Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt rượu cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Chứng minh rằng: x4

*

*

*

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:1) x3 - 7x + 62) x3 - 9x2 + 6x + 163) x3 - 6x2 - x + 304) 2x3 - x2 + 5x + 35) 27x3 - 27x2 + 18x - 46) x2 + 2xy + y2 - x - y - 127) (x + 2)(x +3)(x + 4)(x + 5) - 248) 4x4 - 32x2 + 19) 3(x4 + x2 + 1) - (x2 + x + 1)210) 64x4 + y411) a6 + a4 + a2b2 + b4 - b612) x3 + 3xy + y3 - 113) 4x4 + 4x3 + 5x2 + 2x + 114) x8 + x + 115) x8 + 3x4 + 416) 3x2 + 22xy + 11x + 37y + 7y2 +1017) x4 - 8x + 63


*

1. So với thành nhân tử 

A) x4 + 2x3 + x2

B) x3 - x + 3x2y + 3xy2 + y3 - y

C) 5x2 - 10xy +5y2 - 20z2

2. So sánh thành nhân tử 

A) x2 + 5x -6

B) 5x2 + 5xy - x - y 

C) 7x - 6x2 - 2

3.Phân tích thành nhân tử

A) x2 + 4 + 3

B) 2x2 + 3x -5

C) 16x - 5x2 - 3

4. Kiếm tìm x, bt

A) 5x ( x - 1 ) = x -1

B) 2( x + 5 ) -x2 - 5x = 0


bài 1 : phân tích đa thức thành nhân tử

a/ 2x2 (x – 1) + 4x (1 – x) b/ x4 – 27x c/ x2 – 4x + 3 d / x4 + x2 + 1 

 

 

 

 


phân tích các đa thức sau thành nhân tử

Phân yichs các đa thức sau thành nhân tử

8) 4x^4-32x^2 + 1

9) 3(x4 + x2 + 1) - (x2 + x + 1)2

10) 64x4 + y411) a6 + a4 + a2b2 + b4 - b612) x3 + 3xy + y3 - 113) 4x4 + 4x3 + 5x2 + 2x + 114) x8 + x + 115) x8 + 3x4 + 416) 3x2 + 22xy + 11x + 37y + 7y2 +1017) x4 - 8x + 63


Lớp học trực con đường

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học tập 8- Thầy Vũ Sinh học tập 8- Cô My Toán 8- Cô Linh


Xem thêm: Top 25 Bài Nghị Luận Về Hiện Tượng Đời Sống An Toàn Giao Thông Hay Nhất

Lớp học tập trực tuyến

đồ dùng lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học tập 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh