Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

cho ví dụ về:

a) một loại vật thể nhân tạo có thể được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau (chất khác nhau).

Bạn đang xem: Vật thể nhân tạo ví dụ

b) các vật thể nhân tạo có thể được làm từ một vật liệu(cùng một chất).


*

a) vật thể nhân tạo đc cấu tạo bởi nhiều vật liệu khác nhau là

con dao bằng thép gồm các chất như cacbon, silic, sắt,...

b) vật thể nhân tạo đc cấu tạo đc làm bởi 1 vật liệu là

chiếc ấm nhôm đc cấu tạo bởi 1 chất nhôm


*

3. Cho ví dụ về :

a) Một loại vật thể nhân tạo có thể được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau ( chất khác nhau )

b) Các vật thể nhân tạo khác nhau có thể được làm từ một vật liệu ( cùng một chất )

Mô hình Vnen Hóa học 6


3

a) Một loại vật thể nhân tạo có thể được làm bằng nhiều vật liệu khác nhau ( chất khác nhau )

VD: Con dao thép gồm các chất như cacbon, sắt,...

b) Các vật thể nhân tạo khác nhau có thể được làm từ một vật liệu ( cùng một chất )

chiêc ấm nhôm đc tạo bởi 1 chất nhôm


Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo làA. vật thế nhân tạo đẹp hơn vật thế tự nhiên.B. vật thể nhân tạo do con người tạo ra.C. vật thể tự nhiên làm từ chất, còn vật thể nhân tạo làm từ vật liệu.D. vật thể tự nhiên làm từ các chất trong tự nhiên, vặt thể nhân tạo làm từ các chấtnhân tạo.

 


Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo làA. vật thế nhân tạo đẹp hơn vật thế tự nhiên.B. vật thể nhân tạo do con người tạo ra.C. vật thể tự nhiên làm từ chất, còn vật thể nhân tạo làm từ vật liệu.D. vật thể tự nhiên làm từ các chất trong tự nhiên, vặt thể nhân tạo làm từ các chấtnhân tạo.


Câu 8. Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo là:

A. Vật thể nhân tạo đẹp hơn vật thể tự nhiên;

B. Vật thể nhân tạo do con người tạo ra;

C. Vật thể tự nhiên làm từ chất, còn vật thể nhân tạo làm từ vật liệu;

D. Vật thể tự nhiên làm từ các chất trong tự nhiên, vật thể nhân tạo làm từ các chất nhân tạo.


Câu 8. Đặc điểm cơ bản để phân biệt vật thể tự nhiên và vật thể nhân tạo là:

A. Vật thể nhân tạo đẹp hơn vật thể tự nhiên;

B. Vật thể nhân tạo do con người tạo ra;

C. Vật thể tự nhiên làm từ chất, còn vật thể nhân tạo làm từ vật liệu;

D. Vật thể tự nhiên làm từ các chất trong tự nhiên, vật thể nhân tạo làm từ các chất nhân tạo.

⇒ Đáp án: B. Vật thể nhân tạo do con người tạo ra;


Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn, cần xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có những đặc điểm nào dưới đây.

A. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ các vật liệu khác nhau.

B. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện khác nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu

C. Các dây dẫn có chiều dài khác nhau, có tiết diện như nhau và được làm từ cùng một loại vật liệu

D. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ các vật liệu khác nhau.


Lớp 9 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Chọn D. Các dây dẫn có chiều dài, tiết diện như nhau và được làm từ các vật liệu khác nhau.


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các phát biểu sau:

(1) Kali và natri được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân.

(2) Các kim loại khác nhau đều thể hiện tính chất hóa học khác nhau.

(3) Phương pháp điện phân dùng để tinh chế một số kim loại như Cu, Zn, Pb, Fe, Ag.

(4) Kim loại beri được dùng làm chất phụ gia để chế tạo các hợp kim bền chắc, không bị ăn mòn.

(5) Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng.


Lớp 0 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

(1) Đúng.

(3) Đúng.

(5) Đúng. Tác dụng của thạch cao sống trong quá trình sản xuất xi măng là điều chỉnh được thời gian đóng rắn của xi măng sau khi trộn với nước và đồng thời thạch cao sống có tác dụng tạo bộ khung cấu trúc ban đầu để các chất khoáng khác có trong xi măng kết tinh, quá trình này quyết định tới độ bền bỉ của xi măng trong việc xây dựng các công trình.


Đúng 0

Bình luận (0)

(1) Kali và natri được dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một vài lò phản ứng hạt nhân. (Đúng)

(2) Các kim loại khác nhau đều thể hiện tính chất hóa học khác nhau.(Sai)

(3) Phương pháp điện phân dùng để tinh chế một số kim loại như Cu, Zn, Pb, Fe, Ag.(Đúng)

(4) Kim loại beri được dùng làm chất phụ gia để chế tạo các hợp kim bền chắc, không bị ăn mòn.(Đúng)

(5) Thạch cao sống dùng để sản xuất xi măng.(Đúng)

(6) Bột Al2O3 có độ cứng cao được dùng làm vật liệu mài.(Đúng)

Trả lới: Số câu phát biểu đúng là 5 câu, ta đáp án chọn D. 5


Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 1 .Kể tên 5 vật thể được làm từ cùng một tế bào 

Bài 2.Kể tên 5 vật thể được làm từ nhiều chất khác nhau 


Lớp 6 Khoa học tự nhiên
0
0
Gửi Hủy

hãy cho ví dụ

a/về 1 vật thể tạo bởi 3 chất

B/một chất có thể dùng làm 3 vật thể

C/ cùng 1 loại vật thể có thể làm được 3 chất

giúp mình với ạ tí nữa mình phải nộp rồi

 


Lớp 8 Hóa học
0
0
Gửi Hủy

Hãy cho mỗi loại 2 ví dụ để chứng tỏ

a,Một vật thể gồm nhiều chất tạo thành

b,Từ 1 chất có thể tạo ra nhiều vật thể khác nhau

c,Cùng 1 loại vật thể có thể được làm từ những chất khác nhau


Lớp 8 Hóa học Bài 2: Chất
1
1
Gửi Hủy

a) Một vật thể gồm nhiều chất tạo thành: Bút máy

- Đầu bút, nắp bút, vỏ bút làm bằng kim loại

- Thân bút bằng nhựa

b) Từ một chất có thể tạo ra nhiều vật thể khác nhau: thủy tinh

tạo ra được: chai thủy tinh, lọ thủy tinh, kính, bóng đèn..

Xem thêm: Nhị Thức Niu Tơn Công Thức, Công Thức Khai Triển Nhị Thức Niu Tơn

c) Cùng một vật thể có thể được làm từ nhiều chất khác nhau: Nồi

Nồi đất, nồi nhôm, nồi sứ...


Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
briz15.com