Bài 1 mở đầu Lý 8: Giải bài C1 trang 4; C2, C3, C4 ,C5, C6 , C7, C8 trang 5; C9, C10, C11 trang 6 SGK Lý 8: Chuyển động cơ học.

Bạn đang xem: Vật lý 8 bài 1 c11

1. Làm thế nào để biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời… đang chuyển động hay đứng yên.

So sánh vị trí của ô tô, thuyền, đám mây với một vật nào đó đứng yên bên đường, bên bờ sông.

2. Hãy tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.

HS tự chọn vật mốc và xét chuyển động của vật khác so với vật mốc đó.

3. Khi nào vật được coi là đứng yên ? Hãy tìm ví dụ về vật đứng yên, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.

Vật không thay đổi vị trí đối với một vật khác được chọn làm mốc thì được coi là đứng yên.

Ví dụ : Người ngồi trên đoàn tàu đang chuyển động, vị trí của người trên tàu không đổi nên so với tàu thì người ở trạng thái đứng yên.

4. So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

So với nhà ga thì hành khách đang chuyển động vì vị trí của người này thay đổi so với nhà ga.


Quảng cáo


5. So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?

So với toa tàu thì hành khách đang đứng yên vì vị trí của hành khách so với toa tàu là không đổi.

6.Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống của các nhận xét sau đây :

Vật thể có thể là chuyển động …..(1)….. nhưng lại là….(2)….. đối với vật khác.

Đáp án: (1) đối với vật này; (2) đứng yên.

7. Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận xét trên.


Quảng cáo


Hành khách chuyển động so với nhà ga nhưng lại đứng yên so với toa tàu.

8. Hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài : Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây. Như vậy có phải mặt trời chuyển động còn trái đất đứng yên không ?

Mặt trời thay đổi vị trí so với một điểm mốc gắn với Trái Đất, vì vậy có thể coi mặt trời chuyển động khi lấy mốc là Trái Đất.

9. Hãy nêu thêm ví dụ về chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn thường gặp trong đời sống.

Chuyển động thẳng của một ôtô trên đoạn đường thẳng; chuyển động cong của quả cầu lông, chuyển động tròn của toa xe, của đu quay ở công viên nước Hồ Tây.

10. Mỗi vật trong hình 1.4 chuyển động so với vật nào, đứng yên so với vật nào ?

Đáp án:

Ôtô : Đứng yên so với người lái xe, chuyển động so với người đứng bên đường và cột điện.

Người lái xe : Đứng yên so với ôtô, chuyển động so với người bên đường và cột điện.

Người đứng bên đường : Đứng yên so với cột điện, chuyển động so với ô tô và người lái xe.

Cột điện : Đứng yên so với người đứng bên đường, chuyển động so với ô tô và người lái xe.

Bài C11. Có người nói :” Khi khoảng cách từ vật tới mốc không thay đổi thì vật đứng yên so với vật mốc”. Theo em,nói như thế có phải lúc nào cũng đúng không ? Hãy tìm ví dụ minh họa cho lập luận của mình.

Xem thêm: Bài Soạn Hoàng Lê Nhất Thống Chí Ngắn Nhất Thống Chí, Soạn Bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí

*
: Khoảng cách từ vật tới vật mốc không thay đổi thì vật đứng yên, nói như vậy không phải lúc nào cũng đúng. Có trường hợp sai, ví dụ vật chuyển động tròn quanh vật làm mốc như trường hợp chuyển động của đầu cánh quạt máy (lấy mốc là trục quay của cánh quạt). Trường hợp này tuy khoảng cách từ đầu cánh quạt tới trục quay là không đổi, nhưng cánh quạt vẫn chuyển động quanh trục quay.