*

Lý thuyết Vật lý 10: Bài 9. Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC

1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

Bạn đang xem: Vật lý lớp 10 bài 9

2. Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.

3. Đường thẳng mang vectơ lực là giá của lực. Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

*

4. Đơn vị của lục là Newton (N)

II. TỔNG HỢP LỰC

1. Thí nghiệm

*

2. Định nghĩa  

Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

Lực thay thế này được gọi là hợp lực.

3. Quy tắc hình bình hành


Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điếm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

*

*

III. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng 0.

*

IV. PHÂN TÍCH LỰC

*

Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

Phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy phải tuần theo quy tắc hình bình hành.

Xem thêm: Cách Giải Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn, Giải Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

Chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương nào thì mới phân tích lực theo hai phương ấy.

 


Tải về
Tham khảo các bài học khác
Loạt bài Lớp 10 hay nhất
xemthêm

Trang Web chia sẻ tài liệu, lời giải miễn phí.


Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật*

Đặt câu hỏi