao gồm GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cmB. Thước dây bao gồm GHĐ 1m với ĐCNN 0,5cmC. Thựớc kẻ có GHĐ 20cm cùng ĐCNN 1mmD. Thước dây gồm GHĐ 1m cùng ĐCNN 5cm

Câu 11:Chọn thước đo thích hợp để đo chu vi miệng cốc

A. Thước thẳng có GHĐ 1,5m và ĐCNN 1cmB. Thước dây tất cả GHĐ 1m cùng ĐCNN 0,5cmC. Thựớc kẻ có GHĐ 20cm cùng ĐCNN 1mmD. Thựớc kẻ có GHĐ 2m với ĐCNN 1cm

Câu 12: Hãy xác minh GHĐ cùng ĐCNN của thước vào hình

*

A. GHĐ là 10cm với ĐCNN 1mmB. GHĐ là 20cm cùng ĐCNN 1cmC. GHĐ là 100cm cùng ĐCNN 1cmD. GHĐ là 10cm với ĐCNN 0,5cm

Câu 13: Chọn phương pháp SAI. Người ta áp dụng dơn vị đo độ dài là

A. MétB. KilômétC. Mét khốiD. Đềximét

Câu 14: trước khi đo độ nhiều năm của một vật, càn nên ước lượng độ dài đề nghị đo để

A. Chọn chính sách đo mê say hợp.B. Chọn thước đo thích hợp.C. Đo chiều lâu năm cho bao gồm xác.D.

Xem thêm: Công Của Lực Điện Tác Dụng Lên Q, Công Của Các Lực Tác Dụng Khi Điện Tích Di Chuyển

Gồm cách đặt mắt mang lại đúng cách.