toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Vật phân phát ra âm phải chăng khi

A, Vật xê dịch mạnh hơn

B, Tần số dao động bé dại hơn

C. Thiết bị bị lệch thoát khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn

D. Tần số xê dịch lớn hơn


*

Vật phát ra âm cao hơn khi nào ?

A. Lúc vật xê dịch mạnh hơn

B. Khi vật dao động chậm hơn

C. Khi đồ vật lệch thoát khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn

D. Khi tần số dao động lớn hơn


*

Đáp án: D

Âm cao xuất xắc thấp nhờ vào vào tần số xê dịch nên đồ dùng phát ra âm cao hơn nữa khi tần số giao động lớn hơn.

Bạn đang xem: Vật phát ra âm thấp ki


Câu 45. thứ phát ra âm cao hơn khi nào?

A. Khi vật xê dịch mạnh hơn.

B. Lúc vật dao động chậm hơn.

C. Khi vật lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn.

D. Lúc tần số xấp xỉ lớn hơn. 


D nha bạn , giải thích : khi vật xấp xỉ mạnh hơn, tần số dao động sẽ lớn hơn, vật sẽ phát ra âm cao hơn


Vật phát ra âm cao hơn khi nào?A. Khi vật xấp xỉ mạnh hơn.B. Lúc vật xấp xỉ chậm hơn.C. Khi vật dụng bị lệch thoát ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn.D. Khi tần số xấp xỉ lớn hơn. 


0.Vật phạt ra âm cao hơn khi nào?

(2.5 Điểm)

Khi vật giao động mạnh hơn

Khi vật xê dịch chậm hơn

Khi đồ bị lệch ra khỏi vị trí thăng bằng nhiều hơn

Khi tần số xấp xỉ lớn hơn


Vật phân phát ra âm thấp khi? *

Vật giao động mạnh hơn.

Vật bị lệch ra khỏi vị trí thăng bằng nhiều hơn

Tần số dao động bé dại hơn

Tần số xê dịch lớn hơn


Câu 4. Vật phát ra âm cao hơn nữa khi nào?

A. Lúc vật xê dịch mạnh hơn.

B. Khi vật dao động chậm hơn.

C. Khi thiết bị bị lệch thoát khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn.


29/ thứ phát ra âm cao khi?A. Vật xấp xỉ mạnh hơn.B. Vật xấp xỉ chậm hơnC. đồ dùng bị lệch thoát ra khỏi vị trí thăng bằng nhiều hơnD. Tần số xê dịch lớn.

Xem thêm: Theo Thuyết Lượng Tử Ánh Sáng Phát Biểu Nào Sau Đây Sai, Theo Thuyết Lượng Tử Ánh Sáng, Phát Biểu Nào Sai

33/ Biên độ xấp xỉ của mối cung cấp âm càng khủng thì âm vạc ra càng:A. DàiB. NgắnC. NhỏD. To


29/ đồ phát ra âm cao khi?A. Vật xấp xỉ mạnh hơn.B. Vật dao động chậm hơnC. đồ gia dụng bị lệch thoát khỏi vị trí cân đối nhiều hơnD. Tần số xê dịch lớn.

33/ Biên độ xê dịch của nguồn âm càng mập thì âm vạc ra càng:A. DàiB. NgắnC. NhỏD. To


Câu 22: Đơn vị tần số là?

A. Mét(m) B. Kilôgam(kg) C. Niu tơn(N) D. Héc(Hz)

Câu 23: thứ phát ra âm cao khi?

A. Vật giao động mạnh hơn. B. Vật xê dịch chậm hơn

C. đồ dùng bị lệch thoát ra khỏi vị trí cân nặng bằng nhiều hơn thế D. Tần số dao động lớn hơn

Câu 24: đồ gia dụng phát ra âm thấp khi?

A. Vật xấp xỉ mạnh hơn. B. Tần số dao động nhỏ tuổi hơn

C. đồ bị lệch thoát ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn D. Tần số dao động lớn hơn

Câu 25: Âm trầm, âm bổng phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Độ khổng lồ của thiết bị B. Độ dài của đồ vật

C. Tần số giao động của đồ gia dụng D. Cân nặng của vật

Câu 26: Độ khổng lồ của âm nhờ vào vào?

A. Người gẩy dây lũ B. Phương diện trống

C. Biên độ giao động D. Đơn vị đo độ khổng lồ của âm


Lớp 7 đồ gia dụng lý
2
0
Gửi hủy

Câu 22: D

Câu 23: B


Đúng 1

bình luận (0)

22.c 23.d 24.b 25.c

 


Đúng 0
phản hồi (0)

Vật phân phát ra âm cao lúc nào?

A. Khi vật xê dịch mạnh hơn

B. Khi trang bị lệch thoát khỏi vị trí cân đối nhiều hơn

C. Khi vật xấp xỉ chậm hơn

D. Lúc tần số dao động lớn hơn

ai giúp mik cùng với mik sắp đến thi rồi :((


Lớp 7 đồ vật lý
2
0
Gửi diệt

D


Đúng 2

bình luận (2)

D


Đúng 2
comment (0)

Lớp học trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
briz15.com