Vật lí 9 bài xích 17 giúp các em học sinh lớp 9 gấp rút biết giải pháp giải những Bài tập áp dụng định phương tiện Jun - Lenxo trang 47, 48.

Bạn đang xem: Vật lý lớp 9 bài 17

Việc giải bài tập trang bị lí 9 bài bác 17 trước khi đến lớp các em hối hả nắm vững kỹ năng hôm sau ngơi nghỉ trên lớp đang học gì, phát âm sơ qua về câu chữ học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học viên của mình. Vậy sau đó là nội dung cụ thể tài liệu, mời chúng ta cùng tham khảo tại đây.


Bài tập áp dụng định chế độ Jun - Lenxo

Câu 1

Một bếp điện hoạt động bình thường có năng lượng điện trở R = 80Ω với cường độ cái điện qua phòng bếp khi chính là I = 2,5 A


a.Tính nhiệt độ lượng mà nhà bếp tỏa ra trong một s

b.Dùng bếp điện trên để đung nóng 1,5l nước bao gồm nhiệt độ ban đầu là 25o C thì thời hạn đun nước là trăng tròn phút. Coi rằng nhiệt lượng cung cấp để lun sôi nước là bao gồm ích, tính năng suất của bếp. Cho biết nhiệt dung riêng biệt của nước là c = 4200 J/kg.K.

c.Mỗi ngày sử dụng bếp từ này 3 giờ. Tính tiền điện buộc phải trả cho việc sử dụng bếp từ đó vào 30 ngày, giả dụ giá 1 kWh.h là 700 đồng

Tóm tắt:

R = 80Ω; I = 2,5A

a) Q = ?

b) V = 1,5 lít ↔ m = 1,5kg; t0º = 25ºC, nước sôi: lớn = 100ºC, c = 4200J/kg.K, t = đôi mươi phút = 1200s;

Hiệu suất H = ?

c) t = 3.30 = 90h; 700đ/kW.h; chi phí = ?đồng

Gợi ý giải đáp

a) nhiệt độ lượng do nhà bếp tỏa ra trong 1 giây là:

Q = R.I2 .t1 = 80.(2,5)2.1 = 500J

b) nhiệt lượng quan trọng để hâm nóng nước là:

Qích = Qi = m.c.Δt = 1,5.4200.(100º - 25º) = 472500J

Nhiệt lượng do phòng bếp tỏa ra là:

Qtp = R.I2 .t = 80.(2,5)2.1200 = 600000J

Hiệu suất của nhà bếp là:

*


c) Điện năng áp dụng trong 30 ngày là:

A = P.t = I2.R. T = (2,5)2 .80.90h = 45000W.h = 45kW.h

Tiền điện bắt buộc trả là:

Tiền = 700.45 = 31500 đồng

Câu 2

Một ấm điện tất cả ghi 220V - 1000W được thực hiện với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2l nước từ nhiệt độ độ ban đầu 20oC. Công suất của ấm là 90%, trong đó nhiệt lượng hỗ trợ để hâm nóng nước được coi là có ích.

a. Tính nhiệt độ lượng cần hỗ trợ để đun sôi lượng nước trên, biết nhiệt dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg.K.

b. Tính sức nóng lượng mà nóng điện đang tỏa ra khi đó.

c. Tính thời gian đun sôi lượng nước trên.

Tóm tắt:

Uđm = 220V; Pđm = 1000W = 1kW; U = 220V; T0 = 20ºC, nước sôi T = 100ºC

Hiệu suất H = 90%

a) c = 4200 J/kg.K; Qi = ?

b) Qấm = Q = ?

c) t = ?

Gợi ý đáp án 

a) nhiệt độ lượng cần cung cấp để đung nóng lượng nước bên trên là:

Q = cm(t2 – t1) = 4200.2.(100-20) = 672000 J.

b) Với hiệu suất của ấm là 90% thì nhiệt độ lượng phòng bếp tỏa ra là:

QTP = Q/H = 672000 / 90% = 746700 J.

c) thời gian cần để đun sôi lượng nước trên là:

t = A/P = QTP / P= 746700 /1000 = 746,7 (s)

Câu 3

Đường dây dẫn từ mạng điện thông thường tới một gia đình có chiều dài tổng cộng là 40m và gồm lõi đồng với huyết diện là 0,5mm2. Hiệu điện thay ở cuối mặt đường dây (tại nhà) là 220V. Mái ấm gia đình này sử dụng các đèn dây tóc lạnh sáng bao gồm tổng năng suất là 165W trung bình 3h mỗi ngày. Biết năng lượng điện trở suất của đồng là 1,7.10-8Ω.m.


a) Tính điện trở của tổng thể đường dây dẫn tự mạng điện thông thường tới gia đình.

b) Tính cường độ chiếc điện chạy trong mặt đường dây dẫn khi sử dụng hiệu suất đã đến trên đây.

Xem thêm: Thông Báo V/V Đăng Ký Đổi Điểm Tiếng Anh Neu, Đổi Điểm Tiếng Anh Neu

c) Tính nhiệt độ lượng lan ra trên đường dây dẫn này vào 30 ngày theo đơn vị kW.h.

Gợi ý giải đáp

a) Điện trở của tổng thể đường dây dẫn trường đoản cú mạng điện phổ biến tới gia đình là:

Từ công thức:

*

b) Cường độ dòng điện chạy trong con đường đây dẫn lúc sử dụng hiệu suất đã cho trên phía trên là: