Tóm tắt kim chỉ nan bằng Sơ đồ tư duy đồ lí 6 bài xích 3 hay nhất. Hệ thống kiến thức đồ lí 6 bài xích 3: Đo thể tích hóa học lỏng Lập sơ đồ tư duy và bài bác tập trắc nghiệm

Sơ đồ tứ duy đồ dùng lí 6 bài bác 3: Đo thể tích chất lỏng

*

Trắc nghiệm trang bị lí 6 bài 3: Đo thể tích hóa học lỏng


Bài 1: Giới hạn đo của bình chia độ là:

A. Giá bán trị lớn số 1 ghi bên trên bình.

Bạn đang xem: Vật lý lớp 6 bài 3

B. Quý hiếm giữa nhị vạch chia ghi trên bình.

C. Thể tích chất lỏng cơ mà bình đo được.

D. Giá trị giữa hai gạch chia liên tục ghi trên bình.

Đáp án A

Giới hạn đo của bình phân chia độ là giá bán trị lớn số 1 ghi trên bình.

Bài 2: Đơn vị đo thể tích hay được dùng là:

A. Mét (m)

B. Kilôgam (kg)

C. Mét khối (m3) và lít (l)

D. Mét vuông (m2)

Đáp án C

Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m3) và lít (l)

Bài 3: Khi đo thể tích chất lỏng cần:

A. Đặt bình chia độ nằm ngang.

B. Đặt ánh mắt ngang với độ dài mực hóa học lỏng trong bình.

C. Đặt ánh mắt xiên với chiều cao mực hóa học lỏng trong bình.

D. Đặt mắt nhìn vuông góc với chiều cao mực chất lỏng trong bình.

Đáp án B

Khi đo thể tích hóa học lỏng cần đặt góc nhìn ngang với chiều cao mực hóa học lỏng trong bình 

Bài 4: Điền vào chỗ trống: 150 ml = …….. M3 = …….

A. 0,00015 m3; 0,15

B. 0,00015 m3; 0,015

C. 0,000015 m3; 0,15

D. 0,0015 m3; 0,015

Đáp án A

150 ml = 0,00015 m3 = 0,15

Bài 5: bạn ta đo thể tích hóa học lỏng bởi bình phân tách độ tất cả ĐCNN là 0,5 cm3. Hãy chỉ ra công dụng đúng trong những trường vừa lòng dưới đây?

A. V1 = 22,3 cm3

B. V2 = 22,50 cm3

C. V3 = 22,5 cm3

D. V4 = 22 cm3


Đáp án C

Thể tích đo được nên là bội số của 0,5 cm3 và phần thập phân cần lấy một chữ số

Bài 6: Trên một hộp sữa tươi tất cả ghi 200 ml. Số lượng đó mang đến biết:

A. Thể tích của vỏ hộp sữa là 200 ml.

B. Thể tích sữa trong vỏ hộp là 200 ml

C. Khối lượng của hộp sữa

D. Cân nặng sữa trong hộp

Đáp án B

Hộp sữa tươi tất cả ghi 200 ml cho biết thêm thể tích sữa trong vỏ hộp là 200 ml 

Bài 7: Để đo thể tích của một hóa học lỏng còn ngay gần đầy chai 1 lít, trong những bình phân chia độ đã mang đến sau đây, bình phân chia độ như thế nào là tương xứng nhất?

A. Bình 100 ml và có vạch chia tới 1 ml.

B. Bình 500 ml và gồm vạch chia tới 5 ml.

C. Bình 1000 ml và tất cả vạch chia tới 5 ml.

D. Bình 2000 ml và có vạch chia tới 10 ml.

Xem thêm: Ninh Bình: Giáo Viên Mầm Non Bỏ Việc, Trường Học Lo Lắng, Phòng Gd&Đt Gia Viễn

Đáp án C

Để đo thể tích của một chất lỏng còn sát đầy chai 1 lít lựa chọn bình 1000 ml và gồm vạch phân tách tới 5 ml là tương xứng nhất.

Bài 8: Một người chào bán dầu chỉ có một chiếc ca 0,5 lít và một cái ca 1 lít. Bạn đó chỉ bán tốt dầu cho quý khách nào sau đây?

A. Người sử dụng cần cài đặt 1,4 lít

B. Quý khách hàng cần sở hữu 3,5 lít

C. Người sử dụng cần cài đặt 2,7 lít

D. Quý khách hàng cần download 3,2 lít

Đáp án B

Người kia chỉ bán tốt dầu cho quý khách hàng cần thiết lập 3,5 lít

Bài 9: Cho một bình sữa như hình vẽ. Giới hạn đo cùng độ chia bé dại nhất của bình theo thứ tự là: